Stanislava Vodičková, DiS. (*1965)

Redaktorka

Kontakt

+420 221 008 450

stanislava.vodickova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Církevní dějiny ve 20. století
 • Perzekuce a odboj křesťanů ve třetí říši a v protektorátu Čechy a Morava (1933–1945)
 • Perzekuce a odboj křesťanů v době komunismu (1948–1968)
 • Proticírkevní propaganda v době nacismu a komunismu

Výzkumné projekty

Vzdělání

 • 2001–2004 VOŠ publicistiky – obor Politologicko-sociální
 • 1981–1985 SOŠ polygrafická

Profesní curriculum

 • 2022 vicepostulátorka římské části procesu beatifikace arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana
 • 2016 –2019 Paměť a dějiny – členka redakční rady
 • 2015–2018 Historická komise procesu beatifikace arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana – členka komise
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů – grafička, redaktorka, vedoucí oddělení výzkumu 1938–1945 (2016–2018)
 • 2006 Ministerstvo financí – referentka, archivace dokumentů
 • 1993–2006 OSVČ – grafické práce, vydavatelská a publicistická činnost
 • 1990–1993 ABF – pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů – grafička
 • 1985–1989 Mír, novinářské závody, n. p. – zařazení: fotosazba, stránková montáž

Grantové projekty

 • 2023–2027 Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989),  grant NAKI III č. DH23P03OVV076 – hlavní řešitelka

Bibliografie

Monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Un cardinal indésirable. Biographie de S. Ém. Josef Beran (1888–1969). CERF/Patrimoines, Paříž 2020, 182 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. [Populárně-naučná monografie]. Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2018, 240 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Rozšířené vydání. CDK/ÚSTR, Praha 2018, 416 s. + CD.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. CDK/ÚSTR, Praha 2009, 400 s. + CD.

Kolektivní monografie

 • VODIČKOVÁ Stanislava: Beran Josef. In: STŘÍBRNÝ, Jan a kol.: Mučedníci a oběti pro Krista. Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Karmelitánské nakladatelství – Academia, Praha 2023, s. 413–423.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Cardinal Josef Beran, Archbishop of Prague and Primate of Bohemia. In: FEJÉRDY, András – DIERA, Bernadett Wirthné: The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years. The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe. Libreria Editrice Vaticana – Committee of National Remembrance, Vatikán – Budapešť 2021, s. 291–306.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Lebensweg und glaubenszeugnis von Josef Beran. In: VODIČKOVÁ, Stanislava – VYBÍRALOVÁ, Eva – HEERDEGEN, Manfred: Kardinal Josef Beran. Sein Lebensweg, sein Glaubenszeugnis in schweren Zeiten und sein Verhältnis zu den Deutschen. ÚSTR – Ackermann-Gemeinde, Praha – Mnichov 2021, s. 15–108.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kněz Adolf Unger – konfident Gestapa ve službách Státní bezpečnosti. In: BÁRTA, Milan (ed.): Člověk v soukolí StB. ÚSTR, Praha 2020, s. 99–140.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Katolická církev a nacismus. In: Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba. Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2020, s. 35–76.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ekumenismus v koncentračním táboře Dachau. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta – PAVLÍKOVÁ, Lenka – SZŐCZOVÁ, Lucia (eds.): „Tu stojím, inak nemôžem…“. Reformácia od počiatkov do súčasnosti. ŠA v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, 424 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: „Akce Velehrad“. Plány, průběh a vyhodnocení státně bezpečnostních akcí v souvislosti s velehradskou poutí v červenci 1985. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017, 408 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Internace českých a moravských biskupů. In: Doležalová Markéta (ed.): Církev za totality – Lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, 368 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Vít Tajovský objektivem StB. In: PALÁN, Aleš – PAULAS, Jan: Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech. Cesta, Brno 2012, s. 210–216.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Biskupský sbor v soukolí moderních dějin. In: Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto v slovenských cirkevných dejinách. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologicka fakulta, Katedra histórie a biblických vied. Ružomberok 2011, s. 251–263.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Rektor pražského semináře Josef Beran pod ochranou III. říše. In: Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran. In: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, JIŘÍ a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. CDK, Brno 2010, s. 27–40.

