Mgr. Jan Zumr, Ph.D. (*1988)

Historik

Kontakt

+420 221 008 296

jan.zumr@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Nacistický okupační aparát 1938–1945
 • SS v Rakousku 1930–1945

Výzkumné projekty

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Vzdělání

 • 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin / obor Historie–obecné dějiny – postgraduální studium
 • 2010–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie / specializace Nejnovější dějiny se zaměřením na Evropu – navazující magisterské studium
 • 2011–2012 Freie Universität Berlin – semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2007–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2003–2007 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2014 Berlín (Spolková republika Německo) – výzkumný dvouměsíční pobyt v rámci stipendia DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
 • 2014 Vídeň, Dolní Rakousy (Rakouská republika) – výzkumný pětiměsíční pobyt v rámci stipendia programu Aktion Česká republika – Rakousko
 • 2010 Vídeň (Rakouská republika) – výzkumný měsíční pobyt v rámci stipendia programu Aktion Česká republika – Rakousko

Grantové projekty

 • 2014–2016 Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích 1932–1945 – grant GA UK č. 944214 – hlavní řešitel

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KREISINGER, Pavel – ZUMR, Jan: Heinz Pannwitz (1911–1975). Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu na Reinharda Heydricha? Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 3–14.
 • ZUMR, Jan: Himmlerova elita v Sudetech. Organizace Allgemeine-SS v československém pohraničí v letech 1938–1939. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 57–62.
 • ZUMR, Jan: Der SS-Terror in Niederösterreich im Juni 1933. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2017, r. 65, č. 5, s. 433–452.
 • ZUMR, Jan: Franz Stuschka. Eichmannův muž z Wulkowa. Terezínské listy, 2016, sv. 44, s. 32–45.
 • ZUMR, Jan: „Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel.“ Výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2016, č. 28/1, s. 38–59.
 • ZUMR, Jan: 99. SS-Standarte. Vznik, organizace a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Securitas Imperii, 2015, č. 27/2, s. 62–88.

Anotace, recenze

 • ZUMR, Jan. Recenze. KAŇÁK, Petr – KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan: S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939. Památník Terezín, Terezín 2014. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 2, s. 149–150.
 • ZUMR, Jan. Recenze. SCHULTE, Jan – Erik, LIEB, Peter – WEGNER, Bernd (Hg.): Die Waffen-SS. Neue Forschungen. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2014. Historie a Vojenství, 2015, roč. 64, č. 1, s. 146–167.
 • ZUMR, Jan. Recenze. HALE, Christopher: Hitlerovi zahraniční katani. Z angličtiny přeložil Dalibor Míček. Domino, Ostrava 2012. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 7/8, s. 191.
 • ZUMR, Jan. Recenze. HÖHNE, Heinz: SS. Elita ve stínu smrti. Z němčiny přeložila Marie Bervicová. Grada, Praha 2012. Dějiny a současnost, 2013, roč. XXXV, č. 7, s. 45.
 • ZUMR, Jan. Recenze. ROTHLÄNDER, Christiane: Die Anfänge der Wiener SS. Böhlau, Wien 2012. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2013, roč. 61, č. 5, s. 467.
 • ZUMR, Jan. Recenze. TEJCHLMAN, Miroslav: Balkán ve válce a v revoluci 1939–1945. Karolinum, Praha 2008. Český časopis historický, 2011, r. 109, č. 3, s. 583–584.