PhDr. Daniel Povolný, PhD. (*1972)

Historik

KONTAKT

+420 221 008 147

daniel.povolny@ustrcr.cz

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • České a československé dějiny 1945–1989
 • Dějiny čs. ozbrojených sil 1945–1989
 • Dějiny státobezpečnostních složek 1945–1989
 • Události let 1968–1969

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989
 • Činnost a organizace čs. vojenské rozvědné služby 1945–1990

VZDĚLÁNÍ

 • 2009–2010 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium (udělen titul PhDr.)
 • 2005–2009 Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií/Filozofická fakulta – obor České a československé dějiny – doktorské studium (udělen titul Ph.D.)
 • 1990–1996 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium (udělen titul Mgr.)

PROFESNÍ CURRICULUM

 • od 2022 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2013 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR
 • 2007–2013 Vojenský historický ústav
 • 2007 Odbor archiv bezpečnostních složek MV
 • 2000–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR
 • 1996–2000 Státní okresní archiv Benešov

BIBLIOGRAFIE

Monografie

 • POVOLNÝ, Daniel: Nejhorší den Československé lidové armády – 21. srpen 1968, Academia, Praha 2020, 476 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Operace DUNAJ. Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968, Academia, Praha 2018, 455 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. II. díl. Československá lidová armáda v srpnu 1968. PIC MO, Praha 2010, 199 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj vojenské kontrarozvědky v letech 1945–1990. PIC MO, Praha 2009, 128 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. I. díl. Invaze armád Varšavské smlouvy. AVIS, Praha 2008, 167 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Dopisy Milady Horákové. AVIS, Praha 2008 (2. vydání), 41 listů.
 • POVOLNÝ, Daniel: Dopisy Milady Horákové. AVIS, Praha 2007 (1. vydání), 41 listů.
 • POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika v rukou StB. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001, 111 s.

