PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (*1989)

Historik, teolog

Kontakt

Odborné zaměření

 • Sociální dějiny
 • Dějiny římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století
 • Liturgika
 • Dějiny české katolické liturgiky
 • Církevní heraldika

Výzkumné/vzdělávací projekty

 • 2017–2020 Nové sakrální stavby římskokatolické církve v českých zemích v letech (1948) 1968–1989 – řešitel

Vzdělání

 • 2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – rigorózní řízení
 • 2015 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – rigorózní řízení – licenciátní zkouška
 • 2014–2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – studijní program Historické vědy / studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium (školitel a vedoucí disertační práce: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.)
 • 2013–2016 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – studijní program Teologie / studijní obor Katolická teologie, specializace Liturgika – doktorské studium (školitel a vedoucí disertační práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.)
 • 2012–2014 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – studijní program Historické vědy / studijní obor Historie, specializace Sociální dějiny – magisterské studium (summa cum laude)
 • 2009–2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – studijní program Historické vědy/studijní obor Historie – bakalářské studium
 • 2008–2013 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – studijní program Teologie / studijní obor Katolická teologie – magisterské studium
 • 2004–2008 Gymnázium Ústí nad Orlicí

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011–2016 Centrum dějin české teologie při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy – externí pracovník

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2012 Katholieke Universiteit Leuven (Belgické království) – účelové stipendium děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, badatelský pobyt a příprava diplomové práce v Maurits Sabbe Library – Library of the Faculty of Theology and Religious Studies

Grantové projekty

 • 2015 Odznaky a heraldika maltézského řádu – projekt Institucionálního plánu Univerzity Karlovy – řešitel
 • 2014 Církevní heraldika královéhradecké diecéze – projekt Institucionálního plánu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy – řešitel
 • 2013–2016 Obraz české liturgiky 17.–20. století. Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české katolické literatuře (1607) 1780–1962 – grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (č. 1404214) – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • SKLENÁŘ, Michal – URBAN, Tomáš (il.): Odznaky a heraldika maltézského řádu. Oftis, Ústí nad Orlicí 2017, 96 s.
 • SKLENÁŘ, Michal – URBAN, Tomáš (il.): Církevní heraldika královéhradecké diecéze. Oftis, Ústí nad Orlicí 2014, 88 s.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • SKLENÁŘ, Michal: Krása a liturgie. In: SLÁDEK, Karel a kol.: Jaká krása spasí svět? Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 69–86.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • SKLENÁŘ, Michal (ed.): Náš pan děkan. Sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka. Oftis, Ústí nad Orlicí 2013, 87 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SKLENÁŘ, Michal: Kníže, apoštolové, abatyše. Vztah katolické konfesionální a české národní identity a paměti v podzimních státních svátcích České republiky. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1, v tisku.
 • SKLENÁŘ, Michal: Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí. Sonda do snah o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze po druhé světové válce. Securitas Imperii, 2018, č. 1, v tisku.
 • SKLENÁŘ, Michal: Kontexty obnovení žánru laické katolické liturgiky v českých zemích v polovině 19. století. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2017, roč. 7, č. 1, s. 175–191.
 • SKLENÁŘ, Michal: Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2015, roč. 5, č. 2, s. 303–319.

Anotace, recenze

 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. ŠEBEK, Jaroslav: Za Boha, národ, pořádek. Academia, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 139–140.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. MARTINEK, Radek: Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církve. Moravapress, Ostrava 2014. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2015, roč. 5, č. 1, s. 161–164.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum, Praha 2013. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2.
 • SKLENÁŘ, Michal. Eucharistia et labor. Životní příběh Josefa kardinála Berana. Recenze. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Centrum pro studium demokracie a kultury – ÚSTR, Brno – Praha 2009. Soudobé dějiny, 2014, roč. 21, č. 1–2, s. 227–231.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. TORRELL, Jean-Pierre: Fenomén „katolická teologie“. Krystal OP, Praha 2013. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2014, roč. 4, č. 1, s. 161–164.
 • SKLENÁŘ, Michal. Anotace. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013. Soudobé dějiny, 2013, roč. 20, č. 4, s. 690–691.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. TICHÝ, Radek: Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu. Krystal OP, Praha 2013. Revue pro teologii a duchovní život, 2013, roč. 23, č. 3, s. 137–140.

Učební texty, výuková DVD

 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950. Příběh jednoho zázraku. Výukové DVD projektu Dějepis ve 21. století. ÚSTR, Praha 2014 – odborná spolupráce
 • ZIMMERMANNOVÁ, Marie – SKLENÁŘ, Michal – PEŠEK, Jiří: Křesťanské kulturní dědictví. Využití křesťanského dědictví. Modul B. Příručka pro pedagogy základních a středních škol. Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Hradec Králové 2012, 100 s. + 1 CD-ROM.

Popularizace

 • 2017 Cyklus večerů „Obrazy kněze“ – platforma Dominikánská 8 – místo vzdělání a kultury při dominikánském klášteře svatého Jiljí v Praze (spolupráce s Mgr. Václavem Sixtou)

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Nemzeti Emlékezet Bizottsága – The Committee of National Remembrance (Maďarská republika), 26. 9. 2017: mezinárodní workshop Confrontation – Cooperation – Coordination. Christian Churches in the Soviet Bloc – příspěvek The National Element of the Action against the Roman Catholic Church in Communist Czechoslovakia after 1948.