Kritické edice dokumentů

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Vatikánský rozhlas / 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958​. ÚSTR, Praha 2016, 736 s.
           Ohlasy a recenze

Kritické edice pamětí

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu, 2. vydání. CDK/ÚSTR, Praha 2020, 415 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013, 415 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PEHR, Michal – VODIČKOVÁ, Stanislava: Jaroslav Šulc – paleontolog ve službách národa. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č.  1, s. 70–78.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Svědek Boží blízkosti. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č.  1, s. 111–115.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Hear this, all you peoples; listen, all who live in this world. BIC 2016, s. 45–57.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Internace jako nástroj mimosoudní politické perzekuce na případě arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana. In: České právní encyklopedie. PF Masarykova Univerzita, 2016.
 • VODIČKOVÁ Stanislava: Procesy s představiteli katolické církve v období socialismu. In: České právní encyklopedie. PF Masarykova Univerzita, 2016.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardynał Josef Beran – dobry pasterz i patriota. Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, Toruń 2015, s. 161–180.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Velehrad vás volá!Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. UPOL/ ÚSTR, Praha 2015, 159 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Katoličtí duchovní v koncentračním táboře Dachau. Almanach Historyczny. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014, 76–88.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: „Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat.“ Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 92–99.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte. O vysílání české redakce Vatikánského rozhlasu. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 45–57.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Čím větší tlak, tím kvalitnější, co odolá. Kardinál Miloslav Vlk ve střetu s komunistickou diktaturou. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 84–97.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Papežovi „špioni“. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova v soukolí moderních dějin na příkladu P. Antonína Zgarbíka SJ. Securitas Imperii, 2011, č. 19/2, s. 110–142.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V temnici někdo změkne a někdo ztvrdne. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č.2, s. 88–100.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Nebezpečný člověk a nežádoucí reakcionář – pater František Štverák. Securitas Imperii, 2011, č. 18/1, s. 226–258.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. ÚSTR, Praha 2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. ÚPN, Bratislava 2010.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu Mons. Alois Tylínek. Terezínské listy, 2010, č. 38, s. 74–88.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ať si Berana vezmou, doma je nebezpečný. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 85–98.

Anotace a recenze

 • VODIČKOVÁ Stanislava: Recenze výstavy Koruna bez krále. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 3.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran na Velehradě. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ta krásná holka z vily nad řekou. Výstava o Dagmar Šimkové v Písku. Dějiny a současnost, 2009, roč. 31, č. 9, s. 5.

Popularizace

 • VODIČKOVÁ, Stanislava:  Ohlédnutí za poválečnou volbou pražského arcibiskupa. MONITOR, roč. XIX., č. 3, 13. 2. 2022, s. 12–14.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Svědkové víry v městě hrůzy. Katolický týdeník – Perspektivy, č. 18, 28. 4. 2020, s. 7.

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Střet s komunisty na Boží tělo. Katolický týdeník – Perspektivy, č. 25, 18. 6. 2019, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Život pod dohledem StB. Katolický týdeník, č. 47, 20.–26. 11. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Z podzemí na vrchol. Kardinálu Miloslavu Vlkovi je dnes 80 let. Hospodářské noviny, 5. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran ve Vídni. Vídeňské svobodné listy, duben 2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kruté účtování s 294 českými vlastenci.Katolický týdeník, 2011, č. 45.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu. Cyrilometodějský kalendář 2012, 2011, s. 6.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Zkušenost církve z doby pronásledování?Nové město, 2010, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ráno tě zabiju…Cyrilometodějský kalendář 2011,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Beran: muž, kterého se mocní báli i po jeho smrti. MfDnes a IDnes, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef Beran – vězněm v Dachau. Cyrilometodějský kalendář 2010, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran (1888–1969). Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V zajetí železné opony – Bolesti černého barona. Člověk v tísni, o.p.s.,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tajné akce StB – Akce kláštery. Člověk v tísni, o.p.s.,

