Oddělení výzkumu období 1969-1989

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu zkoumá fungování totalitního komunistického režimu ve vymezeném časovém období, usiluje o komplexní zmapování forem represe režimu a odporu proti němu, řeší rovněž kontinuální vývoj jednotlivých oblastí, které jsou předmětem zkoumání, a to včetně přesahů do doby časově předcházející či následující, mapuje činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zabezpečuje dokumentaci zločinů komunistického režimu, především ze zkoumaného časového období, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou a popularizační činnost.

PhDr. Milan Bárta, Ph.D.

Vedoucí oddělení:
milan.barta@ustrcr.cz / +420 221 008 534