Stanislava Vodičková, DiS. (*1965)

Redaktorka

Kontakt

+420 221 008 450
stanislava.vodickova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Církevní dějiny ve 20. století
 • Perzekuce a odboj křesťanů ve třetí říši a v protektorátu Čechy a Morava (1933–1945)
 • Perzekuce a odboj křesťanů v době komunismu (1948–1968)
 • Proticírkevní propaganda v době nacismu a komunismu

Výzkumné projekty

Vzdělání

 • 2001–2004 VOŠ publicistiky – obor Politologicko-sociální
 • 1981–1985 SOŠ polygrafická

Profesní curriculum

 • 2022 vicepostulátorka římské části procesu beatifikace arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana
 • 2016 –2019 Paměť a dějiny – členka redakční rady
 • 2015–2018 Historická komise procesu beatifikace arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana – členka komise
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů – grafička, redaktorka, vedoucí oddělení výzkumu 1938–1945 (2016–2018)
 • 2006 Ministerstvo financí – referentka, archivace dokumentů
 • 1993–2006 OSVČ – grafické práce, vydavatelská a publicistická činnost
 • 1990–1993 ABF – pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů – grafička
 • 1985–1989 Mír, novinářské závody, n. p. – zařazení: fotosazba, stránková montáž

Grantové projekty

 • 2023–2027 Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989),  grant NAKI III č. DH23P03OVV076 – hlavní řešitelka

Bibliografie

Monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Un cardinal indésirable. Biographie de S. Ém. Josef Beran (1888–1969). CERF/Patrimoines, Paříž 2020, 182 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. [Populárně-naučná monografie]. Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2018, 240 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Rozšířené vydání. CDK/ÚSTR, Praha 2018, 416 s. + CD.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. CDK/ÚSTR, Praha 2009, 400 s. + CD.

Kolektivní monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: The strategy of the Roman catholic church in Czechoslovakia as a reaction to communist persecution. In: STAVECKAITĖ-NOTARI, Ramona: Communist anti-church policy and resistance to it in Central and Eastern Europe. Dedicated to the 50th anniversary of the Chronicle of the catholic church in Lithuania. Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Vilnius 2024, s. 89–106.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Beran Josef. In: STŘÍBRNÝ, Jan a kol.: Mučedníci a oběti pro Krista. Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Karmelitánské nakladatelství – Academia, Praha 2023, s. 413–423.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Cardinal Josef Beran, Archbishop of Prague and Primate of Bohemia. In: FEJÉRDY, András – DIERA, Bernadett Wirthné: The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years. The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe. Libreria Editrice Vaticana – Committee of National Remembrance, Vatikán – Budapešť 2021, s. 291–306.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Lebensweg und glaubenszeugnis von Josef Beran. In: VODIČKOVÁ, Stanislava – VYBÍRALOVÁ, Eva – HEERDEGEN, Manfred: Kardinal Josef Beran. Sein Lebensweg, sein Glaubenszeugnis in schweren Zeiten und sein Verhältnis zu den Deutschen. ÚSTR – Ackermann-Gemeinde, Praha – Mnichov 2021, s. 15–108.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kněz Adolf Unger – konfident Gestapa ve službách Státní bezpečnosti. In: BÁRTA, Milan (ed.): Člověk v soukolí StB. ÚSTR, Praha 2020, s. 99–140.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Katolická církev a nacismus. In: Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba. Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2020, s. 35–76.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ekumenismus v koncentračním táboře Dachau. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta – PAVLÍKOVÁ, Lenka – SZŐCZOVÁ, Lucia (eds.): „Tu stojím, inak nemôžem…“. Reformácia od počiatkov do súčasnosti. ŠA v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, 424 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: „Akce Velehrad“. Plány, průběh a vyhodnocení státně bezpečnostních akcí v souvislosti s velehradskou poutí v červenci 1985. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017, 408 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Internace českých a moravských biskupů. In: Doležalová Markéta (ed.): Církev za totality – Lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, 368 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Vít Tajovský objektivem StB. In: PALÁN, Aleš – PAULAS, Jan: Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech. Cesta, Brno 2012, s. 210–216.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Biskupský sbor v soukolí moderních dějin. In: Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto v slovenských cirkevných dejinách. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologicka fakulta, Katedra histórie a biblických vied. Ružomberok 2011, s. 251–263.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Rektor pražského semináře Josef Beran pod ochranou III. říše. In: Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran. In: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, JIŘÍ a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. CDK, Brno 2010, s. 27–40.