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2020 Nebe bylo plné hvězd. Pokus komunistického státu o likvidaci řeholního života v Československu – kurátorka výstavy (Instalace: Klášter Želiv 9. 8. – 31. 10. 2020)
 • VODIČKOVÁ Stanislava (ed.): Nebe bylo plné hvězd. Pokus komunistického státu o likvidaci řeholního života v Československu. Katalog k výstavě. ÚSTR, Praha 2020, 200 s.
 • 2017 Josef kardinál Beran – Mezi svobodou a totalitou – autorka textů, spolupráce ÚSTR a APHA (Instalace: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha 3-Vinohrady 18. 5. – 28. 9. 2017)
 • 2016 Arcibiskup pražský Josef kardinál Beran – autorka textů (Instalace: katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze – stálá výstava od 8. 12. 2016)
 • 2015 Velehrad vás volá!– kurátorka výstavy (Instalace: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 2.–27. 11. 2015; Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích 13.–30. 10. 2015; Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích 25. 9. – 12. 10. 2015; Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku 1.–24. 9. 2015; Velehrad 11.–12. 6. 2015)
 • VODIČKOVÁ Stanislava (ed.): Velehrad vás volá! Katalog k výstavě. ÚSTR – ÚP, Praha – Olomouc 2015, 160 s.
 • 2013 Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Instalace: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě 5. 6. – 31. 8. 2016; Galerie NPÚ v Českých Budějovicích 17. 3. – 12. 4. 2016; Zámek Žďár nad Sázavou 1. 2. – 15. 3. 2016; Liberec 30. 11. – 22. 12. 2015; Památník Vojna u Příbrami 1. 7. – 22. 11. 2015; Hradce Králové 4. 5. – 30. 6. 2015; Zásmuky 21. 2. – 31. 3. 2015; Boskovice 10.–30. 11. 2014; Olomouc, 30. 9. 2014; Kanonie Premonstrátů Teplá 7. 6. – 7. 9. 2014; Jihlava 25. 2. 2014; Mladotův dům na Pražském hradě 10. 10. 2013; Kostel Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, na Velehradě 1. 7. 2013)
 • 2013 Dittatura vs Speranza. Persecuzione della Chiesa Cattolica in Cecoslovacchia negli anni 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Instalace: Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie 26. 11. 2012 – 31. 1. 2013)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu. Josef kard. Beran (1988–1969) – plzeňský rodák – autorka a kurátorka rozšířené výstavy (Instalace: Plzeň – Smetanovy sady 11. 5. – 31. 6. 2011)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu putovní výstavy (Instalace: Vídeňská knihovna, Rakousko 24. 4. – 4. 5. 2012; Třeboňská farnost 31. 10. – 27. 11. 2011; Poslanecká sněmovna ČR 31. 1. – 31. 3. 2011)
 • 2011 Amare il bene e contrapporsi al male– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu italská mutace výstavy Milovat dobro a odporovat zlu (Instalace: Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Maria Immacolata Ore, Milano 26. 10. – 26. 11. 2011; Vatikán, Pontificia Università della Santa Croce 16. 5. – 16. 6. 2011)
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Protektorátní každodennost. Česká společnost od Mnichova k válce. Katalog k výstavě. ÚSTR/Městská část Praha 6, Post Bellum a Český rozhlas Rádio Česko, Praha 2010, s. 33–35.
 • 2009 Výstava o životě Josefa kard. Berana– autorka, kurátorka výstavy a autorka grafického návrhu deseti panelů (Instalace: Teologická fakulta UK, Praha–Dejvice 8. 12. 2009 – 31. 1. 2010)
 • 2009 Česká společnost od Mnichova k válce– výstava k 70. výročí nacistické okupace (k výstavě byl vydán stejnojmenný katalog) – spoluautorka výstavy a katalogu společně se Zdeňkem Hazdrou, Lukášem Vlčkem, Ladislavem Kudrnou, Jaroslavem Čvančarou a Jaroslavem Rokovským (Instalace: Písecká brána na Hradčanech v Praze 13.–27. 3. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • Vilnius (Litva) 7. 10. 2022: mezinárodní konferenci Komunistická proticírkevní politika a resistence proti ní ve Střední a Východní Evropě – příspěvek Strategie římskokatolické církve v Československu jako reakce na komunistickou perzekuci.