Kolektivní monografie

 • POVOLNÝ, Daniel: heslo Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. In: SCHELLE, Karel –TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, s. 306–307.
 • POVOLNÝ, Daniel: heslo Vojenská kancelář prezidenta republiky (spolu s Jiřím Plachým) a Vojenská kontrarozvědka. In: SCHELLE, Karel –TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Aleš Čeněk. Plzeň 2020, s. 659–668 a 669–672.
 • POVOLNÝ, Daniel – BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan – MAREK, Jindřich – PULEC, Martin – SVOBODA, Libor – TOMEK, Prokop: Den hanby: 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst. Mladá fronta, Praha 2019, 304 s.
 • POVOLNÝ, Daniel a kol.: Okupace 1968, Speciál Válka REVUE, Extra Publishing, Brno 2018, 96 s.
 • KRATOCHVÍLOVI, Jan a Sabina – POVOLNÝ, Daniel – KRATOCHVÍL, Jiří: 1968–9. 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1968. Muzeum českého a slovenského exilu, Brno 2018, 362 s.
 • Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Týnec nad Sázavou. K historickým kořenům města. Městský úřad Týnec nad Sázavou, 2. doplněné a přepracované vydání, Příbram 2018, 639 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: špionážní fotoaparát – MIKROMA II (1957). In: NOVÁKOVÁ, Petra (Ed.): Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. Labyrint, Praha 2017, s. 99.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel – SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 584 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Die Nationale Volksarmee der DDR und die Invasion in ČSSR im August 1968 – Beteiligung oder Nichtbeteiligung. In: BANGE, Oliver (Hg.): Zwischen Bündnistreue und staatlichen Eigeninteressen. Die Streitkräfte der DDR und der ČSSR 1968 bis 1990. Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Postupim 2016, s. 37–48.
 • POVOLNÝ, Daniel (Ed.): Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Policie ČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Praha 2015, 135 s.
 • PLACHÝ, Jiří – POVOLNÝ, Daniel – STRAKA, Karel: Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky, MO ČR, Praha 2015, 158 s.
 • Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Historie československého a českého vrtulníkového letectva od roku 1945 po současnost. MO ČR, Praha 2014, 475 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Od granátů k motocyklům, které znamenaly „jakost – rychlost – radost“. In: JANČÍK, Drahomír – ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Maxdorf, Praha 2014, s. 74–85.
 • Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Stráž na hradě pražském. MO ČR, Praha 2013, 277 s.
 • POVOLNÝ, Daniel –SOUČEK, Vladimír – ZAVADIL, Radomír: František Janeček motocyklový král. Příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa. Mladá fronta, Praha 2011 (dotisk, Praha 2015), 325 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Přijeli jsme splnit úkol. In: PAZDERKA, Josef (Ed.): Invaze 1968. Ruský pohled. Torst a Ústav totalitních režimů, Praha 2011, s. 16–23.
  polsky Inwazja na Czechosłowację 1968. Perspektywa rosyjska. Instytut Pamięci Narodowej, Ústav pro studium totalitních režimů, Varšava 2015, s. 20–30.
  rusky Vtorženie: Vzgljad iz Rossii. Čechoslovakija, avgust 1968. Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva 2016, s. 21–34.
  anglicky The Soviet Invasion of Czechoslovakia in 1968. The Russian Perspective. Lexington Books, Lanham 2019, s. 1–10.
 • POVOLNÝ, Daniel: Operative Technik in der tschechoslowakischen Staatssicherheit. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hgg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Lipsko 2008, s. 109–116.
 • Bílek, Jiří – Láník, Jaroslav – Minařík, Pavel – POVOLNÝ, Daniel – Šach, Jan: Historie československé armády. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy květen 1955 – srpen 1968. 7. svazek, AVIS, Praha 2008, 257 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: 33. protitanková brigáda v Lešanech v srpnu 1968. In: VELEK, Luboš (Ed.): Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich přátel a žáků. Bohumír NĚMEC – VEDUTA, České Budějovice 2006, s. 73–80.
 • POVOLNÝ, Daniel: Vydávání pasů a víz 1969–1989. In: Kratochvílovi, Jan a Sabina: My new home. Austrálie Můj nový domov. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2006, s. 15–16.
 • Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Týnec nad Sázavou. K historickým kořenům města. Městský úřad Týnec nad Sázavou, Příbram 2006, 503 s.
 • Kratochvíl, Jan – POVOLNÝ, Daniel a kol.: 21. 8. 1968. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2004, 180 s.
 • POVOLNÝ, Daniel: Radiokontrarozvědka; Organizace a náplň práce II. zvláštního odboru MV v březnu a dubnu 1954; Prověrka korespondence; Cenzura korespondence a administrativní opatření k omezení písemného styku se zahraničím; Vydávání pasů a víz; Akce U; Organizace Sektoru I. Velitelství StB; Organizace II. správy MV (kontrarozvědka). In: Český a slovenský exil 20. století. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2003, 229 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • POVOLNÝ, Daniel: Armáda a VB v Turnově v srpnu 1968. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší č. 36/2023, s. 142–160.
 • POVOLNÝ, Daniel: OPERACE DUNAJ – plány, výsledky, oběti. Sborník Semper paratus č. 6/2023, s. 66–111.
 • POVOLNÝ, Daniel: „Dokud zde ti Ivani budou, mariáš nehraju.“ První dny okupace ČSSR v srpnu 1968 ve vzpomínkách příslušníků plzeňského pracoviště vojenské rozvědky. Paměť a dějiny č. 2/2023, s. 35-47.
 • POVOLNÝ, Daniel: Únos a internace namísto spolupráce. Případy zavlečení příslušníků Veřejné bezpečnosti do Polska v srpnu 1968. In: Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické muzeum v Brně, Brno 2018, s. 59–61.
 • POVOLNÝ, Daniel: Pražské zastavení Okky Offerhaus aneb 21. srpen 1968 očima cizinky. Historická fotografie 2014. Sborník pro prezentaci historické fotografie. s. 36–47.
 • POVOLNÝ, Daniel: Národní lidová armáda NDR a invaze do ČSSR v srpnu 1968. Účast nebo neúčast. In: PEJČOCH, Ivo –TOMEK, Prokop a kol.: ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. Vojenský historický ústav, Praha 2014, s. 48–56.
