PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D.

Historik

Kontakt

stanislav.kokoska@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny v letech 1938–1945

Výzkumné projekty

 • Obrana národa. Edice dokumentů

Vzdělání

 • 1979–1982 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie

Profesní curriculum

 • od 2013 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 1999 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 1990–1999 Historický ústav Armády České republiky
 • 1982–1990 Státní ústřední archiv v Praze

Ocenění za odbornou činnost

 • 2011 Cena Jana Slavíka – udělena Klubem angažovaných nestraníků
 • 2010 Pamětní medaile Československé obce legionářské
 • 2009 Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
 • 2002 Záslužný kříž ministra obrany III. stupně

Bibliografie

    Monografie, sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – SMETANA, Vít et al.: Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Euroslavica, Praha 2011, 255 s.
 • HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít – KOKOŠKA, Stanislav – PILÁT, Vladimír – HOFMAN, Petr: Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945, sv. 2. Paseka, Praha 2009, 358 s. (s. 160–192).
 • HRBEK, Jaroslav – PILÁT, Vladimír – HOFMAN, Petr – KOKOŠKA, Stanislav – SMETANA, Vít: Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945, sv. 1. Paseka, Praha 2009, 351 s. (s. 97–112).
 • KOKOŠKA, Stanislav – OELLERMANN, Thomas (eds.): Sudetští Němci proti Hitlerovi. Sborník německých odborných studií, 42. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2008, 231, s.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, 280 s. [Něm.: Prag im Mai 1945. Die Geschichte eines Aufstandes, Göttingen 2009.]
 • KOKOŠKA, Stanislav: Vzpomínky Josefa Smrkovského na události z konce 2. světové války. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. V. Dokořán, Praha 2005, s. 153–176 a 362–363.
 • PRAŽÁK, Albert – KOKOŠKA, Stanislav (ed.) – ZELENKA, Miloš (ed.): Politika a revoluce. Paměti. Academia, Praha, 2004. 254 s.
 • RAILICH, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav – JANDA, Aleš: Luftwaffe over Czech Territory 1945. JaPo Publication, Hradec Králové 2001, 263 s.
 • KOKOŠKA, Stanislav [člen autorského kolektivu českého vydání]. In: KOL. autorů: Všeobecná encyklopedie, [10 sv.]. Odeon, Praha 2000–2001, 750 s.
 • KOKOŠKA, Stanislav [člen autorského kolektivu českého vydání]. In: KOL. autorů: Kronika druhé světové války. Z němčiny přeložili Jan Gebhart a Jaroslav Hrbek. Fortuna Print, Praha 2000, 520 s.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Praha v letech 1939 až 1945. In: KOL. autorů: Dějiny Prahy II.: Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Paseka, Praha 1997, 566 s.
 • KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOKOŠKA, Stanislav: Obroda – Klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty. Maxdorf, Praha 1996, 211 s.
 • KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav: Spor o agenta A-54. Kapitoly z dějin československé zpravodajské služby. NV, Praha 1994, 349 s.
 • KOKOŠKA, Jaroslav. IN: JOŽÁK, Jiří a kol.: Za obnovu státu Čechů a Slováků 1938– 1945. Slovníková příručka. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992, 130 s.
 • KOKOŠKA, Stanislav – ŠTEFANÍK, Ludvík: Praha 3 v Květnovém povstání 1945. Sborník vzpomínek a dokumentů. Obvodní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků, Praha 1988, 141 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KOKOŠKA, Stanislav: Poválečné proměny České národní rady: Od vrcholného orgánu Pražského povstání k národnímu osvětovému spolku. In: KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta (eds.): Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011, s. 41–47.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Ztracené vítězství: Operace amerických jednotek na českém území. In: KOKOŠKA, Stanislav a kol.: Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Euroslavica, Praha 2011, s. 35–55.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Smíchovský tank. Stručná historie pomníku se třemi významy. In: HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan (eds.): Psáno do oblak. Sborník nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011, s. 205–212.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika: Pracovali pro Třetí říši. Scriptorium, Praha 2011, s. 17–33.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Odboj, kolaborace, přizpůsobení… Několik poznámek k výzkumu české protektorátní společnosti. Soudobé dějiny, 2010, roč. 17, č. 1–2, s. 9–30.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Jak byl proveden atentát na Heydricha? In: KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav (eds.): Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010, s. 105–115.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Dlouhá cesta k letadlům. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, (mimořádné číslo), s. 6–13.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Internační tábory v Letech u Písku. In: DEJMEK, Jindřich – LOUŽEK, Marek (eds.): Nacistická okupace. Sedmdesát let poté. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 77/2009, s 95–104.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Za Jaroslavem Hrbkem. Historie a vojenství, 2009, roč. 68, č. 2, s. 140–142.