 • Praha, 8.–9. 11. 2021: mezinárodní konference Církve a krize v průběhu staletí – příspěvek Sekretariát řeholních společností – milník v dějinách řeholního života v komunistickém Československu.
 • Ostřihom (Maďarská republika), 28.–29. 9. 2021: mezinárodní konference Církve a středoevropské přechody, příspěvek Řeholní život v komunistickém Československu a jeho přechod do demokratických podmínek.
 • Praha, 16.–17. 5. 2019: mezinárodní konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Katolická církev za protektorátu Čechy a Morava
 • Udine (Itálie), 21. 2. 2019: mezinárodní konference – příspěvek Arcibiskup pražský Josef kardinál Beran ve střetu s nacismem a komunismem
 • Budapešť (Maďarská republika), 14. 2. 2019: mezinárodní konference Sedmdesát let po procesu s kardinálem Mindszentym. Osudy prelátů ve Střední a Východní Evropě – příspěvek Perzekuce katolické církve v Československu na příkladu arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana
 • Olomouc, 1. 12. 2018: mezinárodní konference Církevní osobnosti 20. století – příspěvek Pastýřem ve 20. století – arcibiskup pražský Josef kardinál Beran
 • Budapešť (Maďarská republika), 26. 9. 2017: mezinárodní workshop ENSR – příspěvek Resistance and Persecution of Christians during Nazism and Communism (1938–1989)
 • Puglia (Italská republika), 24. 7. 2017: mezinárodní konference I nuovi martiri del XX° secolo – příspěvek Primate di Boemia e Praga Arcivescovo Cardinale Josef Beran del primate della Boemia e l´Arcivescovo di Praga cardinale Josef Beran
 • Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 17. 5. 2017: Teolog Josef Beran
 • Pontificia Università San Tommas D’Aquino in Urbe, Roma (Italská republika), 12. 12. 2016: mezinárodní konference – příspěvek The 70th anniversary of the consecration of the cardinal Josef Beran, the Archbishop of Prague and the Czech Primate
 • Národní památník na Vítkově, Praha, 10. 9. 2015: konference Život ve stínu šibenice – příspěvek Vezmi svůj kříž a následuj mne…
 • Velehrad, 11.–12. 6. 2015: mezinárodní konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru – příspěvek Příprava a vyhodnocení akce Velehrad z pohledu státních orgánů. Velehrad vás volá!
 • Philosophisch-Theologischen Hochschule, Vallendar (Spolková republika Německo), 22. 2. 2015: Josef Beran im Konzentrationslager Dachau
 • Klášter premonstrátů v Teplé, 4.–5. 9 2014: konference Církev za totality – lidé a místa – příspěvek Internace českým a moravských sídelních biskupů
 • Senát ČR, Praha, 29. 3. 2012: Církevní restituce – mýty a skutečnost – příspěvek Pronásledování katolické církve v době komunistického režimu (1948–1989)
 • Opole (Polská republika), 2011: mezinárodní konference Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej – příspěvek Pražský arcibiskup Josef Beran pod ochranou III. říše
 • ÚSTR, Praha, 6. 10. 2011: mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji – příspěvek Postoj české katolické církve k nacistické okupaci se zaměřením na rok 1941 (společně s Jaroslavem Čvančarou)
 • Památník Terezín, 24.–25. 6. 2010: vědecký seminář Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích – příspěvek Vězeň Malé pevnosti Terezín Mons. Alois Tylínek
 • Brno, 2009: konference Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu – příspěvek Situace československé katolické církve v době komunismu – Josef kard. Beran
 • Praha, 3. 9. 2009: sympozium Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací – příspěvek Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků
 • ÚPN, Bratislava (Slovenská republika), 2009: mezinárodní konference Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy – příspěvek Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi
 • Praha, 2009: konference o kardinálu Beranovi – příspěvek Sledování Josefa Berana Státní bezpečností a jeho internace
 • Spálené Poříčí, 2009: konference o kard. Beranovi a perzekuci katolické církve v době komunismu Kardinál Beran – Odchody a návraty – pořadatelka konference spolu se Zdeňkem Hazdrou