Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. – vedoucí oddělení

Vedoucí ODDĚLENÍ VÝZKUMU DOBY NESVOBODY 1938–1945

Kontakt

+420 221 008 249

pavla.placha@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Perzekuce obyvatelstva českých zemí v době nacionálního socialismu
 • Československé oběti nacistického justičního aparátu
 • Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück
 • Transporty a pochody smrti na českém území

Výzkumné projekty

 • 2017–2021 Dokumentace československých občanů popravených v období nacionálního socialismu v Drážďanech – projekt ve spolupráci s Gedenkstätte Münchner Platz Dresden – vedoucí projektu

Vzdělání

 • od 2012–2019 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – Historický ústav – obor České a československé dějiny – doktorské studium (vedoucí disertační práce Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.)
 • 1994–2000 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – germanistika – magisterské studium
 • 1999 Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie v rámci pedagogického minima pro studenty FF UK
 • 1990–1994 Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2004–2016 KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Živá paměť, o. p. s. aj. – externí spolupracovnice historických, dokumentačních a paměťových institucí
 • 2000–2004 Kancelář pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti
 • 2000–2001 Gymnázium Špitálská, Praha 9 – učitelka dějepisu a německého jazyka

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015 KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Stiftung Bayrische Gedenkstätten (Spolková republika Německo) – praktická zahraniční stáž programu Erasmus+

Ocenění za odbornou činnost

 • 2015 Čestné uznání rektora Univerzity Hradec Králové za příkladnou reprezentaci univerzity v akademické i neakademické veřejnosti

Grantové projekty

 • 2016 České vězeňkyně v koncentračním táboře Ravensbrück 1939–1945 a vězeňské kategorie – výzkumný projekt v archivu Instytutu Pamięci Narodowej, Varšava – studentská grantová soutěž FF UHK – řešitelka projektu
 • 2015 České vězeňkyně v koncentračním táboře Ravensbrück – výzkumný projekt v Archivu Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – studentská grantová soutěž FF UHK – řešitelka projektu
 • 2014 Politické vězeňkyně českého původu deportované z Rakouska do koncentračního tábora Ravensbrück – výzkumný projekt v rámci studentské grantové soutěže v Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Vídeň – řešitelka projektu
 • 2014 Česko-německá konference Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung – česko-německý projekt Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück a Historického servisu Praha – spoluorganizátorka projektu
 • 2008 Životní příběhy zapomenutých hrdinů – projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Česko-německého fondu budoucnosti – rozhovory s pamětníky