 • POVOLNÝ, Daniel: Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945–1948. In: Sborník Semper paratus č. 2/2014, s. 66–99.
 • POVOLNÝ, Daniel: VKR na přechodu a ústupu 1953–1955. In: PEJČOCH, Ivo –TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. MO ČR – Odbor komunikace a propagace, Praha 2011, s. 138–147.
 • POVOLNÝ, Daniel: Rozhovor s generálem Vorobjovem. Eduard Vorobjov: „Silové řešení problému zanechalo určitý tíživý dojem.“ In: Historie a vojenství č. 4/2011, s. 123–124.
 • POVOLNÝ, Daniel: Janečkovy ruční granáty aneb jak originálně přežít 1. světovou válku. In: Historie a vojenství č. 2/2011, s. 71–75.
 • POVOLNÝ, Daniel: Fotografie a „Srpen 1968“. Historická fotografie 2011. Sborník pro prezentaci historické fotografie. s. 52–61.
 • POVOLNÝ, Daniel: Zbrojovka Ing. F. Janeček (1925–1938), In: České, slovenské a československé dějiny 20. století 5. Historický ústav FF UHK, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2011. s. 165–170.
 • POVOLNÝ, Daniel: Hokejové události v březnu 1969 z pohledu ČSLA. II. část – dokončení. In: Historie a vojenství č. 4/2010. s. 4–24.
 • POVOLNÝ, Daniel: Hokejové události v březnu 1969 z pohledu ČSLA. In: Historie a vojenství č. 3/2010, s. 59–83.
 • POVOLNÝ, Daniel: The 1968 Military Operations in Czechoslovakia. In: 7. Österreichischer Zeitgeschichtetag 2008, 1968 – Vorgeschichten – Folgen, Bestandsaufnahme der österreichischen Zeitgeschichte, StudienVerlag, Innsbruck 2010, s. 137–142.
 • POVOLNÝ, Daniel: Nejdelší noc ministra Dzúra“ (20.–21. 8. 1968). In: České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Historický ústav FF Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2009. 223–229.
 • POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. Slovensko a invaze 1968, Vedecký obzor č. 1/2009. s. 99–105.
 • POVOLNÝ, Daniel: První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968. In: Dvacáté století – The Twentieth Century, Univerzita Karlova, č. 1/2009, s. 175–178.
 • POVOLNÝ, Daniel: 1. tanková divize ve Slaném v srpnových dnech roku 1968. In: Sborník z historické konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2009, s. 163–172.
 • POVOLNÝ, Daniel: 33. protitanková brigáda v Lešanech v srpnu 1968. In: Historie a vojenství č. 3/2008. s. 35–39.
 • POVOLNÝ, Daniel: Cvičení VLTAVA v roce 1966. In: Historie a vojenství č. 2/2008. s. 74–80.
 • POVOLNÝ, Daniel: Invaze do Československa – plány a výsledky. In: „40 let po okupaci“. Sborník příspěvků z konference 20. srpna 2008. Senát parlamentu ČR, Praha 2008. s. 18–20.
 • POVOLNÝ, Daniel: Češi a Slováci v nejvyšších armádních funkcích v roce 1968. Česko–slovenská historická ročenka. (GONĚC, Vladimír ed.), Masarykova univerzita, Brno 2008, s. 293–305.
 • POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj VKR v rámci Ministerstva národní bezpečnosti od dubna 1951 do června 1952. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století (Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků), Historický ústav FHS Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2007. s. 215–221.
 • Kalous, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. In Sborník Securitas imperii č. 13, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006. s. 116–121.
 • POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století, Moderní přístupy k soudobým československým dějinám, Historický ústav FHS Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2006. s. 152–161.
 • POVOLNÝ, Daniel –DVOŘÁK, Miroslav –MAREŠ, Pavel: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na Benešovsku III (na území někdejšího soudního okresu Neveklov). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 42/2002, Muzeum Podblanicka a SOkA Benešov, Příbram 2005. s. 185–206.
 • Fabšičová, Marta – POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj vojenské kontrarozvědné služby v letech 1945–1951. In Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948 (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10.–1. 11. 2005). Univerzita obrany, Brno 2005. s. 19–33.
 • POVOLNÝ, Daniel: Portréty legionářů; Databáze československých legionářů; Seznam legionářů okresu Benešov. In: Českoslovenští legionáři z okresu Benešov. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 41/2001, Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, Příbram 2004. s. 227–229, 238–242, 246–250 a 252; 271–283; 285–359.
 • POVOLNÝ, Daniel: Velitelskoštábní cvičení ŠUMAVA (červen–srpen 1968). In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C – D (aplikované sociální a ekonomické vědy), Zvláštní číslo 2004, (sborník příspěvků z mezinárodní konference o Sovětizaci armád střední a jihovýchodní Evropy po 2. světové válce), Vojenská akademie v Brně, Brno 2004. s. 161–186.
 • POVOLNÝ, Daniel: Výroba kulometů „Š“ ve Zbrojovce Ing. F. Janeček a jejich dodávky pro československou armádu. In: Historie a vojenství č. 4/2004. s. 44–53.
 • POVOLNÝ, Daniel: Organizace prověrky korespondence do a ze zahraničí v ČSR v letech na přelomu 40. a 50. let. In: Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2003. s. 112–130.
 • POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika a StB. In: Sborník Securitas imperii č. 10, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2003. s. 73–145.
 • POVOLNÝ, Daniel: Ing. František Janeček a Týnec nad Sázavou (1925–1941). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 40/2000, vydalo Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 2001. s. 175–196.
 • POVOLNÝ, Daniel – DVOŘÁK, Miroslav: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II (na území někdejšího soudního okresu Votice). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 39/1999, Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 2000. s. 245–272.
 • POVOLNÝ, Daniel – Mareš, Pavel: Pomníky a pamětní desky obětem 1. světové války na okrese Benešov (soudní okres Benešov). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 38/1998, Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 1999. s. 277–318.
 • POVOLNÝ, Daniel: Slévárna ing. F. Janečka v Týnci nad Sázavou (1931–1938). In: Rozpravy Národního technického muzea, Z Dějin hutnictví č. 26/1997. s. 67–73.