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Besatzungspolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. In: HOŘÁK, Martin – GLAUNING, Christine (eds.): Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Česko-německý fond budoucnosti, Praha – Berlín 2008, s. 15–33.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Na neutrálním území. Československá zpravodajská expozitura v Haagu 1936–1940. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 9, s. 41–43.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Na straně spojenců. Němečtí antifašisté v letech druhé světové války. In: OKURKA, Tomáš – ARBURG, Adrian von – HOUFEK, Václav: Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2008, s. 37–42.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Než vypukla válka. Němci ve službách čs. zpravodajské služby v letech 1935–1939. Dějiny a současnost, roč. 29, 2007, s. 37–40.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Neznámé pozadí ratibořského incidentu v červnu 1945, In: KOKOŠKA, Stanislav – FRIEDL, Jiří: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007, 425–434.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Činnost orgánů UPVI NKVD na území Podkarpatské Rusi a východního Slovenska v letech 1944–1945. In: BORÁK, Miečislav (ed.): Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Slezské zemské muzeum, Opava 2007, s. 67–74.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Činnost orgánů UPVI NKVD na československém území v letech 1944–1945. In: BORÁK, Miečislav (ed.): Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956). Část II. Váleční zajatci a internovaní. Sborník studií. Slezské muzeum a Slezská univerzita, Opava 2007, s. 325–356.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Zpráva poručíka Františka Jandy o Čechoslovácích žijících na území Sovětského svazu. Slezský sborník, č. 15, 2007, s. 215–222.
 • Když mlčely zbraně. Mezistátní fotbalové zápasy Protektorát – Říše v roce 1939, Dějiny a současnost 28, 2006, s. 40–43.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Hlavní formy mimosoudních represí uplatňovaných vůči českému obyvatelstvu v Protektorátu Čechy a Morava. In: Perzekuce bez soudu. Cesta k vyhlazení Čechů. Český svaz bojovníků za svobodu, Praha 2006, s. 13–17.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Between Conformity and Resistance: The Czech Population of Prague between 1939 and 1945. Everyone´s War, The Journal of the Second World War Experience Centre, No 14, Autumn/Winter 2006, s. 32–50.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Ruská osvobozenecká armáda mezi Frankfurtem nad Odrou a Prahou. In: HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan (eds.): Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Historický ústav AV ČR, Praha 2006, s. 411–422.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Das Referat III F der Abwehrstelle Prag im Kampf gegen alliierte Nachrichtendienste 1941–1944. In: Krieg im Äther. Wiederstand und Spionage im Zweiten Weltkrieg. Wien 2004, s. 292–321.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Ilegální letáky a řetězové dopisy z prvních měsíců nacistické okupace. Soudobé dějiny, 2004, roč. 11, č. 1–2, s. 258–275.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Mnichov a česká společnost. In: NĚMEČEK, Jan (ed.): Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004, s. 41–55.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Sedm dní na vrcholu moci, aneb poznámky na okraj pamětí Alberta Pražáka. In: KOKOŠKA, Stanislav – ZELENKA, Miloš (eds.): Albert Pražák: Politika a revoluce. Paměti. Praha 2004, s. 191–209.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941–1944). Soudobé dějiny, 2003, roč. 10, č. 4, s. 465–486.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Pražské povstání v květnu 1945. In: Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Sborník referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu bojovníků za svobodu 4. října 2000. Praha 2002, s. 45–57.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava. In: letní škola historie. Nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin. Praha 2002, s. 24–31.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Praha: poslední operační cíl německé armády. In: Museli jsme čekat? Sborník příspěvků z konference k 54. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Milín 12. 5. 1945. Milín 2001, s. 42–50.
 • KOKOŠKA, Stanislav: „Die ganze Komödie dauerte zwei Tage“. Gerichtliche Vergeltungsmassnahmen gegenüber oppositionellen Tschechen aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“. In: Münchner Platz, Dresden. Die Strafjustiz der Diktaturen und der historische Ort. Lepzig 2001, s. 69–84 [spolu s Oldřichem Tůmou].