Bibliografie

Monografie

 • PLACHÁ, Pavla: Zerrissene Leben. Tschechoslowakische Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück 1939–1945. VSA Verlag, Hamburg 2023, 456 stran.
 • PLACHÁ, Pavla – SACK, Birgit: „Tento dopis si nechte na památku na mě“. Poslední dopisy Čechoslováků popravených v Drážďanech. Komentovaná edice / „Behalten diesen Brief als Andenken an mich“. Abschiedsbriefe von Dresdner Hinrichtungsopfern aus der Tschechslowakei. Eine kommentierte Edition. ÚSTR, Pulchra, Leipziger Universitätsverlag, Praha/Lipsko 2023, 496 stran.
 • PLACHÁ, Pavla: Zpřetrhané životy. Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945. Praha 2021.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra (eds.): Milena Jesenská: Biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung. Aula, Praha 2016, 278 s.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří (eds.): Bojiště jednotek československé zahraniční armády v hlášeních Vrchního velení Wehrmachtu. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 1, s. 86–98.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří (eds.): Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele pevnosti Dunkerque. Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historický ústav, Praha 2014, 126 s.
 • PLACHÁ, Pavla – RUDORFF, Andrea: Reichenau (Rychnov u Jablonce nad Nisou). In: BENZ, Wolfgang – DISTEL, Barbara: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentratinnslager. Sv. 6 (Natzweiler, Gross-Rosen, Stutthof). C.H.Beck, München 2007, s. 421–427.
 • PLACHÁ, Pavla (ed.): „Nepřichází-li práce k Tobě…“ / „Kommt die Arbeit nicht zu Dir…“  Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. Kancelář pro oběti nacismu, Praha 2003, 405 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PLACHÁ, Pavla: Jewish Women from the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Nazi Concentration Camp Ravensbrück. Judaica Bohemiae 58/2023, s. 37–68.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ Jiří: Václav Kudibal. Oběť nacistické pomsty. Historie a vojenství 4/2023, s. 42–59.
 • PLACHÁ, Pavla: Odboj a věznění. Poslední etapa života Mileny Jesenské v historických dokumentech. In: Marie Jirásková (ed.): Milena Jesenská. Dopisy a dokumenty. Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2023, s. 24–48.
 • PLACHÁ, Pavla: „Výchova byla svěřena německým úřadům“. Dětské oběti nacistické převýchovy z českých zemí, Paměť a dějiny 1/2023, s. 11–20.
 • PLACHÁ, Pavla: Tschechische ehemalige Häftlinge des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück in der Nachkriegszeit. Möglichkeiten und Grenzen ihres politischen Engagements. In: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung. NS.Verfolgte nach der Befreiung 3/2022, Göttingen 2022, s. 94–115.
 • PLACHÁ, Pavla: „Lágrové Madony“. Různé podoby mateřství v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück. Paměť a dějiny 1/2021, s. 22–37.
 • PLACHÁ, Pavla: Případ Hilda Šandová. Okolnosti poválečného procesu s českou vězeňskou funkcionářkou v Ravensbrücku. In: Jiří Plachý (ed.): Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo Pejčocha. Praha 2021, s. 101–114.
 • PLACHÁ, Pavla: „Dnes už se nedělají zázraky“. Československé křesťanky, religiózní praxe a křesťanské tradice v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta: Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. Katolický týdeník, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2020, s. 113-132.
 • PLACHÝ, Jiří – PLACHÁ, Pavla: Incident V Kolkovně. Okolnosti zpřísnění nacistické bezpečnostní politiky v tzv. protektorátu v květnu 1940. Historie a vojenství, 2020, č. 2, s. 84–95.
 • SACK, Birgit – PLACHÁ, Pavla: „Tento dopis si nechte na památku na mě“. Poslední dopisy Čechoslováků popravených za druhé světové války v Drážďanech. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 1 s. 3–20.
 • PLACHÁ, Pavla: Policejní perzekuce žen v prvních měsících Protektorátu Čechy a Morava. In: SYRNÝ, Marek (ed.): 1939. Rok zlomu. Banská Bystrica 2019, s. 145–155.
 • PLACHÁ, Pavla: České ženy jako rukojmí v Ravensbrücku. Terezínské listy, 2019, č. 47, s. 31–49.
 • PLACHÁ, Pavla: Plakáty odporu. Sbírka plakátů shromážděných západoněmeckými studenty v srpnu 1968 v Praze. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 2, s. 115–122.
 • MUSILOVÁ, Dana – PLACHÁ, Pavla: Ženská nucená práce v českých zemích 1939–1945. Theatrum historiae, č. 24, Pardubice 2019, s. 205–221.
 • PLACHÁ, Pavla: Beskydská převaděčka Marie Pětrošová. Historie a vojenství, 2019, roč. 68, č. 1, s. 83–95.
 • PLACHÁ, Pavla: Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého území do Ravensbrücku. Securitas Imperii, 2018, č. 32/1, s. 38–64.
 • PLACHÁ, Pavla: Múzy v Ravensbrücku. Kulturní a umělecké aktivity českých vězeňkyň. Paměť a dějiny2017, roč. 11, č. 2, s. 3–17.
 • PLACHÁ, Pavla: Transport smrti objektivem Vladimíra Fymana. Unikátní fotografie zachycují pomoc vězňům koncentračních táborů Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 117–120.
 • PLACHÁ, Pavla: Solidarita i agitace. Příslušnice československé komunistické elity v Ravensbrücku. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 36–58.
 • PLACHÁ, Pavla: Milena Jesenská jako jedna z mnoha – české ženy v Ravensbrücku / Milena Jesenská als eine von vielen – tschechische Frauen in Ravensbrück. In: PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra (eds.): Milena Jesenská: Biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung. Aula, Praha 2016, s. 144–167.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří: Jindřich Opavský – zrádce z Bělehradu: vyzrazení tzv. balkánské cesty nacistickým bezpečnostním složkám v říjnu 1939. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 2, s. 87–97.
 • PLACHÁ, Pavla: Z Vídně do Ravenbrücku. Příslušnice české menšiny ve Vídni deportované do koncentračního tábora Ravensbrück. Securitas Imperii, 2015, č. 27, s. 12–28.
 • PLACHÁ, Pavla: Nina Jirsíková – umění jako strategie přežití všedního dne v koncentračním táboře. In: HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol.: České, slovenské a československé dějiny ve 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2014, s. 233–243.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří: Wulkowský kolaborant před Mimořádným lidovým soudem v Praze. Terezínské studie a dokument, 2008 [vyd. 2009], č. 13, s. 46–60.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří: Der Wulkower Kollaborateur vor dem Ausserordentlichen Volksgericht in Prag. Theresienstädter Studien und Dokumente, 2008 [vyd. 2009], č. 15, s. 48–63.
 • PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra: Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války / Lager für sog. jüdische Mischlinge und nichtjüdische Partner aus Mischehen auf tschechischem Gebiet in der Zeit des 2. Weltkriegs. In: PLACHÁ, Pavla (red.): Nepřichází-li práce k Tobě…“ / „Kommt die Arbeit nicht zu Dir… Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech / Verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. Kancelář pro oběti nacismu, Praha 2003, s. 104–111, s. 244–251.
 • PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra: Životní podmínky v nacistických věznicích na českém území / Lebensbedingungen in nationalsozialistischen Gafängnissen auf tschechischem Gebiet. In: PLACHÁ, Pavla (red.): Nepřichází-li práce k Tobě…“ / „Kommt die Arbeit nicht zu Dir…“ Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech / Verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. Kancelář pro oběti nacismu, Praha 2003, s. 80–87, s. 217–225.
 • ZEMANOVÁ, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení. In: KÁRNÝ, Miroslav – MILOTOVÁ, Jaroslava – LORENCOVÁ, Eva (eds.): Terezínské studie a dokumenty 2001. Academia, Praha 2001, č. 6, s. 51–78.
 • ZEMANOVÁ, Pavla: Die Theresienstädter Aussenkommandos. In: KÁRNÝ, Miroslav – KEMPER, Raimund – WÖGERBAUER, Michael, (eds.): Theresienstädter Studien und Dokumente. Academia, Praha 2001, č. 8, s. 75–105.