Anotace, recenze

 • POVOLNÝ, Daniel. BÍLÝ, Matěj: Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. Soudobé dějiny č. 1/2019, s. 146–150.
 • POVOLNÝ, Daniel. BÍLEK, Jiří: Kyselá těšínská jablíčka. Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 150.
 • POVOLNÝ, Daniel. KRŮTA, Václav –BEDNAŘÍK, Tomáš: Osudy v kameni. Soupis pomníků, památníků a pamětních desek obětem 1. a 2. světové války na Rakovnicku. Středočeský sborník historický č. 34, 2008, s. 194–195.
 • POVOLNÝ, Daniel. Bayern – Böhmen. Bavorsko a Čechy. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007. Zwiesel, 25. Mai bis 14. October 2007 herausgegeben von Rainhard Riepertinger, Evamaria Brockhoff, Ludwig Eiber, Stephan Lippold, Peter Wolf. Historie a vojenství č. 4/2007. s.148–149.
 • POVOLNÝ, Daniel. FIDLER, Jiří: 21. 8. 1968. Okupace Československa. Bratrská agrese. Středočeský sborník historický č. 28–29, (2002–2003 [vyd. 2005]), s. 210.
 • POVOLNÝ, Daniel. HANZLÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc 1945–1950. Středočeský sborník historický č. 28–29, (2002–2003 [vyd. 2005]), s. 209–210.
 • POVOLNÝ, Daniel. BÍLEK, Jiří: Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Středočeský sborník historický č. 26–27, (2000–2001 [vyd. 2003]), s. 179.
 • POVOLNÝ, Daniel. Pod Blaníkem, vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. Středočeský sborník historický č. 25, 1999, s. 178–179.
 • POVOLNÝ, Daniel. Sborník Českého Meránu. (Ed. KOFROŇ, Jiří), Středočeský sborník historický č. 25, 1999, s. 179–180.
 • POVOLNÝ, Daniel. RUML, Vladimír –KRZÁK, Rudolf Českoslovenští legionáři 1. odboje v okrese Nymburk 1914–1920. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 153.
 • POVOLNÝ, Daniel. STOMPFE, Milan: Světlo & stín. 75 let firmy Palaba aneb Co uměl český management za 1. republiky. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 158.
 • POVOLNÝ, Daniel. HEŘMANSKÝ, Josef: Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice doplněné o soupis legionářů okresu Mladá Boleslav. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 153–154.

