PhDr. Tomáš Zouzal (*1987)

Historik

Kontakt

+420 221 008 237

tomas.zouzal@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Hospodářské a sociální dějiny Protektorátu Čechy a Morava
 • České církevní dějiny v počátcích liberální éry

Výzkumné projekty

 • 2018–2020 Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945

Vzdělání

 • od 2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin / obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium (vedoucí disertační práce: doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.)
 • 2014–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – kurz Učitelství pro SŠ
 • 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – rigorózní zkouška – studium ukončeno udělením titulu PhDr.
 • 2011–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obor Historie (vedoucí magisterské práce: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.)
 • 2006–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin (vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.)

Profesní curriculum

 • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2018 Technická univerzita v Liberci – spoluřešitel grantového projektu
 • 2015–2018 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky – spoluřešitel grantového projektu

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2019 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – studijní pobyt v rámci stipendia DAAD
 • 2016–2017 Ludwig-Maximilians-Universität – studijní pobyt v rámci stipendia KAAD
 • 2016 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – studijní pobyt v rámci stipendia DAAD
 • 2013 Freiburg im Breisgau + Berlin – studijní pobyty v rámci stipendia Česko-německé komise historiků

Pedagogická činnost

 • 2015–2016 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště – učitel předmětů dějepis, moderní dějiny, zeměpis, technologie
 • 2013–2014 Základní škola Netvořice – učitel předmětů dějepis, matematika, český jazyk, informatika a výpočetní technika, pracovní činnosti, občanská a rodinná výchova, vlastivěda
 • 2008 Střední škola reklamní tvorby Michael – učitel předmětu český jazyk

Ocenění za odbornou činnost

 • 2017 Prémie Miroslava Ivanova pro autory do 39 let – udělena městem Jaroměř-Josefov, Klubem autorů literatury faktu a Správou odkazu Egona Ervína Kische za knihu Zabráno pro SS. Zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech druhé světové války.

Grantové projekty

 • 2018–2020 Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939 – projekt Grantové agentury České republiky – spoluřešitel projektu
 • 2015–2017 Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu – projekt Grantové agentury České republiky – spoluřešitel projektu

Bibliografie

Monografie

 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. Zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války. Naše vojsko, Praha 2016, 384 s.
 • HERC, Svatopluk – KAUCKÁ, Kristýna – ZOUZAL, Tomáš: Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Ministerstvo zemědělství, Praha 2017, 134 s.
 • FABINI, Pavel – KLEČACKÝ, Martin – ZOUZAL, Tomáš: Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Ministerstvo zemědělství, Praha 2015, 135 s.
 • FABINI, Pavel – KLEČACKÝ, Martin – ZOUZAL, Tomáš: Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Ministerstvo zemědělství, Praha 2016, 143 s.

Kolektivní monografie

 • ZOUZAL, Tomáš: Ultramontanismus, antiklerikalismus a katolický reformismus 1848–1870. In: FASORA, Lukáš – KUNŠTÁT, Miroslav – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol.: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Academia, Praha 2018, s. 113–142.
 • ZOUZAL, Tomáš: Beneš Metod Kulda (1820–1903), syn církve i národa. In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.): Kněžské identity v českých zemích (1820–1938). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, s. 49–63.

Memoáry

 • VELEK, Luboš – ZOUZAL, Tomáš: Jiří Stříbrný. Poslední z mužů 28. října. Vzpomínky a úvahy psané v žaláři. Nakladatelství Lidové noviny, Praha [vyjde 2020/2021].

