Stanislava Vodičková, DiS. (*1965)


Vedoucí oddělení výzkumu 1938–1945

Kontakt

+420 221 008 450

stanislava.vodickova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Církevní dějiny ve 20. století
 • Perzekuce a odboj křesťanů ve třetí říši a v protektorátu Čechy a Morava (1933–1945)
 • Perzekuce a odboj křesťanů v době komunismu (1948–1968)
 • Proticírkevní propaganda v době nacismu a komunismu

Výzkumné projekty

Vzdělání

 • od 2007 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická – Katedra politologie a mezinárodních vztahů
 • 2001–2004 VOŠ publicistiky – obor Politologicko-sociální
 • 1981–1985 SOŠ polygrafická

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů – grafička, redaktorka, vedoucí oddělení výzkumu 1938–1945
 • 2006 Ministerstvo financí – referentka, archivace dokumentů
 • 1993–2006 OSVČ – grafické práce, vydavatelská a publicistická činnost
 • 1990–1993 ABF – pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů – grafička
 • 1985–1989 Mír, novinářské závody, n.p. – zařazení: fotosazba, stránková montáž

Bibliografie

Monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. CDK/ÚSTR, Praha 2009, 400 s. + CD

Kolektivní monografie

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Internace českých a moravských biskupů. In: Doležalová Markéta (ed.): Církev za totality – Lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, 368 s.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Vít Tajovský objektivem StB. In: PALÁN, Aleš – PAULAS, Jan: Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech. Cesta, Brno 2012, s. 210–216.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Biskupský sbor v soukolí moderních dějin. In: Biskup Ján Vojtaššák a jeho miesto v slovenských cirkevných dejinách. Katolícka univerzita v Rožomberku, Teologicka fakulta, Katedra histórie a biblických vied. Rožomberok 2011, s. 251–263.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Rektor pražského semináře Josef Beran pod ochranou III. říše. In: Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran. In: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, JIŘÍ a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. CDK, Brno 2010, s. 27–40.

Kritické edice dokumentů

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Vatikánský rozhlas / 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958​.ÚSTR, Praha 2016, 736 s.

Kritické edice paměti

 • VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013, 415 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

Anotace a recenze

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran na Velehradě. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ta krásná holka z vily nad řekou. Výstava o Dagmar Šimkové v Písku. Dějiny a současnost, 2009, roč. 31, č. 9, s. 5.

Popularizace

 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Život pod dohledem StB. Katolický týdeník, č. 47, 20.–26. 11. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Z podzemí na vrchol. Kardinálu Miloslavu Vlkovi je dnes 80 let. Hospodářské noviny, 5. 2012, s. 9.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Josef Beran ve Vídni. Vídeňské svobodné listy, duben 2012.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kruté účtování s 294 českými vlastenci.Katolický týdeník, 2011, č. 45.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu. Cyrilometodějský kalendář 2012, 2011, s. 6.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Zkušenost církve z doby pronásledování?Nové město, 2010, č. 4.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Ráno tě zabiju…Cyrilometodějský kalendář 2011,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Beran: muž, kterého se mocní báli i po jeho smrti. MfDnes a IDnes, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef Beran – vězněm v Dachau. Cyrilometodějský kalendář 2010, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran (1888–1969). Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, 2009.
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: V zajetí železné opony – Bolesti černého barona. Člověk v tísni, o.p.s.,
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Tajné akce StB – Akce kláštery. Člověk v tísni, o.p.s.,

