Jana Kočišková: Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Československé političky navazovaly po 2. světové válce na prvorepublikovou zkušenost aktivní politické participace svých předchůdkyň, dělo se to však ve zcela novém geopolitickém uspořádání světa rozděleného na východní a západní blok. Jejich politická činnost tak byla významně ovlivněna specifiky nedemokratického režimu a všeprostupující komunistickou ideologií. Jak se tato situace lišila od předválečných let, jakými cestami se ženy dostávaly do vrcholné politiky, jaký na ní měly podíl, s jakými obtížemi se potýkaly a jakým tématům se věnovaly v období ohraničeném přelomovými roky 1948 a 1968, popisuje tato kniha. Opírá se přitom o archivní výzkum aktivity poslankyň v Národním shromáždění, věnuje se ale i ženám v ÚV KSČ a ve vládě a také nastiňuje širší historický, sociologický a ideologický kontext postavení žen v politice i v každodenním životě.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Karolinum, Praha 2021, 1. vydání, brož., 400 s., ISBN 978-80-7516-007-2 (ÚSTR), ISBN 978-80-246-5162-0 (Karolinum), ISBN 978-80-7516-008-9 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-246-5209-2 (Karolinum, PDF)

Knihu Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Karolinum.