Bc. František Stárek (*1952)

Badatel

Kontakt

+420 221 008 267

frantisek.starek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československý underground
 • Činnost Charty 77
 • Samizdat (redakce, výroba, distribuce, konspirace)
 • Vězeňství v 70. a 80. letech 20. století

Výzkumné projekty

 • 2012–2018 Underground v regionech – člen projektového týmu

Vzdělání

 • 1996 Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta – obor Státní správa – bakalářské studium ukončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 1990–2007 Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD), Federální informační služba (FIS), Federální bezpečnostní informační služba (FBIS), Bezpečnostní informační služba České republiky (BIS ČR) – vedoucí pracovník kontrarozvědky
 • 1979–1990 Vydavatel a šéfredaktor časopisu Vokno

Bibliografie

Monografie

 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 412 s.

Popularizace

 • KOSTÚR, Jiří – STÁREK, František Čuňas: Baráky. Souostroví svobody. Pulchra, Praha 2010, 638 s.
 • STÁREK, František Čuňas: …než přišli Rusáci. In: KOL. aut.: Jaro desáté – Karel Kryl 1944–2004. Opus Bonum, Praha 2004, s. 51–52.
 • Rozhovor pro časopis Nový prostor č. 130, 24. 2. 2003.
 • STÁREK, František Čuňas: Příběh jedné vězeňské účtenky. RADIO Revue, 2002, č. 9, str. 42 a n.

Webové projekty

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Fenomén Underground (40dílný dokumentární cyklus). ČT. 2014 – autor námětu, odborný poradce