Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 představuje 64 vysokých důstojníků a generálů Sboru národní bezpečnosti a Československé lidové armády, kteří v letech 1953–1989 stáli v čele centrálních operativních útvarů komunistické tajné politické policie – Státní bezpečnosti.
Autorský kolektiv zpracoval hesla náčelníků čs. rozvědky, kontrarozvědného aparátu (hlavních správ, správ vnitřního, vnějšího, protiteroristického, ekonomického či dopravního zpravodajství) ve všech jeho organizačních podobách, vojenské kontrarozvědky, správy sledování, správy zpravodajské techniky, správy ochrany stranických a státních činitelů.
Vzhledem k tomu, že hesla prezentují osobnosti náčelníků šestnácti různých republikových či federálních útvarů Státní bezpečnosti, obsahuje slovník stručný úvod o rámcovém organizačním vývoji každé z těchto operativních linií.
Jednotlivé biogramy mají následující strukturu: jméno (rodné, převzaté i krycí) dané osoby, fotografie, datum a místo narození, případně úmrtí, dosažené vzdělání, rodinné a sociální zázemí, původní povolání, profesní, politická či služební kariéra před nástupem ke Sboru národní bezpečnosti (či ČSLA), popis rozhodovacích procesů nomenklaturních stranických orgánů o jmenování do funkce, rozsah služebních pravomocí, výčet řízených organizačních celků, forma vzdělání (včetně absolvování sovětských bezpečnostních kurzů a škol), nejdůležitější akce či řízení agentury, spolupráce s bratrskými složkami, zejména orgány KGB SSSR, datum a případně důvody uvolnění z náčelnické funkce, další služební nebo pracovní kariéra, dosažená hodnost, politická angažovanost, výčet udělených vyznamenání, medailí a dalších odměn nebo trestů, případná trestní zodpovědnost za výkon funkce, seznam pramenů a literatury.
Portréty vrcholných funkcionářů operativních správ Státní bezpečnosti na základě dostupných archivních materiálů přesvědčivě a maximálně objektivně popisují průběh služební kariéry vybraných důstojníků a generálů, představitelů vyššího středního až nejvyššího managementu ve Státní bezpečnosti, klíčové mocenské opory komunistického totalitního systému.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Academia, Praha 2017, 1. vydání, váz., 584 s., ISBN 978-80-87912-76-8 (ÚSTR), ISBN 978-80-200-2690-3 (Academia)

Knihu Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.