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • BAZALOVÁ, Marie a kol. Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. 2. díl: Nedrahovicko. Městská knihovna Sedlčany, Sedlčany 2014 (spoluautorství na knize).
 • ZOUZAL, Tomáš: Vysídlení Sedlčanska a Voticka. In: ŠMERÁK, Václav (ed.): Ohlédnutí. 1942–2012. Mezi řekami, Krňany 2012, s. 35–39.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ZOUZAL, Tomáš: Mechanismus vysídlovací akce při zřizování výcvikového prostoru Böhmen. In: Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha 2018, s. 169–184.
 • ZOUZAL, Tomáš: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech 1860–1870. Podbrdsko, 2017, roč. 24, s. 33–58.
 • ZOUZAL, Tomáš: Založení vojenského výcvikového prostoru SS Benešov (1939–1942). Český časopis historický, 2016, roč. 114, č. 2, s. 415–445.
 • ZOUZAL, Tomáš: Reakce českého duchovenstva na rozpad papežského státu v letech 1859 a 1860. Studia historica Brunensia, 2014, roč. 61, s. 3–29.
 • ZOUZAL, Tomáš: JUDr. Jiří Šrajer: služba českého úředníka mezi roky 1938–1948. Podbrdsko, 2013, roč. 20, s. 163–185.
 • ZOUZAL, Tomáš: Přesídlovací kancelář ministerstva vnitra se sídlem v Benešově 1942–1945. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 2010, roč. 50, č. 2, s. 381–416.

Anotace, recenze

 • ZOUZAL, Tomáš. Recenze. KUPPEL, Daniel: „Das Echo unserer Taten“. Die Praxis der weltanschaulichen Erziehung in der SS. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2019. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 1, s. 113–114.
 • ZOUZAL, Tomáš. Recenze. BALCAROVÁ, Jitka: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“. Karolinum, Praha 2013. Český časopis historický, 2015, roč. 113, č. 2, s. 584–586.
 • ZOUZAL, Tomáš: „Einer für alle, alle für einen!“. Recenze. BALCAROVÁ, Jitka: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“. Karolinum, Praha 2013. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers, 2014, roč. 20, č. 2, s. 122–125.

Popularizace

 • Nešlo pouze o střelnici, TV Praha, 17. 9. 2019 – vystoupení v pořadu o historii výcvikového prostoru Böhmen.
 • ZOUZAL, Tomáš: Cvičiště Böhmen. 4. část. Školy a výcvik SS uprostřed Čech. Historia bellica, 2019, č. 2, s. 52–57.
 • ZOUZAL, Tomáš: Cvičiště Böhmen. 3. část. Velitelství a muži v jeho čele. Historia bellica, 2019, č. 1, s. 52–57.
 • ZOUZAL, Tomáš: Cvičiště Böhmen. 2. část. Vznik největšího výcvikového prostoru v Čechách. Historia bellica, 2018, č. 6, s. 52–57.
 • ZOUZAL, Tomáš: Cvičiště Böhmen. 1. část. Vznik největšího výcvikového prostoru v Čechách. Historia bellica, 2018, č. 5, s. 50–55.
 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. 5. část. Sedlčanský kraj, 30. 11. 2016, s. 10.
 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. 4. část. Sedlčanský kraj, 23. 11. 2016, s. 10.
 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. 3. část. Sedlčanský kraj, 15. 11. 2016, s. 11.
 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. 2. část. Sedlčanský kraj, 9. 11. 2016, s. 10.
 • ZOUZAL, Tomáš: Zabráno pro SS. 1. část. Sedlčanský kraj, 2. 11. 2016, s. 10.
 • ZOUZAL, Tomáš: Netvořice a okolí v moci Waffen-SS. In: ŠMERÁK, Václav (ed.): Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou. Od Slap a Svatojánských proudů přes Lešany Františka Hrubína na Konopiště Ferdinanda d’Este. Mladá fronta, Praha 2014, s. 100–105.

Aktivní účast na konferencích

 • Státní oblastní archiv v Praze – Muzeum Podblanicka – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Týnec nad Sázavou, 5. 11. 2015: Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století – příspěvek Účast české a německé správy na vysídlení obyvatel z území výcvikového prostoru Böhmen.
 • Masarykovo muzeum v Hodoníně – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky – Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Hodonín, 26. 11. 2014: Moderní člověk a náboženství – příspěvek Likvidace papežského státu a reakce českého duchovenstva v letech 1860–1870.
 • Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 23. 5. 2014: VII. Interdisciplinární sympozium o totalitarismu – příspěvek Politické školení Waffen-SS ve výcvikovém prostoru „Böhmen“.