Anotace, recenze

 • PLACHÁ, Pavla. Recenze. MANDELOVÁ, Helena: Můj táta Josef Kafka. Vlastním nákladem. Praha 2018. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 1, s. 114–115.
 • PLACHÁ, Pavla: Transport smrti objektivem Vladimíra Fymana. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 117–120.
 • PLACHÁ, Pavla: Mezinárodní workshop k projektu dokumentace a databáze obětí nacistického justičního aparátu. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 1, s. 139.
 • PLACHÁ, Pavla: Mezinárodní workshop. K projektu dokumentace a databáze obětí nacistického justičního aparátu. Paměť a dějiny2017, roč. 11, č. 1, s. 139.
 • PLACHÁ, Pavla. Recenze. HRONKOVÁ, Libuše a kol.: Nina Jirsíková. Vzpomínky tanečnice. Národní muzeum, Praha 2013. a ŠALDOVÁ, Lenka a kol.: Nina Jirsíková, Ravensbrück. Národní muzeum, Praha 2013. Securitas Imperii, 2015, č. 26, s. 212–215.
 • PLACHÁ, Pavla. Recenze. PADEVĚT, Jiří: Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Academia, Praha 2015. Východočeské listy historické, 2015, č. 34, s. 84–89.
 • PLACHÁ, Pavla. Recenze. VOLKOVÁ, Kateřina (ed.): Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové. Libri prohibiti, Praha 2012. Historie a vojenství, 2014, roč. 63, č. 4, s. 146–147.

