PhDr. Daniel Povolný, PhD. (*1972)

Historik

KONTAKT

+420 221 008 147

daniel.povolny@ustrcr.cz

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

České a československé dějiny 1945–1989

Dějiny čs. ozbrojených sil 1945–1989

Dějiny státobezpečnostních složek 1945–1989

Události let 1968–1969

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Činnost a organizace čs. vojenské rozvědné služby 1945–1990

VZDĚLÁNÍ

2009–2010 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium (udělen titul PhDr.)

2005–2009 Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií/Filozofická fakulta – obor České a československé dějiny – doktorské studium (udělen titul Ph.D.)

1990–1996 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium (udělen titul Mgr.)

PROFESNÍ CURRICULUM

od 2022 Ústav pro studium totalitních režimů

od 2013 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR

2007–2013 Vojenský historický ústav

2007 Odbor archiv bezpečnostních složek MV

2000–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR

1996–2000 Státní okresní archiv Benešov

BIBLIOGRAFIE

Monografie

POVOLNÝ, Daniel: Nejhorší den Československé lidové armády – 21. srpen 1968, Academia, Praha 2020, 476 s.

POVOLNÝ, Daniel: Operace DUNAJ. Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968, Academia, Praha 2018, 455 s.

POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. II. díl. Československá lidová armáda v srpnu 1968. PIC MO, Praha 2010, 199 s.

POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj vojenské kontrarozvědky v letech 1945–1990. PIC MO, Praha 2009, 128 s.

POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. I. díl. Invaze armád Varšavské smlouvy. AVIS, Praha 2008, 167 s.

POVOLNÝ, Daniel: Dopisy Milady Horákové. AVIS, Praha 2008 (2. vydání), 41 listů.

POVOLNÝ, Daniel: Dopisy Milady Horákové. AVIS, Praha 2007 (1. vydání), 41 listů.

POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika v rukou StB. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001, 111 s.

Kolektivní monografie

POVOLNÝ, Daniel: heslo Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. In: SCHELLE, Karel –TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, s. 306–307.

POVOLNÝ, Daniel: heslo Vojenská kancelář prezidenta republiky (spolu s Jiřím Plachým) a Vojenská kontrarozvědka. In: SCHELLE, Karel –TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Aleš Čeněk. Plzeň 2020, s. 659–668 a 669–672.

POVOLNÝ, Daniel – BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan – MAREK, Jindřich – PULEC, Martin – SVOBODA, Libor – TOMEK, Prokop: Den hanby: 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst. Mladá fronta, Praha 2019, 304 s.

POVOLNÝ, Daniel a kol.: Okupace 1968, Speciál Válka REVUE, Extra Publishing, Brno 2018, 96 s.

KRATOCHVÍLOVI, Jan a Sabina – POVOLNÝ, Daniel – KRATOCHVÍL, Jiří: 1968–9. 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1968. Muzeum českého a slovenského exilu, Brno 2018, 362 s.

Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Týnec nad Sázavou. K historickým kořenům města. Městský úřad Týnec nad Sázavou, 2. doplněné a přepracované vydání, Příbram 2018, 639 s.

POVOLNÝ, Daniel: špionážní fotoaparát – MIKROMA II (1957). In: NOVÁKOVÁ, Petra (Ed.): Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. Labyrint, Praha 2017, s. 99.

BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel – SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 584 s.

POVOLNÝ, Daniel: Die Nationale Volksarmee der DDR und die Invasion in ČSSR im August 1968 – Beteiligung oder Nichtbeteiligung. In: BANGE, Oliver (Hg.): Zwischen Bündnistreue und staatlichen Eigeninteressen. Die Streitkräfte der DDR und der ČSSR 1968 bis 1990. Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Postupim 2016, s. 37–48.

POVOLNÝ, Daniel (Ed.): Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Policie ČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Praha 2015, 135 s.

PLACHÝ, Jiří – POVOLNÝ, Daniel – STRAKA, Karel: Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky, MO ČR, Praha 2015, 158 s.

Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Historie československého a českého vrtulníkového letectva od roku 1945 po současnost. MO ČR, Praha 2014, 475 s.

POVOLNÝ, Daniel: Od granátů k motocyklům, které znamenaly „jakost – rychlost – radost“. In: JANČÍK, Drahomír – ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Maxdorf, Praha 2014, s. 74–85.

Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Stráž na hradě pražském. MO ČR, Praha 2013, 277 s.

POVOLNÝ, Daniel –SOUČEK, Vladimír – ZAVADIL, Radomír: František Janeček motocyklový král. Příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa. Mladá fronta, Praha 2011 (dotisk, Praha 2015), 325 s.

POVOLNÝ, Daniel: Přijeli jsme splnit úkol. In: PAZDERKA, Josef (Ed.): Invaze 1968. Ruský pohled. Torst a Ústav totalitních režimů, Praha 2011, s. 16–23.

polsky Inwazja na Czechosłowację 1968. Perspektywa rosyjska. Instytut Pamięci Narodowej, Ústav pro studium totalitních režimů, Varšava 2015, s. 20–30.

rusky Vtorženie: Vzgljad iz Rossii. Čechoslovakija, avgust 1968. Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva 2016, s. 21–34.

anglicky The Soviet Invasion of Czechoslovakia in 1968. The Russian Perspective. Lexington Books, Lanham 2019, s. 1–10.

POVOLNÝ, Daniel: Operative Technik in der tschechoslowakischen Staatssicherheit. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hgg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Lipsko 2008, s. 109–116.

Bílek, Jiří – Láník, Jaroslav – Minařík, Pavel – POVOLNÝ, Daniel – Šach, Jan: Historie československé armády. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy květen 1955 – srpen 1968. 7. svazek, AVIS, Praha 2008, 257 s.

POVOLNÝ, Daniel: 33. protitanková brigáda v Lešanech v srpnu 1968. In: VELEK, Luboš (Ed.): Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich přátel a žáků. Bohumír NĚMEC – VEDUTA, České Budějovice 2006, s. 73–80.

POVOLNÝ, Daniel: Vydávání pasů a víz 1969–1989. In: Kratochvílovi, Jan a Sabina: My new home. Austrálie Můj nový domov. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2006, s. 15–16.

Kol. (vedoucí autorského kolektivu): Týnec nad Sázavou. K historickým kořenům města. Městský úřad Týnec nad Sázavou, Příbram 2006, 503 s.

Kratochvíl, Jan – POVOLNÝ, Daniel a kol.: 21. 8. 1968. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2004, 180 s.

POVOLNÝ, Daniel: Radiokontrarozvědka; Organizace a náplň práce II. zvláštního odboru MV v březnu a dubnu 1954; Prověrka korespondence; Cenzura korespondence a administrativní opatření k omezení písemného styku se zahraničím; Vydávání pasů a víz; Akce U; Organizace Sektoru I. Velitelství StB; Organizace II. správy MV (kontrarozvědka). In: Český a slovenský exil 20. století. Společnost pro kulturu a dialog K2001, o. p. s., Brno 2003, 229 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

POVOLNÝ, Daniel: Únos a internace namísto spolupráce. Případy zavlečení příslušníků Veřejné bezpečnosti do Polska v srpnu 1968. In: Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické muzeum v Brně, Brno 2018, s. 59–61.

POVOLNÝ, Daniel: Pražské zastavení Okky Offerhaus aneb 21. srpen 1968 očima cizinky. Historická fotografie 2014. Sborník pro prezentaci historické fotografie. s. 36–47.

POVOLNÝ, Daniel: Národní lidová armáda NDR a invaze do ČSSR v srpnu 1968. Účast nebo neúčast. In: PEJČOCH, Ivo –TOMEK, Prokop a kol.: ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. Vojenský historický ústav, Praha 2014, s. 48–56.

