Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes. Mnozí z nich byli vyhozeni ze škol a zaměstnání, zavíráni do věznic, pracovních táborů a psychiatrických léčeben, odesíláni do vyhnanství na Sibiř nebo donuceni k emigraci, někteří svoji osobní statečnost zaplatili životem. Tato kniha vznikla proto, aby neupadli v zapomnění. Osudy demonstrantů z Rudého náměstí, disidentů z východního Německa, Polska, Bulharska a Maďarska doplňují historické studie popisující reakci na okupaci Československa v zemích, které se tohoto násilného aktu zúčastnily. V knize naleznete i dosud nepublikované dobové fotografie a dokumenty.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Torst, 2010, 1. vydání, váz., 472 s., ISBN 978-80-87211-43-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7215-404-3 (Torst)

Knihu Za vaši i naši svobodu si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ukázka z knihy

Rozhovor s Elijahu Ripsem (str. 172–176)

Výstava Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR

Ohlasy v médiích

Sovětská okupace ruskýma očima (Petruška Šustrová, Lidové noviny, Orientace, 20. 8. 2011)

Dvanáct statečných. Knižní rozhovory s disidenty, kteří se v roce 1968 postavili ruské invazi (Jaroslav Formánek, Respekt 7, 14.–20.2.2011)

Všechny umlčet nešlo (lidovky.cz, 2.2.2011)

Za svobodu: Vyšla kniha o těch, kteří v srpnu 1968 nemlčeli k okupaci ČSSR (Adam Drda, Hospodářské noviny, Kultura, 25.1.2011)

Vyšla kniha o těch, kteří v srpnu 1968 nemlčeli k okupaci ČSSR (Adam Drda, ihned.cz, 27. 1. 2011)

V sedmnácti vyslyšel Palacha a v Budapešti se upálil (Michaela Mužíková, ihned.cz, 18. 1. 2011)

Studio Česko se v pondělí vrátilo k událostem roku 1968 (Adam Drda, Český rozhlas, 3. 1. 2011)

Rusáci, ruce pryč od Československa! (Babylon, č. 14, 2010)