Překlady

 • LEFKOVITS, Ivan: Bergen-Belsen. Dokončeno – Nedokončeno. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. In: LEFKOVITS, Ivan: Žiji se svou minulostí. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust. Praha 2017, 96 stran.
 • BAUMÖHL, Sigmund: Vzpomínky na dětství. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. In: LEFKOVITS, Ivan: Žiji se svou minulostí. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust. Praha 2017, 63 stran.
 • DAROWSKA, Lucyna: „…že se sejdu s někým, komu nejsem cizí.“ Gender, politika a vzpoura v recepci Mileny Jesenské a jejího díla. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. In: PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra (eds.): Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung. Aula, Praha 2016, s. 33–61.
 • SACK, Birgit: Role Drážďan v justiční perzekuci českého odboje. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. In: PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra (eds.): Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung. Aula, Praha 2016, s. 105–121.
 • ESCHEBACH, Insa: Milena Jesenská a Ravensbrück. Příspěvek k dějinám paměti ženského koncentračního tábora. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. In: PLACHÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Věra (eds.): Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky / Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung. Aula, Praha 2016, s. 123–143.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří (eds.): Bojiště jednotek československé zahraniční armády v hlášeních Vrchního velení Wehrmachtu. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 1, s. 86–98.
 • PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří (eds.): Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele pevnosti Dunkerque. Z němčiny přeložila Pavla Plachá. Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historický ústav, Praha 2014, 126 s.

Učební texty, výuková DVD

 • PLACHÁ, Pavla: „Konečné řešení židovské otázky“. In: HOŘÁK, Martin – JELÍNEK, Tomáš (eds.): Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu (online). Živá paměť – Galén, Praha 2006, s. 39–45 (cit. 24. 6. 2015). Dostupné z: http://www.zivapamet.cz/assets/files/Nacisticka_perzekuce.pdf.