POVOLNÝ, Daniel: Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945–1948. In: Sborník Semper paratus č. 2/2014, s. 66–99.

POVOLNÝ, Daniel: VKR na přechodu a ústupu 1953–1955. In: PEJČOCH, Ivo –TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. MO ČR – Odbor komunikace a propagace, Praha 2011, s. 138–147.

POVOLNÝ, Daniel: Rozhovor s generálem Vorobjovem. Eduard Vorobjov: „Silové řešení problému zanechalo určitý tíživý dojem.“ In: Historie a vojenství č. 4/2011, s. 123–124.

POVOLNÝ, Daniel: Janečkovy ruční granáty aneb jak originálně přežít 1. světovou válku. In: Historie a vojenství č. 2/2011, s. 71–75.

POVOLNÝ, Daniel: Fotografie a „Srpen 1968“. Historická fotografie 2011. Sborník pro prezentaci historické fotografie. s. 52–61.

POVOLNÝ, Daniel: Zbrojovka Ing. F. Janeček (1925–1938), In: České, slovenské a československé dějiny 20. století 5. Historický ústav FF UHK, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2011. s. 165–170.

POVOLNÝ, Daniel: Hokejové události v březnu 1969 z pohledu ČSLA. II. část – dokončení. In: Historie a vojenství č. 4/2010. s. 4–24.

POVOLNÝ, Daniel: Hokejové události v březnu 1969 z pohledu ČSLA. In: Historie a vojenství č. 3/2010, s. 59–83.

POVOLNÝ, Daniel: The 1968 Military Operations in Czechoslovakia. In: 7. Österreichischer Zeitgeschichtetag 2008, 1968 – Vorgeschichten – Folgen, Bestandsaufnahme der österreichischen Zeitgeschichte, StudienVerlag, Innsbruck 2010, s. 137–142.

POVOLNÝ, Daniel: Nejdelší noc ministra Dzúra“ (20.–21. 8. 1968). In: České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Historický ústav FF Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2009. 223–229.

POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení pražského jara. Slovensko a invaze 1968, Vedecký obzor č. 1/2009. s. 99–105.

POVOLNÝ, Daniel: První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968. In: Dvacáté století – The Twentieth Century, Univerzita Karlova, č. 1/2009, s. 175–178.

POVOLNÝ, Daniel: 1. tanková divize ve Slaném v srpnových dnech roku 1968. In: Sborník z historické konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2009, s. 163–172.

POVOLNÝ, Daniel: 33. protitanková brigáda v Lešanech v srpnu 1968. In: Historie a vojenství č. 3/2008. s. 35–39.

POVOLNÝ, Daniel: Cvičení VLTAVA v roce 1966. In: Historie a vojenství č. 2/2008. s. 74–80.

POVOLNÝ, Daniel: Invaze do Československa – plány a výsledky. In: „40 let po okupaci“. Sborník příspěvků z konference 20. srpna 2008. Senát parlamentu ČR, Praha 2008. s. 18–20.

POVOLNÝ, Daniel: Češi a Slováci v nejvyšších armádních funkcích v roce 1968. Česko–slovenská historická ročenka. (GONĚC, Vladimír ed.), Masarykova univerzita, Brno 2008, s. 293–305.

POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj VKR v rámci Ministerstva národní bezpečnosti od dubna 1951 do června 1952. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století (Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků), Historický ústav FHS Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2007. s. 215–221.

Kalous, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. In Sborník Securitas imperii č. 13, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006. s. 116–121.

POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století, Moderní přístupy k soudobým československým dějinám, Historický ústav FHS Univerzity Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2006. s. 152–161.

