Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku

Historie 1950 seznamuje žáky s příběhem kněze Josefa Toufara prostřednictvím dobových pramenů. Aplikace je pojata jako didaktická detektivka. Nenabízí jasné odpovědi, ale otevřené otázky: Kdo stál za pohybem kříže v číhošťském kostele? Kdo nese odpovědnost za tragickou Toufarovu smrt? Žáci pátrají po stopách minulosti a přijímají přitom herní role. Zkoumají prameny perspektivou novináře, politika, právníka či vyšetřovatele. Dějepisné vzdělávání není v případě Historie 1950 pojato jako jednosměrné předávání znalostí, ale jedná se poznávací hru s prvky dramatizace. S pomocí pramenů a zvolených rolí si žáci utvářejí živou představu o historii a reflektují její význam pro současnost. Projekt Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. DVD bude společně s dalšími výstupy projektu distribuováno do všech škol v ČR.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, ISBN 978-80-87912-09-6

  • Autoři: Kamil Činátl, Jiří Maha, Čeněk Pýcha
  • Lektorovali: Mgr. Petr Cajthaml (Archiv UK), PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (FF Univerzita Hradec Králové, Filozofický ústav AV ČR)
  • Odborná spolupráce: PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Michal Sklenář
  • Realizační tým (D21): PhDr. Martin Valenta, Ph.D. – hlavní manažer, Mgr. Jaroslav Pinkas – hlavní metodik, PhDr. Václav Adámek, Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert – odborní pracovníci, Ing. Petra Petříková – finanční manažerka, Ing. Jana Černá a Mgr. Anna Macourková – administrace

UKÁZKY Z APLIKACE: