Paměť a dějiny 3/2017

Jak se v komunistickém Československu žilo menšinám? Studie ve třetím letošním čísle revue Paměť a dějiny ukazují, že odpověď musí mít více vrstev. Vládnoucí KSČ vyznávala „proletářský internacionalismus“ a země poskytovala zázemí pronásledovaným komunistům z Itálie, Španělska i titovské Jugoslávie. Stát věnoval velkou pozornost také Romům ve snaze pozdvihnout jejich vzdělání i životní úroveň. Jedním z nejprožívanějších ideálů poválečného Československa však zároveň byla etnicky jednobarevná společnost očištěná od všech „cizích elementů“. A komunistický puč na tom nic nezměnil. Příslušníci menšin se tak často ocitali v pozici trpěných či vyloženě nežádoucích. O podrobnostech a kontextu tohoto dvojakého přístupu socialistické diktatury k menšinám se dočtete zejména ve studiích Matěje Spurného, Ondřeje Vojtěchovského a Kariny Hoření. Za pozornost stojí také rozhovor se zpěvačkou, herečkou a pedagožkou Idou Kelarovou o zatajování a znovuobjevování romské identity. Číslo přináší bohatý obrazový materiál: výtvarná díla romských umělců či fotografie zachycující život moravských Chorvatů.

Editorial

Studie a články

 • Matěj Spurný: Pokus o převýchovu. Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech
 • Karina Hoření: „To bylo, jako byste přišli do ráje“. Vyprávění Romů o komunismu
 • Ondřej Vojtěchovský: Soudruzi, nebo vetřelci? O životě cizinců v ČSR na příkladu jugoslávské emigrace
 • Jaromír Mrňka: Praha v nulté hodině: konec, nebo nový začátek?
 • Tomáš Habermann: Souzen bude sionismus. Procesy se Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordechajem Orenem
 • Jiří Plachý: Jak StB hledala a (ne)našla lidické děti

Rozhovor

 • Adam Šůra: Přestat se zapírat. S Idou Kelarovou o jejím rozhodnutí překročit rodinné tabu a přihlásit se k romské identitě

Příběh 20. století

 • Alla Sereďak, Adam Hradilek: Inspirovalo mě Pražské jaro

Dokumenty

 • Čeněk Pýcha: Budujeme pohraničí

Galerie

 • Adam Šůra: Navzdory okolnostem. Výtvarná díla romských umělců

Objektivem

 • Lenka Kopřivová: Moravští Chorvati ve fotografiích

V paměti

 • Kardinál Meisner: „Vždycky jsem se cítil tak trochu jako Čech“

Fórum

 • Muzea a památníky po roce 1989: či příběh vypráví?
 • Národní identita a vzdělávání

Výstavy a konference

 • Adam Šůra: Případ Světlana
 • Ondřej Matějka: O 11. sjezdu českých historiků
 • Kamil Činátl: Různé války v učebnicích dějepisu
 • Jaroslav Pažout: Zpráva o 27. ročníku semináře k česko-slovenským vztahům v Liberci
 • Václav Sixta: Minulost, muzea a dodnes živé konflikty
 • Čeněk Pýcha: Letní škola pro učitele: výuka ve veřejném prostoru
 • Karina Hoření: Architektura paměti? Socialistická výstavba a vzpomínání
 • Vojtěch Ripka: Zpráva z konference Význam, myšlení a učení v dějepise
 • Čeněk Pýcha: Výstava TGM Mýty a skutečnost v Lánech
 • Ondřej Vojtěchovský: Mezinárodní konference v Tartu ke stému výročí ruské revoluce

Recenze

 • Marián Lóži: Jan Tesař – Česká cikánská rapsodie
 • Matěj Bílý: Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian – Populismus v časech krize
 • Karina Hoření: Ines Koeltzsch – Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938
 • Tomáš Malínek: Kolektiv (anonymních) autorů – Devět komentářů ke komunistické straně
 • Michal Bernáth: Jakub Drábik – Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XI, 2017/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Dušan Oláh: Sunongero terňipen (Snivé mládí), olej na plátně. Katalog Sbírky Muzea romské kultury. Výtvarné umění/Visual Arts (přírůstky 1991–2005). Muzeum romské kultury v Brně, Brno 2005 |