Mgr. Adam Hradilek (*1976)

Historik

Kontakt

+420 221 008 230

adam.hradilek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu
 • Orální historie

Výzkumné projekty

 • 2018–2020 Dokumentace politických represí v Sovětském svazu – vedoucí projektu
 • 2018–2019 Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II. (1948–1989) – člen projektového týmu
 • 2015–2017 Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů – spoluautor projektu
 • 2011 Českoslovenští občané internovaní v sovětských pracovních táborech 1930–1960
 • 2008–2010 Zahraniční účastníci protestů proti okupaci Československa v roce 1968 – vedoucí projektu
 • od 2008 Paměť a dějiny totalitních režimů – vedoucí projektu
 • 2008 Columbia University, Fulbrightovo stipendium – natáčení pamětníků československých totalitních režimů žijících v USA
 • 2006 Post Bellum (čs. váleční veteráni židovského původu, perzekuce náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, perzekuce Církve adventistů sedmého dne) – člen projektového týmu
 • 2004 Adra, o. s. – koordinátor projektu Odškodnění romských obětí druhé světové války
 • 2004 Výzkum migrace Romů ze Slovenska do ČR pro International Organization for Migration

Vzdělání

 • 2017 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – obor Historie – magisterské studium bylo ukončeno udělením titulu Mgr.
 • 1998–2002 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti – bakalářské studium ukončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • 2013–2015 United States Holocaust Memorial Museum – koordinátor orálně historického projektu v ČR
 • 2011–2012 United States Holocaust Memorial Museum – vedení rozhovorů s nežidovskými svědky holocaustu, tlumočení
 • 2011 Člověk v tísni, o. p .s. – spolupráce na projektu Příběhy bezpráví
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2008 Study Abroad International – školitel terénního výzkumu a orální historie
 • 2007–2008 Český rozhlas – externí spolupracovník dokumentárního pořadu Příběhy 20. století
 • 2006–2008 Post Bellum, o. s. – redaktor
 • 2004–2009 Agora Central Europe – školitel debatního umění na gymnáziích v ČR; porotce soutěže Cesta do parlamentu
 • 2002 Člověk v tísni, o. p. s. – vedení rozhovorů s romskými oběťmi holocaustu

