PhDr. Martin Valenta, Ph.D. (*1980)

Historik

Kontakt

+420 221 008 313

martin.valenta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Komparativní dějiny 20. století
 • Výzkum nových sociálních hnutí
 • Projektový management
 • Didaktika výuky moderních dějin

Výzkumné a grantové projekty

 • 2017–2021 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent – projekt European Cooperation in Science and Technology č. CA16213
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století – projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074 – hlavní manažer projektu
 • 2011 Středoevropský a východoevropský region ve druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám – projekt č. SVV 263 503
 • 2010 Problém diverzity a uniformity. Evropa mezi Amerikou a Eurasií: problémy integrace a identity – výzkumný záměr Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005–2011 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy – výzkumný záměr FSV UK č. MSM0021620841

Vzdělání

 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Moderní dějiny – doktorandské studium
 • 2005–2006 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – doplňující pedagogické minimum – získána kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
 • 2003–2006 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Německá a rakouská studia
 • 1998–2003 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Mezinárodní teritoriální studia

Profesní curriculum

 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů
  • od 06/2015 – odborný pracovník
  • 2011 – 06/2015 – projektový management
 • od 2011 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – externí pracovník
 • 2006–2007 Evropské strukturální fondy – koordinátor projektů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2009 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Spolková republika Německo) – semestrální výzkumný pobyt
 • 2008 Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt díky grantové podpoře Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • 2007 Universität des Saarlandes Saarbrücken (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt díky grantové podpoře Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • 2005–2006 Technische Universität Dresden (Spolková republika Německo) – dvousemestrální stipendium Herberta Quanta
 • 2004 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt v rámci programu Erasmus

Ocenění za odbornou činnost

 • 2009 Cena E. M. Remarqua – udělena Česko-německou komisí historiků v souvislosti s badatelským pobytem na Freie Universität Berlin

Pedagogická činnost

 • od 2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – vedení semestrálního kurzu Rok 1968 v západním Německu a v Evropě
 • popularizační přednášky pro střední a základní školy

Bibliografie

Monografie

 • VALENTA, Martin – STÁREK, František: Podzemní symfonie Plastic People. Argo – ÚSTR, Praha 2018, 376 s.
Ohlasy a recenze

ANDRS, Jiří: Podzemní symfonie Plastic People. Recenze. Moderní dějiny, roč. 29, č. 1/2021, s. 363–367.

RYCHETSKÝ, Lukáš: Underground bez sentimentu. O knize Podzemní symfonie Plastic People. Recenze. A2, 2019, roč. 15, č. 8, str. 30.

ANTOŠOVÁ, Svatava: Nad knihou o Plastice People. Jen vy jste byli skutečný underground. Recenze. Tvar, 2019, roč. 30, č. 5, str. 18.

VITVAR, Jan H.: Je třeba zničit Plastiky. Co vedlo krátce před listopadem k rozpadu nenormalizovatelné kapely. Recenze. Respekt, 42/2018, str. 64.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Anna: Podzemní symfonie Plastic People. Televizní reportáž. ČT Art, Události v kultuře, 3. října 2018.

FENCL, Ivo: Martin Valenta a František Stárek doplnili historii Plastic People Recenze. Literární noviny; literarky.cz, 14. srpna 2018.

Nesahej na Mejlíčka. Jak se z Plastic People stala Půlnoc a z Půlnoci zase Plastici. Rozhovor. Týdeník Echo2018, roč. 4. č. 28, s. 22–25.

RAUVOLF, Josef: Podzemní výprava do neprobádaného universa Plastiků. Recenze. ČT24; ct24.ceskatelevize.cz, 12. srpna 2018 (otištěno též in: Voknoviny, 2018, č. 19, s. 34).

KAISER, Daniel: Dokončený příběh Plastic People. Důležitý příspěvek k dějinám českého undergroundu. Recenze. Týdeník Echo, 2018, roč. 4, č. 28, s. 21.

 • VALENTA, Martin: Die Revolution auf der Tagesordnung. Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Gesellschaftsrezeptionen. Europäischer Universitätsverlag – ÚSTR, Berlin – London – Paris 2018, 405 s.
Ohlasy a recenze

Anotace Prof. Detlef Brandes, 27.6.2019

Anotace Prof. Stanislav Štech, 10.9.2019

 • VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí 60. let 20. století, RAF a německé Straně zelených: diskursivní analýza. FSV UK – MatfyzPress – ÚSTR, Praha 2011, 320 s.
Ohlasy a recenze

ŠAMÁNEK, Jan. Recenze. Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 5, s. 1029–1031.

METELEC, Matěj: Adorno se nekoná, ale revoluce! Kořeny a výhonky roku ´68 v západním Německu. Recenze. A2, 2012, roč. 8, č. 8, s. 34.

Anotace. Český časopis historický, 2012, roč. 110, č. 1, s. 162–163.

METELEC, Matěj. Rozhlasová recenze. Knižní servis, Radio 1, 27. 3. 2012.

