ODDĚLENÍ VÝZKUMU OBDOBÍ 1969-1989

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu:

  • zkoumá fungování totalitního komunistického režimu ve vymezeném časovém období
  • usiluje o komplexní zmapování forem represe režimu a odporu proti němu
  • řeší rovněž kontinuální vývoj jednotlivých oblastí, které jsou předmětem zkoumání, a to včetně přesahů do doby časově předcházející či následující
  • mapuje činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii
  • zabezpečuje dokumentaci zločinů komunistického režimu, především ze zkoumaného časového období
  • připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků
  • vytváří databáze informací pro další odbornou a popularizační činnost