Stránky archivu vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950-1992)

Textová podoba českého vysílání Rádia Vatikán převážně z období totality v rozsahu přibližně 70 tisíc stran byla péčí Ústavu pro studium totalitních režimů digitalizována a nyní zpřístupněna široké veřejnosti se souhlasem Rádia Vatikán i jeho české redakce, která svůj programový archiv poskytla za tímto účelem. A třebaže se archivní texty roku 1949 a dvou měsíců roku 1963 nedochovaly, je zpřístupnění tohoto toku medializovaných dějin významným počinem, který prospěje obci historiků i společenské paměti.

České vysílání bylo zahájeno na žádost pražského arcibiskupa Josefa Berana z 23. února 1947 a bylo formálně podpořeno tehdejší vládou ČSR. Poprvé se vysílalo 22. dubna téhož roku a od 24. prosince 1947 pak pravidelně třikrát týdně. Od roku 1949 začalo denní vysílání v délce 15 minut. Českou redakci tvořili v zahraničí žijící jezuité: Václav Feřt, Alois Kořínek, Adolf Pelikán, Petr Ovečka, Josef Koláček a Josef Čupr. Od šedesátých let také pan Miloš Turek. Patrně nejznámější český jezuita, Tomáš kardinál Špidlík, přispíval do vysílání pravidelně a nejdéle od roku 1951 až do své smrti roku 2010.

Archiv obsahuje mnohé jeho promluvy dokonce v rukopisné podobě. Vřelé díky všem, kteří se o tento historický počin přičinili .

P. Milan Glaser SI
vedoucí české redakce Vatikánského rozhlasu

Projekt digitalizace

Projekt digitalizace archivu vysílání české redakce Rádia Vatikán zahájil na podzim 2011 Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR na základě dohody mezi oběma institucemi. Archiv obsahuje převážně strojopisné předlohy odvysílaných textů z let 1950–1992. Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek byla po převezení archivu do Prahy nejdříve provedena odborná prohlídka a uspořádání dokumentů, které byly následně digitalizovány. Elektronická podoba archivu byla na těchto stránkách zveřejněna 16. prosince 2013. V současnosti se realizuje digitalizace archivu vysílání slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.

Archiv vysílání

Vatikánský rozhlas zahájil vysílání 12. února 1931. Papež Pius XI. pověřil jeho vedením členy jezuitského řádu, kteří vysílání zajišťují doposud. Jeho program byl zpočátku vysílán v devíti jazycích. Jejich počet se výrazně rozšířil po druhé světové válce. V roce 1947 k nim patřily také čeština a slovenština. Od listopadu 1949 pracují česká a slovenská redakce samostatně. V Československu se jejich programy staly zejména pro katolické křesťany po nastolení totalitního režimu a navzdory rušení vyhledávaným zdrojem informací především o náboženském životě ve světě. Vatikánský rozhlas v současnosti vysílá celkem 45 jazykových programů. Od roku 1970 sídlí redakce v Palazzo Pio nedaleko Baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Dokumenty jsou ve formátu PDF, pro prohlížení je zapotřebí mít nainstalovaný bezplatný software Adobe Reader

Publikování nebo jiné šíření těchto archivních dokumentů je možné pouze po povolení Rádia Vatikán.

Rok 1950

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1951

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1952

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1953

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1954

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1955

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1956

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1957

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1958

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1959

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1960

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1961

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1962

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1963

» leden  » únor  » březen  » duben  »  květen  »  červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1964

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1965

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1966

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1967

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1968

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1969

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1970

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1971

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1972

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1973

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1974

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1975

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1976

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1977

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1978

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1979

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1980

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1981

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1982

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1983

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1984

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1985

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1986

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1987

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1988

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1989

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1990

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1991

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Rok 1992

» leden  » únor  » březen  » duben  » květen » červen  » červenec  » srpen  » září  » říjen  » listopad  » prosinec

Ohlasy v médiích