 • KOKOŠKA, Stanislav: Krize nacistické okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944 a pokusy o její překonání. Soudobé dějiny, 2001, roč. 8, č. 4, s. 591–620.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Okupace českých zemí v březnu 1939. In: 60 let od hitlerovské okupace Československa. Osudný 15. březen 1939. 60. let od rozpoutání 2. světové války. Praha 2000, s. 22–25.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Československé vojenské zpravodajství v roce 1942. In: Rok 1942 v českém odboji. Sborník příspěvků z vědecké konference. Praha 1999, s. 25–28.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Pražské povstání v květnu 1945. In: Acta Historica Neosoliensia, Tomus 2. Banská Bystrica 1999, s. 19–25.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Obrana národa a počátek války. Dějiny a současnost, 1999, roč. 21, č. 4, s. 16–21.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Československé vojenské zpravodajství v roce 1938. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, 1999, č. 2, s. 97–103.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Několik poznámek k československé částečné mobilizaci v květnu 1938. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Historica XLVIII, 1998, s. 99–114.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Americká válka v českém pohraničním hvozdu. Dějiny a současnost, 1995, roč. 17, č. 5, s. 25–28; rozšířený reprint: Historie a plastikové modelářství, 1998, č. 8, s. 17–21.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Dvě neznámé zprávy z okupované Prahy o postavení židovského obyvatelstva v Protektorátě. In: Terezínské studie a dokumenty 1997, Praha 1997, s. 30–44. [Něm.: Zwei unbekannte Berichte aus dem besetzten Prag über die Lage der jüdischen Bevölkerung im Protektorat. In: Theresienstädter Studien und Dokumente, Praha 1997, s. 31–49].
 • KOKOŠKA, Stanislav: Československo-sovětská zpravodajská spolupráce v letech 1936–1941. Historie a vojenství, 1997, roč. 46, č. 5, s. 37–52.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Unternehmen Südost: Okupace českých zemí v březnu 1939. Historie a vojenství, 1997, roč. 46, č. 6, s. 134–150.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Vedení Obrany národa a Polsko. Slezský sborník, 1996, roč. 94, č. 1, s. 75- 82.
 • KOKOŠKA, Stanislav: K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 5, s. 111–130.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků. Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 6, s. 138–158 16 [spolu se Zuzanou Pivcovou].
 • KOKOŠKA, Stanislav: Spory o Pražské povstání a jeho interpretaci v letech 1945–1946. In: KOL. aut.: Národ se ubránil 1939–1945. Národní osvobození, Praha 1995, s. 99–103.
 • KOKOŠKA, Stanislav. Recenze. KURAL, Václav: Místo společenství – konflikt! Historie a vojenství, 1995, roč. 44, č. 4, s. 161–173.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Druhá historická zpráva o časopisu V boj. In: V boj. Edice ilegálního časopisu. Díl III., 1939–1941. Praha 1995, s. I–XVIII.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Americké dodávky zbraní Slovenskému národnímu povstání. In: SNP v pamäti národa, Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP, Donovaly 26.–28. apríla 1994. NVK International, Bratislava – Banská Bystrica 1994, s. 361–371.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Poznámky Jaroslava Drábka o jeho rozmluvě s Edvardem Benešem v lednu 1939. In: KOKOŠKA, Stanislav (ed.): Z druhé republiky, díl 1, 2. Historický ústav Armády České republiky – Památník odboje, Praha 1993, s. 203, 204–392 a 365–375.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Luftwaffe v Čechách a na Moravě v závěrečném období druhé světové války. Historie a vojenství, 1992, roč. 41, č. 4, s. 80–102.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Matěje Benedikta Boleluckého Rosa Boemica. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Památník národního písemnictví, Praha 1992, s. 89–98 [spolu se Zdeňkou Kokoškovou].
 • KOKOŠKA, Stanislav: K historii jednoho povstání. Reportér, 1990, roč. 5, č. 7, příloha, s. I–XVI.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Česká národní rada a vojenská příprava Květnového povstání. Historie a vojenství, 1990, roč. 39, č. 1, s. 3–16 [spolu s Jaroslavem Kokoškou].
 • KOKOŠKA, Stanislav: K problematice formování tzv. Ústředního národního výboru republiky Československé v závěrečném období druhé světové války. In: Sborník prací členů SSM Státního ústředního archivu v Praze 2, 1989, s. 330–370.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Konopišťské zámecké sbírky v letech 1939–1945. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 29, 1988, s. 235–247.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Cvičiště zbraní SS Böhmen 1942–1945. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 27, 1986, s. 271–298.
 • KOKOŠKA, Stanislav: K některým vojenskopolitickým aspektům Pražského povstání v květnu 1945. Documenta Pragensia, 1986, č. 6, s. 464–487.
 • KOKOŠKA, Stanislav: K politickým jednáním během Květnového povstání v Praze. Historie a vojenství, 1984, roč. 33, č. 2, s. 32–51.

Anotace, recenze

 • KOKOŠKA, Stanislav. Recenze. KURAL, Václav: Místo společenství – konflikt! Historie a vojenství, 1995, roč. 44, č. 4, s. 161–173.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • KOL. autorů: 2004 Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2004, 110 s.
 • 2002 Atentát. Operace Anthropoid 1941–1942 (Praha 2002)
 • 1994 Letecká válka nad Čechami 1944–1945 (Pardubice 1994)
 • 1990 České květnové povstání (Praha 1990)
 • 1989 Zemští měřiči v Čechách. Česká kartografická tvorba 16.–18. století (Vlašim 1989)

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • K historii jednoho povstání (film). Česká televize 1995
 • A–54. D. 1. Špion, který věděl všechno? D. 2. Špion, který vyhrál válku? Česká televize 2001
 • Nepolapitelný Jan. Česká televize 2007, cyklus Neznámí hrdinové
 • Smrt pod Třemšínem. Česká televize 2008, cyklus Neznámí hrdinové