Bibliografie

Monografie

 • DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gulagu III. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu. Edice ČT – ÚSTR, Praha 2019, 221 s.
 • DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gulagu II. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu. Edice ČT – ÚSTR, Praha 2018, 221 s.
 • DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gulagu. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu. Edice ČT – ÚSTR, Praha 2017, 221 s.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam. Židé v Gulagu: sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa. ÚSTR, Praha, 2017, 293 s.
 • HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Torst – ÚSTR, Praha 2010, 472 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • HRADILEK, Adam ‒ KLŮC, Jiří ‒ KOPECKÝ, Lukáš: Životní pouť Vladimíra Levory (nejen) totalitními režimy. In: LEVORA, Vladimír: Ze stalinských gulagů do československého vojska. Galerie Klatovy / Klenová  ÚSTR, 2020, s. 8–23.
 • HRADILEK, Adam: Neskutečný příběh Věry Sosnarové. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 2, s. 23–37.
 • DVOŘÁK, Jan – HORNÍK, Jan – HRADILEK, Adam: První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 101–119.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: The Persecution of Czechoslovak Jews in the Soviet Union during World War II. In: ZOUFALÁ, Marcela (ed.): Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Jüdische Kultur 29. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014, s. 195–212.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do čs. vojenské jednotky v SSSR. HaV, 2014, roč. 63, č. 1, s. 49–62.
 • HRADILEK, Adam: Jan Bačkovský – Úryvky ze vzpomínek, úvodní poznámka a výběr příspěvku do sborníku. In: VILENSKIJ, Semjon – BABKA, Lukáš (eds.): Ozvěny Gulagu. Povídky a vzpomínky / Echo gulaga: Rasskazy i vospominanija. Vozvraščenije – Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna – ÚSTR, Moskva – Praha 2013, 277 s.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Dneska už určitě bude tatínek… Rozhovor se Zinou Žantovou. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 109–114.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války. Historie – Otázky – Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 105–120.
 • HRADILEK, Adam: Výpověď Františka Poláka u soudu „David Rousset versus Les Lettres françaises“. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 111–115.
 • HRADILEK, Adam: Doslov k českému vydání. In: GORBANĚVSKÁ, Natalia: Poledne. Torst – ÚSTR, Praha 2012, s. 298–304.
 • HRADILEK, Adam: Tulák po hvězdách Sovětského svazu [doslov k českému vydání]. In: BUKOVSKIJ, Vladimir: A vítr se vrací – příběh disidenta. Volvox Globator – ÚSTR, Praha 2012, s. 371–375.
 • HRADILEK, Adam: Soudce mě mile překvapil. S Petrem Placákem o identifikaci estébáků, soudech a o tom, že lidé jsou nepoučitelní. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 65–71.
 • HRADILEK, Adam: Karel Vaš v SSSR. Vězněm a spolupracovníkem Národního komisariátu vnitřních záležitostí [NKVD]. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 72–88.
 • HRADILEK, Adam: Z pláže Utah do Strakonic. S Harrym Feinbergem a Harrym Jacobsem o výhodách znalosti jidiš, osvobozování Evropy, strachu ze smrti a o tom, proč bojovali ve válce. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 40–49.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 89–107.
 • HRADILEK, Adam: S duší neudělá násilí nic. Se Zdenou Tominovou o životě v normalizačním Československu s policií za dveřmi, „mluvčování“, ztrátě vlasti a ochotě „do toho jít“. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 101–107.
 • HRADILEK, Adam: „Smrt Občanskému fóru!“ S výtvarníkem Viktorem Karlíkem o cestě do undergroundu, Magorovi, Revolver Revue a době, kdy vznikalo Občanské fórum. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 52–63.
 • HRADILEK, Adam: Myslet na celý svět. Rozhovor s Elijahu Ripsem. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, 2009, s. 40–45.
 • HRADILEK, Adam: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě Miroslava Dvořáčka. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 72–85.
 • HRADILEK, Adam: Osm statečných. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 62–70.
 • HRADILEK, Adam: Doufali jsme v „Moskevské jaro“. Rozhovor s Pavlem Litvinovem. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 71–75.

Popularizace

 • Příběhy 20. století, Český rozhlas – spoluautor řady dílů rozhlasového dokumentárního cyklu.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Čechoslováci v Gulagu (dokumentární trilogie), režie: Marta Nováková. Česká televize – ÚSTR, 31. 10. 2017 – námět, odborná spolupráce.
 • Utrpení soudce Vaše (film), režie: Pavel Paleček, 10. 12. 2012 – odborná spolupráce.
 • Přežil jsem Gulag – Jan Plovajko (dokumentární film). Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy. Česká televize, 29. 3. 2010 – odborná spolupráce.

Aktivní účast na konferencích

 • Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 9. 5. 2013 – příspěvek Českoslovenští pamětníci gulagu žijící v Izraeli.
 • Georgetown University (USA), 25. 4. 2013: konference The Soviet Gulag: New Research and New Interpretations – příspěvek Czechoslovak Jewish Refugees from Nazism in the Gulag.
 • Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 17.–21. 10. 2012: První výroční konference: Židovská studia v 21. století (Praha – Evropa – svět) – příspěvek Vzpomínky československých Židů na sovětské pracovní tábory.
 • Washington DC (USA), 25. 2. 2011: konference Stolen Lives: Political Prisoners in Communist Regimes – příspěvek No One Would Believe Us ― Czech Prisoners of Gulag.
 • Bohemian National Hall, New York (USA), 23. 2. 2011: příspěvek Persecution of Czechs and Slovaks in Soviet labor camps.
 • Columbia University, New York (USA), 2. 5. 2009: konference Tenth Annual Czech Studies – příspěvek The Life and Times of Agent Miroslav Dvořáček: A Story from the 1950.