Paměť a dějiny 1/2017

Vychází první letošní číslo historické revue Paměť a dějiny! Tentokrát je tématem především kulaté výročí přijetí zákona známého jako Lex Schwarzenberg. O co šlo? O prachsprostou státní krádež za bílého dne, navrženou poslanci a schválenou parlamentem v roce 1947. V důsledku tohoto do té doby nevídaného zákona přišla „hlubocká“ větev Schwarzenbergů reprezentovaná (vlastencem!) Adolfem Schwarzenbergem o všechen svůj místní majetek. Motivace, okolnosti a důsledky můžete odhalit v novém čísle. To nabídne i rozhovor s hrabětem Františkem Kinským a z jiného soudku třeba dvojici studií Ondřeje Koutka o sledování občanů židovského původu Státní bezpečností za normalizace. Vrátíme se také k výročí Charty 77, jakož i k dalším aktuálním tématům. Přejeme inspirativní čtení.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Aktuality, výstavy a konference

  • Pavel Kreisinger: In memoriam Václava Morávka (1904–1942)
  • Děti Charty 77
  • Ondřej Matějka: Ústav a Charta 77
  • Prokop Tomek: Transport smrti Litoměřice–Velešín
  • Pavla Plachá: Mezinárodní workshop

Recenze

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XI, 2017/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Adolf Schwarzenberg Foto: Schwarzenberg’sche Archive Murau |