Paměť a dějiny 3/2018

V roce 1938 kulminovala stalinská hrůzovláda. Ve věznicích a v táborech Gulagu skončilo jeden a půl milionu lidí. Odhadem sedm set tisíc lidí zahynulo na popravištích. V soukolí Velkého teroru našly smrt i stovky Čechoslováků. Třetí letošní číslo Paměti a dějin je připomíná. Studie Mečislava Boráka pojednává o hromadné popravě Čechů v Žytomyru. Došlo k ní 28. září 1938, na svátek sv. Václava. Jednalo se o největší masovou exekuci českého obyvatelstva na sovětském území. Jak je na tom současná Ruská federace se schopností převzít odpovědnost za krvavou sovětskou minulost? Na jednu stranu v dnešním Rusku dochází k represivním zásahům vůči historikům a institucím (Muzeum Perm-36), na druhou stranu vznikají nová muzea Gulagu (Moskva, Inta) a památníky politickým represím (Moskva). Jak této situaci porozumět napoví studie Tomáše Sniegoně, který se oficiálnímu ruskému výkladu stalinismu věnuje na univerzitě ve švédském Lundu. Téma dále rozvíjí studie Štěpána Černouška o nezávislém sdružení Memorial, které už od sovětských časů usiluje o pravdivé zhodnocení komunistických represí. Autor též vede obsáhlý rozhovor s Janem Račinským, novým předsedou vedení Mezinárodního Memorialu.
Po stopách největšího táborového komplexu v dějinách Gulagu se můžete vydat prostřednictvím rubriky fotogalerie. Ta ukazuje minulost i současnost táborového města Vorkuta a jeho okolí, přičemž nabízíme i pohled z vesmíru s pomocí nedávno odtajněných snímků amerických špionážních družic. Interaktivní mapu, kterou na základě špionážních materiálů sestavil Radek Světlík, si můžete prohlédnout také na webové adrese vorkuta.ustrcr.cz.

Editorial

Studie a články

 • Tomáš Sniegoň: Umírání v sovětském Gulagu pro budoucí slávu matky Rusi? „Vlastenecký“ výklad Gulagu v současném Rusku
 • Štěpán Černoušek: Souboj o výklad sovětských represí. Stručná historie sdružení Memorial na pozadí jeho vztahu s ruským státem
 • Edita Jiráková: Poslední adresa připomíná české oběti u nás i v Rusku
 • Mečislav Borák: Žytomyrská hromadná poprava Čechů v roce 1938

Rozhovor

 • Štěpán Černoušek: „Putin si myslí, že je spasitelem Ruska.“ S Janem Račinským, novým předsedou vedení Mezinárodního Memorialu

Dokumenty

 • Jan Dvořák: Zatčení a odsouzení Pravomila Raichla v SSSR

Objektivem

 • Adam Hradilek: Vorkuta. Po stopách největšího táborového komplexu v dějinách Gulagu
 • Radek Světlík: Tábory Gulagu na špionážních snímcích

Proti totalitě

 • Ivo Pejčoch: Jaroslav Blahník – kurýr, který střílel

Pro totalitu

 • Michaela Skořepová: Přesvědčeným komunistou po celý život. Osudy předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ Pavla Hrona

Třetí odboj

 • Jiří Řezníček: Plzeňský fantom. Protikomunistický odboj Stanislava Hrabinského

Místa paměti

 • Luděk Navara, Vlastimil Schildberger: Co vydalo pole u Bolíkovic. Průzkum na místě přestřelky s útočníky ze školy v Babicích
 • Helena Staufčíková: Brněnský Cejl. Historie pozapomenuté věznice, kde své odpůrce věznili Habsburkové, nacisté i komunisté

Události

 • Adam Hradilek: Pokračujeme v získávání dokumentů NKVD a KGB k československým občanům
 • Adam Hradilek: Za vaši a naši svobodu 1968–2018
 • Čeněk Pýcha: Poledne Divadla Continuo
 • Ondřej Vojtěchovský: Záhřebská konference u příležitosti 70. výročí roztržky mezi Stalinem a Titem
 • Martin Jindra a Mikuláš Vymětal: Odhalení pamětní desky v Berouně
 • Lenka Hanovská: Fikce a vyprávění ve výuce dějepisu
 • Adam Šůra: Antisemitismus v komunistickém Československu
 • Adam Šůra: Připomínka výročí podpisu mnichovské dohody v roce 1938
 • Jakub Bachtík: Generál Knorr spočinul v domovských Ivančicích
 • Jakub Bachtík: Výstava a web představují fotbal v undergroundu

Recenze

 • Alena Machoninová: Angela Rohrová – Lágr
 • Michal Sklenář: Milan M. Buben – České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách
 • Petr Anev: František Štverák – Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Opuštěná lokomotiva z nedokončeného projektu transpolární železnice mezi městy Salechard a Igarka. Stavba byla zahájena v roce 1947. Podílelo se na ní odhadem 80 tisíc lidí, většinou vězňů Gulagu. Po Stalinově smrti v roce 1953 byl projekt ukončen jako zcela bezúčelný. Foto z expedice Gulag.cz, září 2013 Autor: Štěpán Černoušek |