Mgr. Petr Anev, Ph.D. (*1986)

Historik

Kontakt

+420 221 008 240

petr.anev@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny první poloviny 20. století
 • Českoslovenští demokraté v letech 1918–1948 (především lidé patřící k agrárnímu hnutí, jejich osud ve třicátých a čtyřicátých letech)
 • Intelektuálové spjatí s Národní stranou práce (1925–1930)
 • Komunistická strana Československa a její nejvýznamnější představitelé (1921–1989)

Výzkumné projekty

 • Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) – koordinátor projektu
 • Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vzdělání

 • 2013–2022 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – katedra historie – doktorské studium (vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.)
 • 2005–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – katedra historie – magisterské studium
 • 2005–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor politologie – magisterské studium
 • 2001–2005 Gymnázium Karla Sladkovského v Praze 3

Profesní curriculum

 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů

Ocenění za odbornou činnost

 • 2019 Nominace Biografického slovníku vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace v rámci 12. ročníku Cen Nakladatelství Academia
 • 2010 Cena Edvarda Beneše 1. stupně – udělena městem Sezimovo Ústí za diplomovou práci Cesta k zániku agrární strany (1933–1948)

Bibliografie

Slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), 2 svazky. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731 + 658 s.

Kolektivní monografie

 • ANEV, Petr: Národní strana práce a korupce za první republiky. In: Klientelismus a korupce napříč staletími – odevzdáno k tisku.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ANEV, Petr: Komunistická opozice 1929–1932. Bílé místo v dějinách KSČ. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 4, s. 60–72.
 • ANEV, Petr: Procesy s údajnými přisluhovači Zelené internacionály. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 23–34.
 • ANEV, Petr: Agrárníci ve třetí republice. Mocný pilíř předválečného Československa po květnu 1945. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 11–22.
 • ANEV, Petr: Pokus o stranu inteligence. Sociální složení a organizační vývoj Národní strany práce (1925–1930). Člověk – časopis pro humanitní a společenské vědy (online), 2010, č. 17 (cit. 4. 12. 2017). Dostupné z: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2010010105.
 • ANEV, Petr: Národní strana práce na stránkách Lidových novin a Přítomnosti (1925–1930). Politická orientace Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka a dalších intelektuálů spojených s Národní stranou práce. Moderní dějiny, 2009, roč. 17, č. 2, s. 23–63.

Anotace, recenze

 • ANEV, Petr: Recenze. ŠTVERÁK, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany. Národní archiv, Praha 2018. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 140.
 • ANEV, Petr: Volby v „normalizačním“ Československu a jejich smysl. Recenze. VILÍMEK, Tomáš: „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971–1989 jako společenský, politický a státně bezpečnostní fenomén. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2016. Soudobé dějiny, 2017, roč. 24, č. 4, s. 655–660.
 • ANEV, Petr. Recenze. KOVTUN, Jiří: Republika v obležení. První éra prezidenta Beneše 1935–1938. Torst, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 132–133.
 • ANEV, Petr. Recenze. SUK, Jiří: Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989.  Paseka, Praha 2013. Securitas imperii, 2015, č. 2/26, s. 200–204.
 • ANEV, Petr. Recenze. BRANDES, Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Přeložil Petr Dvořáček. Argo, Praha 2012. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 139–140.
 • ANEV, Petr: Nespravedlivě pošlapaná demokratická veličina? Recenze. ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2011. Soudobé dějiny, 2012, roč. 19, č. 3–4, s. 554–559.

Popularizace

 • Studio ČT24, ČT24, 17. 5. 2021 – rozhovor o KSČ za první republiky.
 • ANEV, Petr: Nejvýznamnějším komunistou, který přestoupil do demokratického tábora, byl Marián Čalfa. Lidové noviny, 14. 11. 2019.

Aktivní účast na konferencích

 • Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 13. a 19.–21. 5. 2021: konference 100 let od založení KSČ: dědictví československého komunismu – příspěvek: Neodvislá komunistická strana a obrat KSČ doleva v letech 1924–1925.