Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes. Mnozí z nich byli vyhozeni ze škol a zaměstnání, zavíráni do věznic, pracovních táborů a psychiatrických léčeben, odesíláni do vyhnanství na Sibiř nebo donuceni k emigraci, někteří svoji osobní statečnost zaplatili životem. Tato kniha vznikla proto, aby neupadli v zapomnění. Osudy demonstrantů z Rudého náměstí, disidentů z východního Německa, Polska, Bulharska a Maďarska doplňují historické studie popisující reakci na okupaci Československa v zemích, které se tohoto násilného aktu zúčastnily. V knize naleznete i dosud nepublikované dobové fotografie a dokumenty.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Torst, 2010, 1. vydání, váz., 472 str., ISBN 978-80-87211-43-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7215-404-3 (Torst)

Knihu Za vaši i naši svobodu si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiích