Mgr. Adam Havlík, Ph.D. (*1985)

Adam Havlík

Historik

Kontakt

+420 221 008 523

adam.havlik@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Kulturní a sociální dějiny Československa 1945–89
 • Černý trh v socialistickém Československu
 • Dějiny státobezpečnostních složek

Výzkumné projekty

 • Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vzdělání

 • 2012–2020 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium
 • 2010–2011 Freie Universität v Berlíně – dvousemestrální studijní pobyt na v rámci programu Erasmus
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium
 • 2005–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2001–2005 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium v Praze 6

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2017 Heinrich Heine Universität, Düsseldorf (Spolková republika Německo) – měsíční badatelský pobyt
 • 2013–2014 Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam (Spolková republika Německo) – pětiměsíční odborná stáž

Grantové projekty

 • 2019–2021 Tisková politika v období tzv. normalizace – tříletý grantový projekt GAČR – spoluřešitel
 • 2015–2016 Navzdory autoritám. Proměny českých a slovenských subkulturních scén 80.–90. let 20. století – dvouletý grantový projekt GAUK – spoluřešitel
 • 2013 Černý trh pozdního socialismu v českoněmeckém kontextu – vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • HAVLÍK, Adam: Marky, bony, digitálky: veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu. Vyšehrad – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2022

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • ANDREAS, Petr – HAVLÍK, Adam: Státní bezpečnost a domácí tisk 1969-1989. Propaganda, cenzura a represe. in: ANDREAS, Petr – ŠTEFEK, Martin, eds. Optimální cenzurou bude kádrová politika: tisková politika v období tzv. normalizace 1968-1989. Praha: Academia, 2023, s. 363-386.
 • HAVLÍK, Adam: Státní bezpečnost a dohled nad zahraničním tiskem. Odbor zahraničního tisku jako součást informační politiky ministerstva vnitra. in: ANDREAS, Petr – ŠTEFEK, Martin, eds. Optimální cenzurou bude kádrová politika: tisková politika v období tzv. normalizace 1968-1989. Praha: Academia, 2023, s. 387-415.
 • HAVLÍK, Adam: „Wollen Sie Geld Wechseln?“ Veksláci as Agents of the Czechoslovak Black Market. In: BRENNER, Christiane – PULLMANN, Michal – TIPPNER, Anja (eds.): After Utopia: Czechoslovak Normalization Between Experiment and Experience, 1968–1989 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 41). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022, s. 165–183.
 • HAVLÍK, Adam: Loopholes in the Iron Curtain: Obtaining Western Music in State Socialist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. In: MAZIERSKA, Ewa – GYŐRI, Zsolt (eds.): Eastern European Popular Music in a Transnational Context: Beyond the Borders. Palgrave Macmillan 2019, s. 27–47.
 • HAVLÍK, Adam: Praha krvácející, Praha osvobozená. Historické pozadí vzniku souboru Josefa Sudka. In: SUDEK, Josef – MAŠTEROVÁ, Katarína (ed.): Josef Sudek: Topografie sutin / Josef Sudek: The topography of ruins. Artefactum, Praha 2018, s. 120–127.
 • HAVLÍK, Adam: Od obušků k legalizaci. Hudební burzy. In: DANIEL, Ondřej a kol.: Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2017, s. 112–129.
 • KOL. autorů: Třebotov od počátku po současnost. Dauphin, Praha 2014, s. 16–43.
 • HAVLÍK, Adam: Veksláci v pozdně socialistickém Československu. Otázky a perspektivy bádání. In: HORÁK, Pavel – HRADECKÝ, Tomáš a kol.: České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2014, s. 441–449.
 • HAVLÍK, Adam: Bony, chcete bony? In: VLADIMÍR 518 a kol.: Kmeny 0. Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss a Yinachi, Praha 2013, s. 634-663.

Slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731 + 658 s. (autor nebo spoluautor hesel: Dočkal Miloslav, Hanes Dalibor, Havlín Josef, Hoffmann Karel, Lovětínský Čestmír, Salga Jiří, Zozuľák Michal).

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • HAVLÍK, Adam: „Žádám o vyslovení absolutního zákazu.“ Odbor zahraničního tisku jako součást informační politiky ministerstva vnitra. Securitas Imperii, 2021, č. 38/1, s. 146–172.
 • HAVLÍK, Adam: Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované. Podnik zahraničního obchodu Tuzex a jeho působení v socialistickém Československu. In: Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 198–223.
 • HAVLÍK, Adam: Vzestup a pád „bonového krále“ Jozefa Zelíka. Případová studie k dějinám hospodářské kriminality před rokem 1989. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 224–243.
 • HAVLÍK, Adam: Docílit úplného rozložení. 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 65–74.
 • HAVLÍK, Adam: Skořápky, veksl a tuzexový holky. K vybraným městským subkulturám socialistického Československa. Sborník mezinárodní doktorandské konference The Creative City. Ostrava: 2015, s. 253–262.
 • HAVLÍK, Adam: „Zeppelíny“ sbírali všichni. Hudební burzy v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Moderní dějiny, 2015, roč. 23, č. 2, s. 255–282.
 • HAVLÍK, Adam: Od pouliční šmeliny ke „strýčkům ze Západu“. Černý trh v ČSSR a NDR v komparativní perspektivě. Soudobé dějiny, 2014, roč. 22, č. 3, s. 20–43.

Anotace, recenze

 • HAVLÍK, Adam. Recenze. BINKO, Simona et al. Přivedli svět domů: Binkovi a Josef Gočár. Praha: UMPRUM, 2022. 405 stran. In: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. (2023),. Roč. 17, č. 2 s. 109-110.
 • HAVLÍK, Adam. Anotace. SCARBORO, Cristofer – MINCYTÉ, Diana – GILLE, Zsuzsa (eds.): The Socialist Good Life. Desire, Developement and Standards of Living in Eastern Europe. Indiana University Press, Bloomington, 2020. Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2021, č. 1, s. 150–153.
 • HAVLÍK, Adam. Recenze. MÄHLERT, Ulrich (ed.): Die DDR als Chance. Neue Perspektiven auf ein altes Thema. Metropol Verlag, Berlin 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 318–321.

Webové projekty

Popularizace

 • KOL. autorů: Byli jsme při tom – We were there: 1989 očima kameramanů České televize. Historický exkurz (s. 9–12).
 • HAVLÍK, Adam: Havel for president. Lidové noviny, 21. 11. 2019, s. 18.
 • HAVLÍK, Adam:  Příběh jedné symbiózy. Lidové noviny, 30. 10. 2019, s. 18.
 • HAVLÍK, Adam: Začátek konce jedné éry. Lidové noviny, 29. 10. 2019, s. 18.
 • HAVLÍK, Adam: Funkcionář, kterého vypískali – Miroslav Štěpán. In: ZÍDEK, Petr a kol.: Lidé roku 1989: vítězové a poražení sametové revoluce. Euromedia Group, Praha 2019, s. 147–154 (vyšlo původně jako: Vězeň sametové revoluce. Lidové noviny, 20. 5. 2019, s. 18).
 • HAVLÍK, Adam: Rambo: z vietnamského pekla do Husákova Československa. Lógr, magazín pro literaturu, komiks a populární kulturu (online),  2015, roč., č. 18, s. 57–64 (cit. 4. 12. 2017). Dostupné z: http://www.logrmagazin.cz/2016/01/18/rambo-z-vietnamskeho-pekla-do-husakova-ceskoslovenska/.