Kritické edice dokumentů

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Vatikánský rozhlas / 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958​. ÚSTR, Praha 2016, 736 s.
           Ohlasy a recenze

Kritické edice pamětí

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu, 2. vydání. CDK/ÚSTR, Praha 2020, 415 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013, 415 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VODIČKOVÁ Stanislava: The Catholic Church and Jews in the Protectorate od Bohemia and Moravia. Judaica Bohemiae LVII, Praha 2023, s. 79–113.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Katolické jaro 1968. Ustavující sněm Díla koncilové obnovy na Velehradě v dosud nepublikované sérii fotografií. Paměť a dějiny, 2023, roč. 17, č.  2, s. 61–73.
 • PEHR Michal – VODIČKOVÁ Stanislava: Jaroslav Šulc – paleontolog ve službách národa. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č.  1, s. 70–78.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Svědek Boží blízkosti. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č.  1, s. 111–115.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Hear this, all you peoples; listen, all who live in this world. BIC 2016, s. 45–57.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Internace jako nástroj mimosoudní politické perzekuce na případě arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana. In: České právní encyklopedie. PF Masarykova Univerzita, 2016.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Procesy s představiteli katolické církve v období socialismu. In: České právní encyklopedie. PF Masarykova Univerzita, 2016.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardynał Josef Beran – dobry pasterz i patriota. Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, Toruń 2015, s. 161–180.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Velehrad vás volá!Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. UPOL/ ÚSTR, Praha 2015, 159 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Katoličtí duchovní v koncentračním táboře Dachau. Almanach Historyczny. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014, 76–88.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: „Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat.“ Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 92–99.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte. O vysílání české redakce Vatikánského rozhlasu. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 45–57.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Čím větší tlak, tím kvalitnější, co odolá. Kardinál Miloslav Vlk ve střetu s komunistickou diktaturou. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 84–97.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Papežovi „špioni“. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova v soukolí moderních dějin na příkladu P. Antonína Zgarbíka SJ. Securitas Imperii, 2011, č. 19/2, s. 110–142.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V temnici někdo změkne a někdo ztvrdne. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č.2, s. 88–100.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Nebezpečný člověk a nežádoucí reakcionář – pater František Štverák. Securitas Imperii, 2011, č. 18/1, s. 226–258.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. ÚSTR, Praha 2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. ÚPN, Bratislava 2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu Mons. Alois Tylínek. Terezínské listy, 2010, č. 38, s. 74–88.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ať si Berana vezmou, doma je nebezpečný. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 85–98.

Anotace a recenze

 • VODIČKOVÁ Stanislava: Recenze výstavy Koruna bez krále. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 3.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran na Velehradě. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ta krásná holka z vily nad řekou. Výstava o Dagmar Šimkové v Písku. Dějiny a současnost, 2009, roč. 31, č. 9, s. 5.

Popularizace

 • VODIČKOVÁ, Stanislava:  Ohlédnutí za poválečnou volbou pražského arcibiskupa. MONITOR, roč. XIX., č. 3, 13. 2. 2022, s. 12–14.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Svědkové víry v městě hrůzy. Katolický týdeník – Perspektivy, č. 18, 28. 4. 2020, s. 7.

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Střet s komunisty na Boží tělo. Katolický týdeník – Perspektivy, č. 25, 18. 6. 2019, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Život pod dohledem StB. Katolický týdeník, č. 47, 20.–26. 11. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Z podzemí na vrchol. Kardinálu Miloslavu Vlkovi je dnes 80 let. Hospodářské noviny, 5. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran ve Vídni. Vídeňské svobodné listy, duben 2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kruté účtování s 294 českými vlastenci.Katolický týdeník, 2011, č. 45.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu. Cyrilometodějský kalendář 2012, 2011, s. 6.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Zkušenost církve z doby pronásledování?Nové město, 2010, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ráno tě zabiju…Cyrilometodějský kalendář 2011,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Beran: muž, kterého se mocní báli i po jeho smrti. MfDnes a IDnes, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef Beran – vězněm v Dachau. Cyrilometodějský kalendář 2010, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran (1888–1969). Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V zajetí železné opony – Bolesti černého barona. Člověk v tísni, o.p.s.,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tajné akce StB – Akce kláštery. Člověk v tísni, o.p.s.,

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2020 Nebe bylo plné hvězd. Pokus komunistického státu o likvidaci řeholního života v Československu – kurátorka výstavy (Instalace: Klášter Želiv 9. 8. – 31. 10. 2020)
 • VODIČKOVÁ Stanislava (ed.): Nebe bylo plné hvězd. Pokus komunistického státu o likvidaci řeholního života v Československu. Katalog k výstavě. ÚSTR, Praha 2020, 200 s.
 • 2017 Josef kardinál Beran – Mezi svobodou a totalitou – autorka textů, spolupráce ÚSTR a APHA (Instalace: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha 3-Vinohrady 18. 5. – 28. 9. 2017)
 • 2016 Arcibiskup pražský Josef kardinál Beran – autorka textů (Instalace: katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze – stálá výstava od 8. 12. 2016)
 • 2015 Velehrad vás volá!– kurátorka výstavy (Instalace: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 2.–27. 11. 2015; Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích 13.–30. 10. 2015; Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích 25. 9. – 12. 10. 2015; Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku 1.–24. 9. 2015; Velehrad 11.–12. 6. 2015)
 • VODIČKOVÁ Stanislava (ed.): Velehrad vás volá! Katalog k výstavě. ÚSTR – ÚP, Praha – Olomouc 2015, 160 s.
 • 2013 Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Instalace: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě 5. 6. – 31. 8. 2016; Galerie NPÚ v Českých Budějovicích 17. 3. – 12. 4. 2016; Zámek Žďár nad Sázavou 1. 2. – 15. 3. 2016; Liberec 30. 11. – 22. 12. 2015; Památník Vojna u Příbrami 1. 7. – 22. 11. 2015; Hradce Králové 4. 5. – 30. 6. 2015; Zásmuky 21. 2. – 31. 3. 2015; Boskovice 10.–30. 11. 2014; Olomouc, 30. 9. 2014; Kanonie Premonstrátů Teplá 7. 6. – 7. 9. 2014; Jihlava 25. 2. 2014; Mladotův dům na Pražském hradě 10. 10. 2013; Kostel Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, na Velehradě 1. 7. 2013)
 • 2013 Dittatura vs Speranza. Persecuzione della Chiesa Cattolica in Cecoslovacchia negli anni 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Instalace: Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie 26. 11. 2012 – 31. 1. 2013)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu. Josef kard. Beran (1988–1969) – plzeňský rodák – autorka a kurátorka rozšířené výstavy (Instalace: Plzeň – Smetanovy sady 11. 5. – 31. 6. 2011)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu putovní výstavy (Instalace: Vídeňská knihovna, Rakousko 24. 4. – 4. 5. 2012; Třeboňská farnost 31. 10. – 27. 11. 2011; Poslanecká sněmovna ČR 31. 1. – 31. 3. 2011)
 • 2011 Amare il bene e contrapporsi al male– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu italská mutace výstavy Milovat dobro a odporovat zlu (Instalace: Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Maria Immacolata Ore, Milano 26. 10. – 26. 11. 2011; Vatikán, Pontificia Università della Santa Croce 16. 5. – 16. 6. 2011)
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Protektorátní každodennost. Česká společnost od Mnichova k válce. Katalog k výstavě. ÚSTR/Městská část Praha 6, Post Bellum a Český rozhlas Rádio Česko, Praha 2010, s. 33–35.
 • 2009 Výstava o životě Josefa kard. Berana– autorka, kurátorka výstavy a autorka grafického návrhu deseti panelů (Instalace: Teologická fakulta UK, Praha–Dejvice 8. 12. 2009 – 31. 1. 2010)
 • 2009 Česká společnost od Mnichova k válce– výstava k 70. výročí nacistické okupace (k výstavě byl vydán stejnojmenný katalog) – spoluautorka výstavy a katalogu společně se Zdeňkem Hazdrou, Lukášem Vlčkem, Ladislavem Kudrnou, Jaroslavem Čvančarou a Jaroslavem Rokovským (Instalace: Písecká brána na Hradčanech v Praze 13.–27. 3. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • Praha, 4. 12. 2023: konference Veřejné kolektivní protesty obyvatel v letech 1948–1989 – typologie, společenská funkce, příklady – příspěvek Svatometodějská pouť na Velehradě jako nástroj odporu.
 • Praha, 29.–30. 11. 2023: mezinárodní konference Josef kardinál Beran, vůdčí osobnost katolické církve v Československu v době II. vatikánského koncilu – příspěvek Činnost arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana v exilu.
 • Vilnius (Litva) 7. 10. 2022: mezinárodní konferenci Komunistická proticírkevní politika a resistence proti ní ve Střední a Východní Evropě – příspěvek Strategie římskokatolické církve v Československu jako reakce na komunistickou perzekuci.
 • Praha, 8.–9. 11. 2021: mezinárodní konference Církve a krize v průběhu staletí – příspěvek Sekretariát řeholních společností – milník v dějinách řeholního života v komunistickém Československu.
 • Ostřihom (Maďarská republika), 28.–29. 9. 2021: mezinárodní konference Církve a středoevropské přechody, příspěvek Řeholní život v komunistickém Československu a jeho přechod do demokratických podmínek.
 • Praha, 16.–17. 5. 2019: mezinárodní konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Katolická církev za protektorátu Čechy a Morava
 • Udine (Itálie), 21. 2. 2019: mezinárodní konference – příspěvek Arcibiskup pražský Josef kardinál Beran ve střetu s nacismem a komunismem
 • Budapešť (Maďarská republika), 14. 2. 2019: mezinárodní konference Sedmdesát let po procesu s kardinálem Mindszentym. Osudy prelátů ve Střední a Východní Evropě – příspěvek Perzekuce katolické církve v Československu na příkladu arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana
 • Olomouc, 1. 12. 2018: mezinárodní konference Církevní osobnosti 20. století – příspěvek Pastýřem ve 20. století – arcibiskup pražský Josef kardinál Beran
 • Budapešť (Maďarská republika), 26. 9. 2017: mezinárodní workshop ENSR – příspěvek Resistance and Persecution of Christians during Nazism and Communism (1938–1989)
 • Puglia (Italská republika), 24. 7. 2017: mezinárodní konference I nuovi martiri del XX° secolo – příspěvek Primate di Boemia e Praga Arcivescovo Cardinale Josef Beran del primate della Boemia e l´Arcivescovo di Praga cardinale Josef Beran
 • Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 17. 5. 2017: Teolog Josef Beran
 • Pontificia Università San Tommas D’Aquino in Urbe, Roma (Italská republika), 12. 12. 2016: mezinárodní konference – příspěvek The 70th anniversary of the consecration of the cardinal Josef Beran, the Archbishop of Prague and the Czech Primate
 • Národní památník na Vítkově, Praha, 10. 9. 2015: konference Život ve stínu šibenice – příspěvek Vezmi svůj kříž a následuj mne…
 • Velehrad, 11.–12. 6. 2015: mezinárodní konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru – příspěvek Příprava a vyhodnocení akce Velehrad z pohledu státních orgánů. Velehrad vás volá!
 • Philosophisch-Theologischen Hochschule, Vallendar (Spolková republika Německo), 22. 2. 2015: Josef Beran im Konzentrationslager Dachau
 • Klášter premonstrátů v Teplé, 4.–5. 9 2014: konference Církev za totality – lidé a místa – příspěvek Internace českým a moravských sídelních biskupů
 • Senát ČR, Praha, 29. 3. 2012: Církevní restituce – mýty a skutečnost – příspěvek Pronásledování katolické církve v době komunistického režimu (1948–1989)
 • Opole (Polská republika), 2011: mezinárodní konference Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej – příspěvek Pražský arcibiskup Josef Beran pod ochranou III. říše
 • ÚSTR, Praha, 6. 10. 2011: mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji – příspěvek Postoj české katolické církve k nacistické okupaci se zaměřením na rok 1941 (společně s Jaroslavem Čvančarou)
 • Památník Terezín, 24.–25. 6. 2010: vědecký seminář Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích – příspěvek Vězeň Malé pevnosti Terezín Mons. Alois Tylínek
 • Brno, 2009: konference Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu – příspěvek Situace československé katolické církve v době komunismu – Josef kard. Beran
 • Praha, 3. 9. 2009: sympozium Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací – příspěvek Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků
 • ÚPN, Bratislava (Slovenská republika), 2009: mezinárodní konference Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy – příspěvek Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi
 • Praha, 2009: konference o kardinálu Beranovi – příspěvek Sledování Josefa Berana Státní bezpečností a jeho internace
 • Spálené Poříčí, 2009: konference o kard. Beranovi a perzekuci katolické církve v době komunismu Kardinál Beran – Odchody a návraty – pořadatelka konference spolu se Zdeňkem Hazdrou