Popularizace

 • POVOLNÝ, Daniel: Operace DUNAJ. In: Mladá fronta Dnes, 18. 8. 2018, s. 6.
 • POVOLNÝ, Daniel: 19. Invaze: politický scénář selhal. In: Lidové noviny, 14. 8. 2018, s. 14.
 • POVOLNÝ, Daniel: 18. Invaze hodinu po hodině. In: Lidové noviny, 13. 8. 2018, s. 15.
 • POVOLNÝ, Daniel: 17. Invaze: příprava. In: Lidové noviny, 10. 8. 2018, s. 17.
 • POVOLNÝ, Daniel: 13. Šumava: okupace nanečisto. In: Lidové noviny, 6. 8. 2018, s. 14.
 • POVOLNÝ, Daniel: 5. Strahovské události 1967. In: Lidové noviny, 25. 7. 2018, s. 15.
 • POVOLNÝ, Daniel: Zaměstnanec a zaměstnavatel za první republiky – Zbrojovka Ing. F. Janeček. In: Personál, č. 9/1999. s. 26–27.
 • POVOLNÝ, Daniel: Oversaettelse ved Marie Ciborowski af det foredrag som Magister POVOLNÝ, Daniel holdt pa Jawa traeffet lodag den 14. augustg 1999 i Egtved (Ing. František Janeček a vznik motocyklu Jawa, přednáška na setkání Jawa klubu v Egtvedu – Dánsko, upraveno a přeloženo Marií Ciborowskou). In: Dialog, č. 4/1999. s. 11–12.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

autor

 • 2018 – dosud Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968. ČR
 • 2013–2018, 2022 – dosud Nejdelší noc – 21. 8. 1968, ČR
 • 2001–2003, 2006–2007, 2010 Nejen stěny měly uši, ČR, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko

spoluautor

 • 2015–2018 spolupráce s Muzeem českého a slovenského exilu na výstavách Život ve stínu šibenice, Rytíři nebes, 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1968, ČR
 • 2013 20 let AČR, Praha
 • 2009 NATO: Svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství, Praha
 • 2008 Bojovníci proti totalitě a 40 let po okupaci, Praha
 • 2005–2007 spolupráce na Bayerische Landesausstellung 2007 „Bayern – Böhmen“ – 1500 Jahre Nachbarschaft, Německo
 • 2004–2006 Pražské jaro v r. 1968 + prezentace výstavy Instytutu Pamięci Narodowej Pražské jaro. Polsko a Československo v roce 1968. ČR
 • 2002–2007 spolupráce s Muzeem českého a slovenského exilu na výstavách Český a slovenský exil
 • století a Samizdat z pohledu 21. století ČR, Evropa, Austrálie

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • 2022 ŠtB: Prísně tajné
 • 2020 Generálové
 • 2019 Bez vědomí, odborný poradce seriálu
 • 2018 Osudový zvrat
 • 2009, 2018 Historie.cs
 • 2008 Písně proti tankům
 • 2005 Vizovická Mata Hari
 • 2001 Československo ve zvláštních službách