POVOLNÝ, Daniel –DVOŘÁK, Miroslav –MAREŠ, Pavel: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na Benešovsku III (na území někdejšího soudního okresu Neveklov). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 42/2002, Muzeum Podblanicka a SOkA Benešov, Příbram 2005. s. 185–206.

Fabšičová, Marta – POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj vojenské kontrarozvědné služby v letech 1945–1951. In Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948 (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10.–1. 11. 2005). Univerzita obrany, Brno 2005. s. 19–33.

POVOLNÝ, Daniel: Portréty legionářů; Databáze československých legionářů; Seznam legionářů okresu Benešov. In: Českoslovenští legionáři z okresu Benešov. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 41/2001, Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, Příbram 2004. s. 227–229, 238–242, 246–250 a 252; 271–283; 285–359.

POVOLNÝ, Daniel: Velitelskoštábní cvičení ŠUMAVA (červen–srpen 1968). In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C – D (aplikované sociální a ekonomické vědy), Zvláštní číslo 2004, (sborník příspěvků z mezinárodní konference o Sovětizaci armád střední a jihovýchodní Evropy po 2. světové válce), Vojenská akademie v Brně, Brno 2004. s. 161–186.

POVOLNÝ, Daniel: Výroba kulometů „Š“ ve Zbrojovce Ing. F. Janeček a jejich dodávky pro československou armádu. In: Historie a vojenství č. 4/2004. s. 44–53.

POVOLNÝ, Daniel: Organizace prověrky korespondence do a ze zahraničí v ČSR v letech na přelomu 40. a 50. let. In: Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2003. s. 112–130.

POVOLNÝ, Daniel: Operativní technika a StB. In: Sborník Securitas imperii č. 10, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2003. s. 73–145.

POVOLNÝ, Daniel: Ing. František Janeček a Týnec nad Sázavou (1925–1941). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 40/2000, vydalo Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 2001. s. 175–196.

POVOLNÝ, Daniel – DVOŘÁK, Miroslav: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II (na území někdejšího soudního okresu Votice). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 39/1999, Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 2000. s. 245–272.

POVOLNÝ, Daniel – Mareš, Pavel: Pomníky a pamětní desky obětem 1. světové války na okrese Benešov (soudní okres Benešov). In: Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka č. 38/1998, Muzeum okresu Benešov a SOkA Benešov, Příbram 1999. s. 277–318.

POVOLNÝ, Daniel: Slévárna ing. F. Janečka v Týnci nad Sázavou (1931–1938). In: Rozpravy Národního technického muzea, Z Dějin hutnictví č. 26/1997. s. 67–73.

Anotace, recenze

POVOLNÝ, Daniel. BÍLÝ, Matěj: Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. Soudobé dějiny č. 1/2019, s. 146–150.

POVOLNÝ, Daniel. BÍLEK, Jiří: Kyselá těšínská jablíčka. Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 150.

POVOLNÝ, Daniel. KRŮTA, Václav –BEDNAŘÍK, Tomáš: Osudy v kameni. Soupis pomníků, památníků a pamětních desek obětem 1. a 2. světové války na Rakovnicku. Středočeský sborník historický č. 34, 2008, s. 194–195.

POVOLNÝ, Daniel. Bayern – Böhmen. Bavorsko a Čechy. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007. Zwiesel, 25. Mai bis 14. October 2007 herausgegeben von Rainhard Riepertinger, Evamaria Brockhoff, Ludwig Eiber, Stephan Lippold, Peter Wolf. Historie a vojenství č. 4/2007. s.148–149.

POVOLNÝ, Daniel. FIDLER, Jiří: 21. 8. 1968. Okupace Československa. Bratrská agrese. Středočeský sborník historický č. 28–29, (2002–2003 [vyd. 2005]), s. 210.

POVOLNÝ, Daniel. HANZLÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc 1945–1950. Středočeský sborník historický č. 28–29, (2002–2003 [vyd. 2005]), s. 209–210.

