PhDr. Milan Bárta, Ph.D. (*1976) – vedoucí oddělení

Vedoucí ODDĚLENÍ VÝZKUMU OBDOBÍ 1969-1989

+ 420 221 008 534

milan.barta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny druhé poloviny 20. století
 • Političtí emigranti v Československu 1948–1989
 • Události let 1968–1969
 • Státobezpečnostní složky 1945–1989

Výzkumné projekty

 • 2015–2018 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – Katedra historie – doktorské studium (téma disertační práce: Pražské jaro a normalizace v aparátu ministerstva vnitra)
 • 1995–2000 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Dějepis – český jazyk – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007–2008 Ministerstvo vnitra ČR – odbor Archiv bezpečnostních složek
 • 2000–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Bibliografie

Monografie a kolektivní monografie

 • POVOLNÝ, Daniel – BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan – MAREK, Jindřich – PULEC, Martin – SVOBODA, Libor – TOMEK, Prokop: Den hanby: 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst. Mladá fronta, Praha 2019, 304 s.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel – SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 584 s.
 • BÁRTA, Milan: Odraz „slovenské otázky“ v bezpečnostním výboru Ústavodárného národního shromáždění 1946–1948. In: SOKOLOVIČ, Peter a spol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava 2015, s. 346–359.
 • BÁRTA, Milan: Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953–1963. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2015, s. 475–481.
 • BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012.
 • BÁRTA, Milan (ed.): Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989. ÚSTR, Praha 2009, 323 s.
 • BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968. ÚSTR, Praha 2008, 192 s.
 • BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Victims of the Occupation. The Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia: 21 August – 31 December 1968. ÚSTR, Praha 2009, 192 s.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel – SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. ÚSTR, Praha 2009, 232 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • BÁRTA, Milan: Tragická smrt kladenského interbrigadisty Josefa Bendy. Slánský obzor, 2019, roč. 26, s. 87–97.
 • BÁRTA, Milan: Lidové milice mezi komunistickou stranou a Sborem národní bezpečnosti 1948–1953. Moderní dějiny, 2019, roč. 27, č. 1, s. 187–199.
 • BÁRTA, Milan: Počátky normalizace v Československu. Křesťanská revue, 2019, roč. 86, č. 3, s. 11–19.
 • BÁRTA, Milan: A csehszlovák állambiztonság együttműködése akeleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949. Betekintő (online), 2019, č. 2, s. 51–67 (cit. 8. 6. 2020). Dostupné z: http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2019_2_barta.pdf.
 • BÁRTA, Milan: Sedm pražských dnů Ivo Masaříka. Deníkové záznamy o invazi armád Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (1), s. 360–392.
 • BÁRTA, Milan: Tragická nehoda ve Vítově 21. února 1969. Slánský obzor, 2018, roč. 25, s. 81–86.
 • CVRČEK, Lukáš – BÁRTA, Milan: Jiří Pelikán. Hvězdný okamžik jedné generace. In: Tanky proti sjezdu: protokol a dokumenty XIV. (vysočanského) sjezdu KSČ. Novela bohemica, Praha 2018, s. 5–29.
 • BÁRTA, Milan: Bezpečnostní politika KSČ v roce 1945. In: KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.): 1945: konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018, s. 249–258.
 • BÁRTA, Milan: Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Josef Pavel a pokus o reformu bezpečnostního aparátu v roce 1968. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.): Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica, roč. XXI, UJEP – Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2018, s. 389–423.
 • BÁRTA, Milan: Proces Stuchlík a spol. In: Všude žijí lidé. Slaný a Slánsko ve XX. století: sborník z historické konference. Wotrubia, Slaný 2018, s 194–220.
 • BÁRTA, Milan: Střežení nesvobodných pracovních sil na Jáchymovsku po druhé světové válce. In: PINEROVÁ, Klára (ed.): Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. ÚSTR, Praha 2018, s. 208–219.
 • BÁRTA, Milan: Akce AMFORA. Hledání řeckých agentů v Československu v letech 1981–1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 221–237.
 • BÁRTA, Milan: K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 55–61.
 • BÁRTA, Milan: Přehlídka Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 107–114.
 • BÁRTA, Milan: Příběh Rudolfa Galbavého. Pamäť národa, 2017, roč. XIII, č. 1, s. 43–50.
 • BÁRTA, Milan: Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu v letech 1945–1968. Securitas Imperii, 2017, roč. 31, č. 2, s. 70–95.
 • BÁRTA, Milan: Četníci a hornická stávka na Kladensku v říjnu 1928. Slánský obzor, 2017, roč. 24, s. 48–59.
 • BÁRTA, Milan: „Pouze jako materiál k přemýšlení…“ aneb Pokus o vědecké řízení bezpečnostní práce 1966–1968. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2016, s. 257–266.
 • BÁRTA, Milan: Působení štábního kapitána Štefana Kubíka v Paříži v letech 1948–1949. In: SIVOŠ, Jerguš (ed.): Policajná história I., Zborník z 1. konferencie policajných historikov. Slovenská policajno-historická spoločnosť, Bratislava 2016, s. 191–202.
 • BÁRTA, Milan: Vybrané případy kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska. In: Válka v nás, my ve válce. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Wotrubia, Slaný 2016, s. 109–123.
 • BÁRTA, Milan: Mám čisté svědomí, pracoval jsem pro socialismus, nehledě na noce a rodinu… Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 84–88.
 • BÁRTA, Milan: Vyvinout maximální tlak na psychiku, aby svůj podíl a podpis na Chartě odvolal. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 89–96.
 • BÁRTA, Milan: Všichni čekají tvrdý a spravedlivý trest. Konec kladenského Gestapa. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 57–67.
 • BÁRTA, Milan: Vaše letáky a bodáky nás nepřesvědčují. Protiokupační letáky Petra Tamchyny v srpnu 1968. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 122–124.
 • BÁRTA, Milan: Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969. In: ŠRAITROVÁ, Kateřina – ČERMÁK, Patrik: Kavárna Universitas. Prosinec 2013 – červen 2015. Sborník. Pardubice 2015, s. 13–18.
 • BÁRTA, Milan: Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953–1963. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2015, s. 475–481.
 • BÁRTA, Milan: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války. In: Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný 2015, s. 92–100.
 • BÁRTA, Milan: Četnická stanice ve Slaném 1850–1945. Slánský obzor, 2015, roč. 22, s. 50–67.
 • BÁRTA, Milan: Nástin organizace a činnosti Vlajky na Kladensku 1939–1943. Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí. Státní oblastní archiv v Praze, 2015, roč. 5, s. 73–86.
 • BÁRTA, Milan: Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz FMV v letech 1974–1989. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 3, s. 54–62.
 • BÁRTA, Milan: Odraz „slovenské otázky“ v bezpečnostním výboru Ústavodárného národního shromáždění 1946–1948. In: SOKOLOVIČ, Peter a spol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava 2015, s. 346–359.
 • BÁRTA, Milan: Nikdy jsem Španělsko neopustil. S Enriquem Lísterem Lópezem o jeho otci, španělské občanské válce, Praze šedesátých let, okupaci v srpnu 1968 a dveřích, které zavíralo nebo otevíralo jméno generála Lístera. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 51–55.
 • BÁRTA, Milan: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952. In: Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Slaný 2014, s. 157–164.
 • BÁRTA, Milan: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948: realita nebo nemožnost? Slánský obzor, 2014, roč. 21, s. 57–65.
 • BÁRTA, Milan: „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků“. Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4, s. 54–62.
 • CVRČEK, Lukáš – BÁRTA, Milan: Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 62–69.
 • BÁRTA, Milan: Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení peněžní reformy v roce 1953. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 52–81.
 • BÁRTA, Milan: Ján Majer – život ve službě ministerstva vnitra. In: HRUBOŇ, Anton – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.): Slovensko v rokoch neslobody 1938–1989. II. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica 22.–23. mája 2012. Osobnosti známe – neznáme. ÚPN, Bratislava 2014, s. 189–198.
 • BÁRTA, Milan: Akce „Prostějov“. Odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově v dubnu 1953. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 47–57.
 • BÁRTA, Milan: Peněžní reforma 1953 ve zprávách ministerstva národní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 58–64.
 • BÁRTA, Milan: My jsme rozhodnuti zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem Pavlem, Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 9–22.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 51–65.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66–75.
 • BÁRTA, Milan: Přestaňte okamžitě rušit modré. Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 45–54.
 • BÁRTA, Milan: Internacionalismus v praxi. Emigranti v komunistickém Československu. In: POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka a kol.: Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa sjednocená-rozdělená. Matice moravská, Brno 2012, s. 129–143.
 • BÁRTA, Milan: Moucha v pavučině. Kariéra Jiřího Hoška v komunistickém ministerstvu vnitra. Sborník archivu bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 143–169.
 • BÁRTA, Milan: Britsko-americký klub ve Slaném 1945–1948. Slánský obzor, 2012, roč. 19, s. 95–104.
 • BÁRTA, Milan: Posilování pozic KSČ mezi příslušníky ministerstva vnitra v letech 1945–1948. In: Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSD AV ČR – ÚSTR, Praha 2012, s. 70–79.
 • BÁRTA, Milan: Srpen 1969 v Ústí nad Labem. In: Ústecký sborník historický, FF UJEP, Ústí nad Labem, 2012, č. 1–2, s. 109–129.
 • BÁRTA, Milan: Škody od královského vojska pruského způsobené (prusko-rakouská válka 1866 a Slaný). In: Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století: sborník z historické konference. Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Slaný 2012, s. 28–44.
 • BÁRTA, Milan: Politická emigrace v Československu po roce 1948. In: KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta (eds.): 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. ÚSD AV ČR, Praha 2011, s. 175–180.
 • BÁRTA, Milan: Právo azylu. Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 15–22.
 • BÁRTA, Milan: Akce Jugoslávie. Státní bezpečnost v boji proti „agentům titoismu“ v letech 1948–1955. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 65–74.
 • BÁRTA, Milan: Chorvatská akce: vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947–1951. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 14–25.
 • BÁRTA, Milan: Oběti vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. In: VOLNÁ, Kateřina (ed.): Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro: sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 7.–9. září 2008. ÚSTR, Praha 2009, s. 181–189.
 • BÁRTA, Milan: K zajištění klidu a veřejného pořádku… Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském náměstí 20.–21. srpna 1989. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5–14.
 • BÁRTA, Milan: Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 105–114.
 • BÁRTA, Milan: Akce „Isolace“. Snaha Státní bezpečnosti omezit návštěvnost zastupitelských úřadů kapitalistických států. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 41–50.
 • BÁRTA, Milan: Očista středních zemědělských škol od dětí „vesnických boháčů“ a jejich internace na státním statku Albrechtice. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán, Praha 2008, s. 196–208.
 • BÁRTA, Milan: Vyloučení zbytků kapitalistických živlů ze zásobování v okrese Slaný v roce 1953. In: Slaný a Slánsko ve 20. století. Sborník z historické konference. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2008, s. 23–31.
 • BÁRTA, Milan: Jan Záruba – stranický pracovník v aparátu ministerstva vnitra. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 101–105.
 • BÁRTA, Milan: „…z jeho popudu byla řada žáků vězněna v koncentráku“. (Přešetřování okupační činnosti ředitele slánské obchodní akademie Otty Svobody v roce 1945). In: Slaný a Slánsko ve 20. století. Sborník z historické konference, 2008, s. 70–77.
 • BÁRTA, Milan: Zur Zensur in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1989. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (eds.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Lipsko 2008, s. 67–82.
 • BÁRTA, Milan: Akce Slaný. Slánský obzor, 2007, roč. 15, s. 92–95.
 • BÁRTA, Milan: „Byl jsem ve službách Tita a Státní bezpečnosti“ aneb Příběh defektora jugoslávského velvyslanectví v Praze Antuna Novaka. Securitas Imperii, 2006, roč. 14, s. 190–209.
 • BÁRTA, Milan: Cenzura československého filmu a televize v letech 1953–1968. Securitas Imperii, 2003, roč. 10, s. 5–57.