Popularizace

 • PLACHÁ, Pavla: „Stal se ze mě pořádný Němec“. Rozhovor s Miloslavem Kollerem o tom, jak byl během války unesen do Německa na převýchovu, Paměť a dějiny 1/2023, s. 21–26.
 • PLACHÁ, Pavla: Příběh Květy Mejdřické. In: Kalendář židovského odboje, vyd. Spolek Židovského odboje a vojáků, Praha 2023.
 • Český rozhlas Plus, pořad Jak to bylo doopravdy: Náš začátek odboje neměl nejdřív nic společného s nástupem fašismu, popisuje vídeňská Češka, premiéra 13. 6. 2022
 • Český rozhlas Dvojka, pořad Osudové ženy: Nacisti ji umučili. Komunisti znovuvzkřísili jako vzor socialistické ženy: Jožka Jabůrková, premiéra 26. 3 .2022
 • PLACHÁ Pavla: Zpráva o prvním setkání dětí Františka Příborského. Paměť a dějiny 1/2022, s. 100–103.
 • PLACHÁ, Pavla: O Flossenbürgu jsem tehdy slyšel poprvé. Interview s Miroslavem Zikmundem. Paměť a dějiny 1/2022, s. 87–90.
 • PLACHÁ, Pavla: Útěk z tábora v Letech na nově nalezených fotografiích. Paměť a dějiny 1/2022, s. 91–97.
 • PLACHÁ, Pavla: Nález dopisu na rozloučenou. Paměť a dějiny 1/2021, s. 116.
 • PLACHÁ, Pavla: Matku ztratila za války. Sourozence našla po 75 letech. Dcera protinacistických odbojářů Milena Roučková si celý život myslela, že je jedináček. Teď zjistila, že má v Anglii tři sestry a dva bratry. Paměť a dějiny 1/2021, s. 3–8.
 • Společnost Franze Kafky, Praha 3. 6. 2021, přednáška pro veřejnost: Milena Jesenská. Reflexe života a postojů výrazné české novinářky.
 • Österreichischer Rundfunk, vysílání Volksgruppen „Češi“, Rádio Dráťák, magazín, pořad Československé ženy v Ravensbrücku | Oficiální komunistický narativ zabránil skutečnému vzpomínání, premiéra 10. 5. 2021
 • Český rozhlas Dvojka, pořad Osudové ženy: Snoubence jí popravili nacisti. Budoucího manžela na ni nasadila StB: Milena Šeborová, premiéra 17. 4. 2021
 • Český rozhlas Dvojka, pořad Osudové ženy: Do společnosti i do deště. Za svým mužem by šla světa kraj: Marie Krajinová, premiéra 30. 10. 2020
 • PLACHÁ, Pavla: Ženy v boj! Lidové noviny, 16. 3. 2019.
 • PLACHÁ, Pavla: V zájmu českých obětí: rozhovor s Jiřím Šitlerem, hlavním vyjednavačem ve věci odškodnění českých obětí nucené a otrocké práce v době nacismu. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 47–55.
 • PLACHÁ, Pavla: Ravensbrückerinnen im Prager Frühling – přednáška pro veřejnost. Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 22. 4. 2018, Hamburg (Centro soziale) 23. 4. 2018.
 • PLACHÁ, Pavla – VAJSKEBR, Jan: Spejbl a Hurvínek v hledáčku pražského Sicheheitsdienstu. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 55–60.
 • Reportéři ČT, ČT, 19. 2. 2018 – komentář v reportáži Roztočtí proti smrti.
 • PLACHÁ, Pavla: Československé ženy v Ravensbrücku – přednáška pro veřejnost. Informační středisko poslanecké sněmovny ČR, Praha 7. 12. 2017.
 • Žižkov – první a poslední adresa Mileny Jesenské, 21. 9. 2017 – literárně-historická procházka v rámci projektu Městské části Praha 3 Literáti naší čtvrti
 • Události, ČT 1, 13. 8. 2017 – reportáž o umělkyních v Ravensbrücku
 • Mozaika, Český rozhlas Vltava, 30. 1. 2017 – „Ona je živoucí oheň, jaký jsem dosud nepoznal,“ psal Franz Kafka o Mileně Jesenské
 • České velvyslanectví v Berlíně, 15. 12. 2016 – Tschechische Häftlinge in Ravensbrück. Geschichte und Erinnerung – přednáška pro veřejnost v rámci benefičního večera Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
 • PLACHÁ, Pavla: Češky v Ravensbrücku. Přísně tajné, 2015, č. 3, s. 65–73.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • Min fars historie / Příběh mého otce  – norský a český katalog k výstavě Petra Řehoře a Pauliiny Passanen, projekt My father´s story (Norské fondy), vyd. ÚSTR, Praha 2022
 • 2020 „Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák“. Československé osudy ve 20. století. Výstava KZ-Gedenkstätte Flossenbürg – odborný lektorát.
 • 2018 Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938. Ústav pro studium totalitních režimů – spoluautorka výstavy.
 • 2017 Transport smrti Litoměřice – Velešín / Der Todestransport Leitmeritz – Velešín. Česko-německá putovní výstava KZ-Gedenkstätte Flossenbürg a Vojenského historického ústavu – kurátorka výstavy.
 • 2014 Milena Jesenská: Retrospektiva. Česko-německá výstava Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – spolupráce na přípravě výstavy.
 • 2010–2011 Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Geschichte und Erinnerung – stálá výstavní expozice v rámci mezinárodního projektu Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – externí spolupracovnice za českou stranu.
 • 2009 Vergessene Vernichtung? Polnische und tschechische Intelligenz in den Konzentrations-lagern Sachsenhausen und Ravensbrück zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Výstava Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – spolupráce na přípravě výstavy.
 • 2006–2007 Stálá expozice KZ-Gedenkstätte Flossenbürg – spolupráce na přípravě výstavy.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Eisenbahner im Widerstand. Vergessene Nazi-Gegner. Dokumentární film německé televize SWR, 2022 – rešerše, poradenství
 • Kolem Mileny. Dokumentární portrét Mileny Jesenské (film). ČT – odborná poradkyně
 • Todeszug in die Freiheit (film). BR Fernsehen odborná poradkyně

