PhDr. Milan Bárta, Ph.D. (*1976)

Mgr. Milan Bárta

Vedoucí Oddělení výzkumu 1945–1989 I.

Kontakt

+ 420 221 008 534

milan.barta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Političtí emigranti v Československu 1948–1989
 • Události let 1968–1969
 • Státobezpečnostní složky 1945–1989

Výzkumné projekty

 • 2015–2018 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – Katedra historie – doktorské studium (téma disertační práce: Pražské jaro a normalizace v aparátu ministerstva vnitra)
 • 1995–2000 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Dějepis – český jazyk – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007–2008 Ministerstvo vnitra ČR – odbor Archiv bezpečnostních složek
 • 2000–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Bibliografie

Monografie

 • BÁRTA, Milan: Odraz „slovenské otázky“ v bezpečnostním výboru Ústavodárného národního shromáždění 1946–1948. In: SOKOLOVIČ, Peter a spol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava 2015, s. 346–359.

Kolektivní monografie

 • BÁRTA, Milan: Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953–1963. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2015, s. 475–481.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • BÁRTA, Milan: Působení štábního kapitána Štefana Kubíka v Paříži v letech 1948–1949. In: SIVOŠ, Jerguš (ed.): Policajná história I., Zborník z 1. konferencie policajných historikov. Slovenská policajno-historická spoločnosť, Bratislava 2016, s. 191–202.
 • BÁRTA, Milan: Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969. In: ŠRAITROVÁ, Kateřina – ČERMÁK, Patrik: Kavárna Universitas. Prosinec 2013 – červen 2015. Sborník. Pardubice 2015, s. 13–18.
 • BÁRTA, Milan: Četnická stanice ve Slaném 1850–1945. Slánský obzor 2015, s. 50–67.
 • BÁRTA, Milan: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války. In: Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný 2015, s. 92–100.
 • BÁRTA, Milan: Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz FMV v letech 1974–1989. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 3, s. 54–62.
 • BÁRTA, Milan: Nikdy jsem Španělsko neopustil. S Enriquem Lísterem Lópezem o jeho otci, španělské občanské válce, Praze šedesátých let, okupaci v srpnu 1968 a dveřích, které zavíralo nebo otevíralo jméno generála Lístera. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 51–55.
 • BÁRTA, Milan: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952. In: Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Slaný 2014, s. 157–164.
 • BÁRTA, Milan: „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků“. Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4, s. 54–62.
 • CVRČEK, Lukáš – BÁRTA, Milan: Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 62–69.
 • BÁRTA, Milan: Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení peněžní reformy v roce 1953. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 52–81.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Lidové milice, režie J. Rousek (dokumentární film). Česká televize, 2018 – spoluautor, odborný poradce