Milan Bárta: Josef Pavel. Život a doba

Josef Pavel (1908–1973) patří k výrazným postavám našich dějin 20. století. Jeho životní příběh je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm, ministrem vnitra i milujícím manželem a otcem. Nemůžeme přitom jasně říci, zda byl jednoznačně kladnou nebo zápornou postavou. Osud mu často nebyl nakloněn, ale vždy v sobě našel sílu nevzdat se a znovu bojovat. Je příkladem toho, že lidé jsou do značné míry determinováni prostředím a politickou situací, ve kterých žijí, svůj příběh si však vytvářejí sami. I proto stojí za to se s tím jeho seznámit.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Praha – Ústí nad Labem 2021, 1. vydání, váz., 372 s., ISBN 978-80-7516-002-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-7561-334-9 (UJEP)

Knihu Josef Pavel. Život a doba si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 4. května 2022 na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.