Mgr. Tomáš Malínek, Ph.D. (*1987)

Historik

Kontakt

+420 221 008 201

tomas.malinek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny po roce 1945
 • Státní bezpečnost 1948–1989
 • Československo-německé vztahy po roce 1945

Výzkumné projekty

 • Tisková politika v období tzv. normalizace
 • Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vzdělání

 • 2012–2021 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Moderní dějiny – doktorské studium
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Německá a rakouská studia – magisterské studium
 • 2006–2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Mezinárodní teritoriální studia – bakalářské studium
 • 2002–2006 Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2015 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky v Praze – projekt Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí
 • 2011–2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – Katedra německých a rakouských studií – pomocný vědecký pracovník
 • 2011 Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR v Praze – odborná praxe

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2013, 2014 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (SRN)
 • 2010 Freie Universität Berlin (SRN)
 • 2009 Grenzdenkmal Hötensleben (SRN) – dobrovolník v rámci projektu Pomník železné opony mezi SRN a NDR

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • MALÍNEK Tomáš: Novináři a spisovatelé v uniformě. Časopisy a beletrie Federálního ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti v letech 1968-1989. in: ANDREAS, Petr – ŠTEFEK, Martin, eds. Optimální cenzurou bude kádrová politika: tisková politika v období tzv. normalizace 1968-1989. Praha: Academia, 2023, s. 417-468.
 • MALÍNEK, Tomáš: Chartista, který stříhal dráty – Jiří Dienstbier. In: ZÍDEK, Petr a kol.: Lidé roku 1989: Vítězové a poražení sametové revoluce. Universum, Praha 2019, s. 195–201.

Slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731 + 658 s. (autor nebo spoluautor následujících hesel: Karel Beránek, František Bílek, Josef Haman, František Hanus, Josef Korčák, Vratislav Krutina).

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MALÍNEK, Tomáš: Časopisy Federálního ministerstva vnitra ČSSR v období tzv. normalizace. Securitas Imperii, 2021, č. 38, s. 106–144.
 • MALÍNEK, Tomáš: Uprchlíci na velvyslanectví SRN v Praze objektivem Karla Cudlína. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 103–111.
 • MALÍNEK, Tomáš: Třicáté výročí návštěvy Helmuta Kohla v Československu. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 3–19.
 • MALÍNEK, Tomáš: „Dub“ v „Oboře“. Západoněmečtí velvyslanci v hledáčku Státní bezpečnosti v letech 1968–1989. Securitas Imperii, 2017, č. 30, s. 176–200.
 • MALÍNEK, Tomáš: Akce „Klen“. Odhalení západoněmeckého „špióna“ na velvyslanectví SRN v Praze. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 16–25.

Anotace, recenze

 • MALÍNEK, Tomáš, Recenze. PUCCI, Molly: Security Empire. The Secret Police in Communist Eastern Europe. Yale University Press, New Haven 2020. Securitas Imperii, 2022, č. 40, s. 210–221.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. MEYER, Kristina: Die SPD und die NS-Vergangenheit. Wallstein Verlag, Göttingen 2015. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 134–135.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. Kolektiv (anonymních) autorů: Devět komentářů ke komunistické straně. Lidská práva bez hranic. Třebíč 2017. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 139–140.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. FEINDT, Gregor: Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositionelles Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 30, s. 322–324.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. SARRAZIN, Thilo: Teror ctnosti. O hranicích názorové svobody v Německu. Přeložil František Štícha.  Academia, Praha 2015. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 3, s. 137–138.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. BRANDES, Detlef: Die Sudetendeutschen im Krisenjahr 1938. Oldenbourg Verlag, München 2009. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2010, roč. 10, č. 1, s. 112–114.
 • MALÍNEK, Tomáš. Recenze. DRÖGEMÖLLER, Marc: Zwei Schwestern in Europa. Deutsche und niederländische Sozialdemokratie 1945–1990. Vorwärts-Buch, Berlin 2008. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2010, roč. 10, č. 1, s. 125–127.

Webové projekty

Popularizace

 • MALÍNEK, Tomáš: Die Seliger Gemeinde und die „Neue Ostpolitik“ der SPD. In: Mut, Verantwortung, Zukunft. SG, FES a MDA, Praha 2022, s. 39–41 a 96–98. (kapitola v německo-českém sborníku k 70. výročí od založení Seliger-Gemeinde)
 • MALÍNEK, Tomáš: Útěk přes plot za svobodou. Lidové noviny, 22. 10. 2019, s. 18.
 • MALÍNEK, Tomáš:  Masové demonstrace přivedly NDR až ke svobodným volbám. Lidové noviny, 21. 10. 2019, s. 18.
 • MALÍNEK, Tomáš: Chartista, který stříhal dráty. Lidové noviny, 20. 5. 2019, s. 20.
 • MALÍNEK, Tomáš: Socialistická internacionála na své poslední křižovatce? Mezinárodní politika, 2012, roč. 36, č. 2, s. 26–28.
 • MALÍNEK, Tomáš: Opoziční poločas německé sociální demokracie. Mezinárodní politika, 2011, roč. 35, č. 10, s. 30–32.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Cesta je volná! Německý exodus 1989. ÚSTR a Velvyslanectví SRN v Praze – spoluautor
 • 2017 Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77. ÚSTR – spoluautor

Aktivní účast na konferencích

 • Bratislava, 28. a 29. září 2022: konference „Komunistické strany v sovětském bloku 1968–1980“ – příspěvek Role KSČ v „nové východní politice“ SPD
 • České Budějovice, 25. a 26. května 2022: konference „Nekomunistické strany v komunistickém Československu v letech 1948–1989“ – příspěvek Exilová ČSSD a „nová východní politika“ západoněmecké SPD
 • ÚSTR, Praha (online), 1.–2. 12. 2021: konference Bezpečnost a film – příspěvek Filmové a televizní adaptace beletristické tvorby zaměstnanců FMV v období tzv. normalizace.