Aktivní účast na konferencích

 • IPN Wrocław (Polsko) 11.10. 2022: Konference na téma česko-polské spolupráce v roce 1939, přednáška: Přechody hranic z Protektorátu Čechy a Morava do Polska mezi březnem a zářím 1939 – příběh Marie Pětrošové a Františka Příborského
 • Ständige Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum, Muzeum Topografie des Terrors, Berlín (Německo) 4.10.2022, moderování diskuse Perzekuce a odboj Svědků Jehovových za nacismu
 • 12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem 22.9.2022, přednáška: Ženské zkušenosti z věznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Vzpomínky Hany Šebetovské-Houskové
 • Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Německo), konference „Die Befreiung aus dem nationalsozialistischen Lagersystem 1944/1945″, 17.-18.5.2022; přednáška: Gesellschaftspolitisches Engagement ehemaliger tschechischer Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück in den ersten Nachkriegsjahren
 • Univerzita Padova (Itálie), přednáška v rámci semináře La donna e la Shoah: stereotipi, fratture e raffigurazioni 12. 5. 2022, přednáška: The post-war reflections and fates of Czechoslovak women imprisoned in the Ravensbrück Nazi concentration camp in 1939-1945
 • Památník Terezín, konference „Terezínské ghetto a policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940–1945)“, 1. 11. — 2. 11. 2021, přednáška: Dokumentace a databáze československých občanů popravených v období nacionálního socialismu v Drážďanech
 • Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien, workshop „Überlebendenverbände. Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg“, 21.4.2021, přednáška: Das Gedenkmonopol der ehemaligen tschechoslowakischen kommunistischen Häftlingsfrauen des Konzentrationslagers Ravensbrück, seine Veränderungen und Konsequenzen
 • KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Německo), konference „NS-Verfolgte nach der Befreiung: Ausgrenzungserfahrungen und Neubeginn“, 29. 10. 2020, přednáška: Gesellschaftspolitisches Engagement ehemaliger tschechischer Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück in den ersten Nachkriegsjahren
 • ÚSTR – Arcibiskupství pražské, Praha, 16. 5. 2019: konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Křesťanky v koncentračním táboře Ravensbrück.
 • Muzeum Slovenského národného povstania – ÚSTR – Vojenský historický ústav Bratislava – Historický ústav Slovenskej akadémie vied – Historický ústav AV ČR – Ústav soudobých dějin – Československá komisia historikov, 24. 4. 2019: konference 1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku druhej svetovej vojny – příspěvek Československé ženy – odboj, odpor a perzekuce v roce 1939.
 • Ústav soudobých dějin – Historický ústav AV ČR – ÚSTR – Múzeum SNP,  15. 3. 2019: konference Rok 1939 – Čekání na válku: Československá státnost v ohrožení a naději – příspěvek Perzekuce žen v prvních měsících protektorátu Čechy a Morava.
 • ÚSTR – FF UK – Úřad vlády České republiky – Universität Wien, 12. 10. 2018: konference Proměny elit v první polovině 20. století – příspěvek Koncentrační tábor Ravensbrück jako zdroj poválečných ženských elit.
 • Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – Historický servis, Praha, 20.–21. 10. 2014: česko-německá konference Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky /Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung – příspěvek Milena Jesenská jako jedna z mnoha – české vězeňkyně v Ravensbrücku.
 • Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové 31. 3. – 1. 4. 2015: konference České a československé dějiny 20. století X – příspěvek Z Vídně do Ravensbrücku. Příslušnice české menšiny ve Vídni deportované do koncentračního tábora Ravensbrück.
 • Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové, 2.–3. 4. 2014: konference České, slovenské a československé dějiny 20. století IX – příspěvek Nina Jirsíková – umění jako strategie přežití všedního dne v koncentračním táboře.