Zveřejnění svodek KGB USSR o Československu (1968-1969)

Praha, 20. srpen 2010

– K výročí okupace Československa Ústav zpřístupňuje dosud největší soubor dokumentů z archivu bývalého sovětského bloku vztahujících se k historii Československa. V prosinci 2009 obdržel Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek na základě dohody o spolupráci (Podpis dohody s dalším partnerem na Ukrajině…) konvolut 310 digitalizovaných dokumentů v rozsahu cca 1400 stran z provenience Výboru Státní bezpečnosti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (KGB USSR) vztahujících se k událostem Pražského jara 1968, srpnové okupace a nastupující tzv. normalizace Československé socialistické republiky (ČSSR). Ukrajinská Státní bezpečnost pravidelně pro vedení Komunistické strany USSR připravovala přehledné analýzy a informační zprávy o různých aspektech společenské a politické situace v ČSSR, podchycovala názory různých sociálních i národnostních skupin, včetně čs. i zahraničních turistů, odhalených protisovětských letáků, sledování pracovníků čs. generálního konzulátu v Kyjevě, jednání příslušníků Státní bezpečnosti s kolegy z KGB, vysílání Čs. rozhlasu i zahraničních rozhlasových stanic. Zároveň se KGB USSR zajímal o vliv čs. reformně-komunistických idejí na Ukrajině.

Upozornění

Dokumenty jsou přístupné v digitální studovně (filtr: původce – KGB, typ dokumentu: informační zprávy, svodky) Filtr vyhledávání KGB dokumenty