Paměť a dějiny 2/2017

Druhé číslo letošního ročníku revue Paměť a dějiny se věnuje válečnému období. Z článků čísla lze vyzdvihnout zejména studii Pavly Plaché Múzy v Ravensbrücku. V ženském koncentračním táboře Ravensbrück byly zakázány jakékoli kulturní aktivity. Přesto zde kultura žila – v ilegalitě. Tajně vznikaly verše, kresby, divadelní a taneční představení; vězněné ženy dokonce vydávaly „módní žurnál“ laděný do černého humoru. To vše jim pomáhalo udržet si uprostřed lágrového zmaru lidskou důstojnost. Kultura byla jednou ze zásadních strategií přežití. Číslo dále přináší portrét Heinze Panwitze, autora známých zpráv o vyšetřování atentátu na Reinharda Heydricha, studii o dělnických stávkách na počátku Protektorátu Čechy a Morava a mnoho dalšího.

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Aktuality, výstavy a konference

 • Adam Šůra: Poslední adresa
 • Pavel Ryjáček: Konference v Senátu k 10. výročí založení ÚSTR a ABS
 • Tereza Blažková, Zdeněk Hazdra: Ohlédnutí za konferencí Lex Schwarzenberg s pozemkové změny v Československu po roce 1945
 • Gloria musaealis: ocenění pro ÚSTR
 • Den otevřených dveří ÚSTR a ABS
 • Ondřej Matějka: Konference Fašismus – modernismus – populismus
 • Alfons Adam: Autenticita jako kapitál historických míst
 • Martin Tichý: Mezinárodní konference Československo v letech 1972–1977

Recenze

 • Markéta Doležalová: David Clay Large – Hitlerův Mnichov. Vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí
 • Milan Bárta: Tomáš Klubert – Slovenská armáda v druhej svetovej vojne. Slovom a obrazom
 • Michal Sklenář: Jaroslav Šebek – Za Boha, národ, pořádek
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XI, 2017/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Fotografie z představení Máj v Divadle E. F. Buriána z roku 1975, jež vycházelo z ilegální inscenace Niny Jirsíkové v KT Ravensbrück Foto: Oldřich Pernica/Institut umění – Divadelní ústav (signatura K 7 330) |