POVOLNÝ, Daniel. BÍLEK, Jiří: Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Středočeský sborník historický č. 26–27, (2000–2001 [vyd. 2003]), s. 179.

POVOLNÝ, Daniel. Pod Blaníkem, vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. Středočeský sborník historický č. 25, 1999, s. 178–179.

POVOLNÝ, Daniel. Sborník Českého Meránu. (Ed. KOFROŇ, Jiří), Středočeský sborník historický č. 25, 1999, s. 179–180.

POVOLNÝ, Daniel. RUML, Vladimír –KRZÁK, Rudolf Českoslovenští legionáři 1. odboje v okrese Nymburk 1914–1920. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 153.

POVOLNÝ, Daniel. STOMPFE, Milan: Světlo & stín. 75 let firmy Palaba aneb Co uměl český management za 1. republiky. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 158.

POVOLNÝ, Daniel. HEŘMANSKÝ, Josef: Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice doplněné o soupis legionářů okresu Mladá Boleslav. Středočeský sborník historický č. 24, 1998, s. 153–154.

Popularizace

POVOLNÝ, Daniel: Operace DUNAJ. In: Mladá fronta Dnes, 18. 8. 2018, s. 6.

POVOLNÝ, Daniel: 19. Invaze: politický scénář selhal. In: Lidové noviny, 14. 8. 2018, s. 14.

POVOLNÝ, Daniel: 18. Invaze hodinu po hodině. In: Lidové noviny, 13. 8. 2018, s. 15.

POVOLNÝ, Daniel: 17. Invaze: příprava. In: Lidové noviny, 10. 8. 2018, s. 17.

POVOLNÝ, Daniel: 13. Šumava: okupace nanečisto. In: Lidové noviny, 6. 8. 2018, s. 14.

POVOLNÝ, Daniel: 5. Strahovské události 1967. In: Lidové noviny, 25. 7. 2018, s. 15

POVOLNÝ, Daniel: Zaměstnanec a zaměstnavatel za první republiky – Zbrojovka Ing. F. Janeček. In: Personál, č. 9/1999. s. 26–27.

POVOLNÝ, Daniel: Oversaettelse ved Marie Ciborowski af det foredrag som Magister POVOLNÝ, Daniel holdt pa Jawa traeffet lodag den 14. augustg 1999 i Egtved (Ing. František Janeček a vznik motocyklu Jawa, přednáška na setkání Jawa klubu v Egtvedu – Dánsko, upraveno a přeloženo Marií Ciborowskou). In: Dialog, č. 4/1999. s. 11–12.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

autor

2018 – dosud Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968. ČR

2013–2018, 2022 – dosud Nejdelší noc – 21. 8. 1968, ČR

2001–2003, 2006–2007, 2010 Nejen stěny měly uši, ČR, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko

spoluautor

2015–2018 spolupráce s Muzeem českého a slovenského exilu na výstavách Život ve stínu šibenice, Rytíři nebes, 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1968, ČR

2013 20 let AČR, Praha

2009 NATO: Svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství, Praha

2008 Bojovníci proti totalitě a 40 let po okupaci, Praha

2005–2007 spolupráce na Bayerische Landesausstellung 2007 „Bayern – Böhmen“ – 1500 Jahre Nachbarschaft, Německo

2004–2006 Pražské jaro v r. 1968 + prezentace výstavy Instytutu Pamięci Narodowej Pražské jaro. Polsko a Československo v roce 1968. ČR

2002–2007 spolupráce s Muzeem českého a slovenského exilu na výstavách Český a slovenský exil

  1. století a Samizdat z pohledu 21. století ČR, Evropa, Austrálie

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

2022 ŠtB: Prísně tajné

2020 Generálové

2019 Bez vědomí, odborný poradce seriálu

2018 Osudový zvrat

2009, 2018 Historie.cs

2008 Písně proti tankům

2005 Vizovická Mata Hari

2001 Československo ve zvláštních službách