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2015 Velehrad vás volá!– kurátorka výstavy (Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 2.–27. 11. 2015; Kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích 13.–30. 10. 2015; Kostel sv. Jakuba St. v Boskovicích 25. 9. – 12. 10. 2015; Katolický dům u kostela sv. Martina v Blansku 1.–24. 9. 2015; Velehrad 11.–12. 6. 2015)
 • 2013 Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Katedrála Božského Spasitele v Ostravě 5. 6. – 31. 8. 2016; Galerie NPÚ v Českých Budějovicích 17. 3. – 12. 4. 2016; Zámek Žďár nad Sázavou 1. 2. – 15. 3. 2016; Liberec 30. 11. – 22. 12. 2015; Památník Vojna u Příbrami 1. 7. – 22. 11. 2015; Hradce Králové 4. 5. – 30. 6. 2015; Zásmuky 21. 2. – 31. 3. 2015; Boskovice 10.–30. 11. 2014; Olomouc, 30. 9. 2014; Kanonie Premonstrátů Teplá 7. 6. – 7. 9. 2014; Jihlava 25. 2. 2014; Mladotův dům na Pražském hradě 10. 10. 2013; Kostel Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, na Velehradě 1. 7. 2013)
 • 2013 Dittatura vs Speranza. Persecuzione della Chiesa Cattolica in Cecoslovacchia negli anni 1948–1989 – spoluautorka výstavy (Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie 26. 11. 2012 – 31. 1. 2013)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu. Josef kard. Beran (1988–1969) – plzeňský rodák – autorka a kurátorka rozšířené výstavy (Plzeň – Smetanovy sady 11. 5. – 31. 6. 2011)
 • 2011 Milovat dobro a odporovat zlu– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu putovní výstavy (Vídeňská knihovna, Rakousko 24. 4. – 4. 5. 2012; Třeboňská farnost 31. 10. – 27. 11. 2011; Poslanecká sněmovna ČR 31. 1. – 31. 3. 2011)
 • 2011 Amare il bene e contrapporsi al male– autorka, kurátorka a autorka grafického návrhu italská mutace výstavy Milovat dobro a odporovat zlu (Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Maria Immacolata Ore, Milano 26. 10. – 26. 11. 2011; Vatikán, Pontificia Università della Santa Croce 16. 5. – 16. 6. 2011)
 • VODIČKOVÁ, Stanislava: Protektorátní každodennost. Česká společnost od Mnichova k válce. Katalog k výstavě. ÚSTR/Městská část Praha 6, Post Bellum a Český rozhlas Rádio Česko, Praha 2010, s. 33–35.
 • 2009 Výstava o životě Josefa kard. Berana– autorka, kurátorka výstavy a autorka grafického návrhu deseti panelů (Teologická fakulta UK, Praha–Dejvice 8. 12. 2009 – 31. 1. 2010)
 • 2009 Česká společnost od Mnichova k válce– výstava k 70. výročí nacistické okupace (k výstavě byl vydán stejnojmenný katalog) – spoluautorka výstavy a katalogu společně se Zdeňkem Hazdrou, Lukášem Vlčkem, Ladislavem Kudrnou, Jaroslavem Čvančarou a Jaroslavem Rokovským (v prostorách Písecké brány na Hradčanech v Praze 13.–27. 3. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • Velehrad 2015: mezinárodní konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru – příspěvek Příprava a vyhodnocení akce Velehrad z pohledu státních orgánů. Velehrad vás volá!
 • Praha 2015: Život ve stínu šibenice – příspěvek Vezmi svůj kříž a následuj mne…
 • Teplá 2014: Církev za totality – lidé a místa – příspěvek Internace českým a moravských sídelních biskupů
 • Senát ČR, Praha 2012: Církevní restituce – mýty a skutečnost – příspěvek Pronásledování katolické církve v době komunistického režimu (1948–1989)
 • Opole, Polsko, 2011: Społeczeństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I i II wojny światowej – příspěvek Pražský arcibiskup Josef Beran pod ochranou III. říše
 • Praha 2011: konference ÚSTR – příspěvek Postoj české katolické církve k nacistické okupaci se zaměřením na rok 1941 (společně sJaroslavem Čvančarou)
 • Památník Terezín, Terezín 2010: příspěvek Vězeň Malé pevnosti Terezín Mons. Alois Tylínek
 • Brno 2009: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu – příspěvek Situace československé katolické církve v době komunismu – Josef kard. Beran
 • Praha 2009: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací – příspěvek Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků
 • ÚPN, Bratislava, 2009: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy – příspěvek Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi
 • Praha 2009: konference o kardinálu Beranovi – příspěvek Sledování Josefa Berana Státní bezpečností a jeho internace
 • Spálené Poříčí 2009: Kardinál Beran – Odchody a návraty konference o kard. Beranovi a perzekuci katolické církve v době komunismu – pořadatelka konference spolu se Zdeňkem Hazdrou