Anotace. Právo, 6. 2. 2012.

NEZBEDA, Ondřej: Filozofové na barikádách. Co zbylo z myšlenek slavné frankfurtské školy. Recenze. Respekt, 2011, roč. 22, č. 37, s. 64.

Anotace. Mladá fronta Dnes, 20. 8. 2011.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • VALENTA, Martin: Ocitli se v neznámé krajině. Obraz undergroundového hnutí v Informacích o Chartě 77. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Hvězdná hodina undergroundu. ÚSTR, Praha 2021, s. 86–107.
 • VALENTA, Martin: Formování občanské společnosti v SRN. In: David EMLER a kol.: Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti. Karolinum, Praha 2022, s. 90-117.
 • VALENTA, Martin: „Aby se vodkryl další prostor“. Mařenická kniha Pavla Zajíčka. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu, ÚSTR, Praha 2019, s. 54–69.
 • VALENTA, Martin: Pojem underground v tisku konce šedesátých let. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu. ÚSTR, Praha 2018, s. 82–120.
 • VALENTA, Martin: Kulturní dynamika šedesátých let 20. století a její dopady v západním Německu a Československu. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016, s. 126–163.
 • VALENTA, Martin: Bauhaus a reformní pedagogika v kontextu společenského vývoje konce 19. a počátku 20. století. In: PEŠEK, Jiří – MIKULOVÁ, Soňa (eds.): AUC Studia Territorialia 2007, roč. 9. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2008, s. 11–151.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VALENTA, Martin: Není podzemí jako podzemí: undergroundová hnutí na západě a východě železné opony. Geografické rozhledy, 2023, roč. 32, č. 5, s. 34-37.
 • VALENTA, Martin: Konečně Rockfest! Proměny mechanismů kontroly amatérské rockové hudby v osmdesátých letech 20. století. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 278–300.
 • VALENTA, Martin: Projekt Dějepis v 21. století. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 137–138.
 • VALENTA, Martin: Die kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Rezeptionen bei der deutschen linken Protestbewegung der sechziger Jahre. Studia Territorialia, 2010, č. 4 (prosinec 2010), s. 141–171.
 • VALENTA, Martin: Uměleckoprůmyslová škola Bauhaus jako součást reformně-pedagogického hnutí. Pedagogika. Časopis vědy o vzdělávání a výchově, 2009 roč. 59, č. 1, s. 23–36.

Anotace, recenze, zprávy

 • VALENTA, Martin. Zpráva. Útěk na Havaj. Fotografický cyklus o subkultuře hippies. Securitas Imperii, 2022, č. 41.
 • VALENTA, Martin. Recenze. Rudolf BAHRO: Ke kritice reálného socialismu. Filosofia, Praha 2020. Expertní posudek vydávaného titulu pro Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • VALENTA, Martin. Recenze. BRANDES, Detlef – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jiří (eds.): Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848–1989. Klartext, Essen 2007. Soudobé dějiny, 2009, roč. 17, č. 2–3, s. 486–491.
 • VALENTA, Martin. Recenze [v německém jazyce]. HAUSER, Michael: Adorno: moderna a negativita. Studia Territorialia, 2009, č. 3, s. 192–193.

Učební texty, výuková DVD

 • KOL. aut.: Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • KOL. aut.: Výuková aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • KOL. aut.: Výuková aplikace Dějiny ve škole (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav a kol.: Paměť a projektové vyučování v dějepise [Metodická publikace – hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav a kol.: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu [Metodická publikace – hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • KOL. aut.: Tematické vzdělávací aplikace Česká společnost 1969–1989 (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2013.
Ohlasy a recenze

GIUSTINO, Cathleen M.: Dějepis v 21. století. Soudobé dějiny v kostce [History Teaching in the 21th Century:  Contemporary History in a Nutshell]. Recenze. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Bd. 56, Nr. 2/2016, s. 524–527.
ČT, ČRo: opakovaná mediální vystoupení popularizující projekt Dějepis v 21. století.
ČTK, Hospodářské noviny, MF Dnes, regionální deníky, Učitelské noviny: opakovaná mediální vystoupení popularizující projekt Dějepis v 21. století.

Popularizace

 • VALENTA, Martin: Zdeněk Burda: Normální život mě nezajímal (rozhovor). Voknoviny, 2023, č. 32, s. 3-9.
 • VALENTA, Martin: Úloha umělce je úlohou apoštola. U příležitosti osmdesátých narozenin Milana Knížáka. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 2, s. 8–12 a současně Voknoviny, 2020, č. 1, s. 3–7.
 • Manuál revoluce. S Martinem Valentou o teoriích a praxích frankfurtské školy. A2, 2018, č. 13, s. 20.
 • Vzpoura, která změnila Západ. Rozhovor. Katolický týdeník, 2018, č. 33, s. 5.
 • VALENTA, Martin: Projekt Dějepis v 21. století. Učitelské noviny, 9. září 2014.
 • VALENTA, Martin: Kauza Žid Süss opět živá! Literární noviny, 14. října 2010.