Anotace, recenze

 • BÁRTA, Milan. Recenze. KLUBERT, Tomáš: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 138–139.
 • BÁRTA, Milan. Recenze. MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter: V stopách železného Felixa. Securitas imperii, 2013, č. 22 (1), s. 262–264.
 • BÁRTA, Milan. Recenze. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Z Prahy proti Titovi! Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 139.
 • BÁRTA, Milan. Recenze. PUSTEJOVSKY, Otfrid: Stalins Bombe un die „Hölle von Joachimsthal“. Securitas imperii, 2010, č. 17 (2), s. 192–193.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • BÁRTA, Milan – MATĚJKA, Ondřej: Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77putovní výstava (Instalace: 2017–2020).
 • BÁRTA, Milan – DVOŘÁČEK, Petr: Československý parlament v roce 1968. Výstava k 50. výročí pražského jara (Instalace: Senát PČR, 2018).
 • BÁRTA, Milan: Srpen 1968 objektivem Paula Goldsmithe – autor odborného textu (Instalace: Jungmannovo náměstí, Praha 1, 2018).
 • BURIAN, Michal – WAIC, Marek – BÁRTA, Milan – SVOBODA, Libor: Pod křídly Sokola. Katalog k výstavě ke 150. výročí založení nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách, instalované v Armádním muzeu Vojenského historického ústavu Praha ve dnech 19. 6. – 31. 12. 2012. ÚSTR – Vojenský historický ústav, Praha 2012, 111 s.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Lidové milice, režie J. Rousek (dokumentární film). Česká televize, 2018 – spoluautor, odborný poradce