Jiří Bašta: Lidové milice. Nelegální armáda komunistické strany Československa 1948–1969

Monografie Lidové milice. Nelegální armáda Komunistické strany Československa 1948–1969 je dosud nejpodrobnější prací zabývající se problematikou Lidových milicí. Od svého zrodu v roce 1948 patřila tato polovojenská organizace po celá čtyři desetiletí nesvobody k mocenským nástrojům totalitního režimu, přestože navzdory svému významu nikdy nebyla pevně legislativně ukotvena. Založení Lidových milicí tvořilo nedílnou součást předem připravovaného komunistického převratu a milice se poté staly jedním z garantů změny režimu a dalšího totalitního vývoje.
Ve většině publikací věnovaných únorovým událostem roku 1948 a následné totalitě v Československu jsou Lidové milice zmíněny jen letmo. Autor knihy se zaměřil zejména na aktivity Lidových milicí v českých zemích a v rámci tématu se pokusil o maximální zapracování všech dostupných prostudovaných pramenů, aby zachytil reálný obraz života milicí.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 408 s., ISBN 978-80-87211-87-8

Knihu Lidové milice. Nelegální armáda komunistické strany Československa 1948–1969 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 16. října 2013 v kavárně Knihkupectví Academia. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.