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Vojenský historický ústav Praha, 24. 8. 2023: Letní škola ÚSTR pro učitele, přednáška o roku 1968 v mezinárodní perspektivě.
 • Dům u Kamenného zvonu (Galerie hl. města Prahy), 16. 11. 2022, přednáška pro veřejnost o subkultuře hippies v rámci výstavy John Wehrheim – Paradise Lost.
 • Knihovna Václava Havla, 11. 10. 2022: konference Underground a Československo 1987-1988, příspěvek: Diskuse v disentu a exilu o románu Jana Pelce A bude hůř…
 • Knihovna Václava Havla, 21. 10. 2021: konference Underground a Československo: 1981–1986 – příspěvek Mezi Asanací a perestrojkou. Obraz undergroundu v Informacích o Chartě 77 v letech 1982–1985.
 • Knihovna Václava Havla, 17. 10. 2019: mezinárodní konference Underground a Československo 1976–1981 – příspěvek Obraz undergroundu v Informacích o Chartě 77.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Skupina pro výzkum studené války), 15. 5. 2019: pódiová diskuse na téma politického násilí při příležitosti vydání knihy Mikuláše Pešty ‚O ozbrojeném boji v západní Evropě‘.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 16. 10. 2018: mezinárodní konference Od mániček k undergroundu. Československo 1970–1975 – příspěvek Pavel Zajíček a Mařenická kniha.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 1. 10. 2018: veřejné uvedení knihy Podzemní symfonie Plastic People (pódiová diskuse V. Brabenec, F. Stárek, J. Topol, M. Valenta).
 • Fontes Rerum, Praha, 20. 9. 2018: konference 50 let od Pražského jara, 50 let od sovětské okupace – příspěvek 1968. Přelomový rok (nejen) v Evropě.
 • Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR – Úřad vlády ČR, Praha, 13.–15. 6. 2018: mezinárodní konference The Prague Spring 50 Years After – příspěvek Prague Spring as a Social Movement? Comparison between Czechoslovakia and West Germany.
 • Delegace EU v Ruské federaci – Mezinárodní Memorial – Gorbačovova nadace – České centrum Moskva – Slovenské kulturní centrum – Francouzský institut v Rusku, Moskva, 30. 5. – 1. 6. 2018: mezinárodní konference Lessons of 1968 – příspěvek Impact of 1968 events on the formation of cultural dissent in Czechoslovakia.
 • Výbor národní paměti (Maďarsko) – Konrad Adenauer Stiftung, Budapešť, 21.–23. 5. 2018: mezinárodní konference Die 1968-er Bewegungen aus heutiger Sich – příspěvek Ganz unterschiedliche Geschichten? 1968 Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland und in der Tschechoslowakei.
 • Informační centrum Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha, 15. 5. 2018 – příspěvek 1968. Přelomový rok na Západě i na Východě.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 17. 10. 2017: konference Šedesátá léta 20. století aneb podhoubí pro vznik českého undergroundu – podíl na koncepci a organizaci konference – příspěvek K pojmu undergroundu v hudebním tisku konce šedesátých let.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 18. 10. 2016: konference Baráky – (nejen) komunitní způsob života v undergroundu – podíl na koncepci a organizaci konference – příspěvek Revoluce nebo evoluce? Komunitní život v západním Německu a Československu v šedesátých letech.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 22. 9. 2015: konference Reflexe undergroundu – příspěvek Paralelní identity. Kulturní dynamika šedesátých let a její dopady v Československu a západním Německu.
 • Centrum současného umění DOX, Praha, 11. 12. 2014: konference Škola a obrazy minulosti – příspěvek Výsledky projektu Dějepis v 21. století (2012–2014).
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha, 2. 2. 2014: prezentace Projekty ESF OPVK v oblasti moderních dějin.
 • Občanské sdružení PANT, Ostrava, 12. 12. 2013: mezinárodní konference I mlčení je lež – příspěvek Didaktika moderních dějin on-line (prezentace výukových aplikací na doméně www.dejepis21.cz).
 • Univerzita Palackého v Olomouci, 20. 4. 2012: seminář Filmem k moderním dějinám – příspěvek Projekty ESF v oblasti didaktiky moderních dějin.
 • Collegium Bohemicum a Brücke/Most Stiftung, Drážďany (Spolková republika Německo), 13. 3. 2012: mezinárodní konference Im Fadenkreuz der Geheimpolizei / Na mušce tajné policie – příspěvek Materiály Archivu bezpečnostních složek z perspektivy výuky soudobých dějin.
 • Karlova Univerzita v Praze a Stiftung Ettersberg, 23. 6. 2011: mezinárodní konference Hranice mezi bratrskými státy – příspěvek Česko-německá přeshraniční spolupráce a možnosti jejího didaktického využití.
 • ÚSTR, 25.–26. 8. 2011: Letní škola pro učitele dějepisu – příspěvek Využití pramenných materiálů v dějepisné reflexi Československa padesátých let.