V Ústí nad Labem jsme představili publikaci Josef Pavel: Život a doba

  • Termín: 04. 05. 2022, 15:00
  • Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsme představili knihu historika Milana Bárty Josef Pavel: Život a doba.

Josef Pavel (1908–1973) patří k výrazným postavám našich dějin 20. století. Jeho životní příběh je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm, ministrem vnitra i milujícím manželem a otcem. Nemůžeme přitom jasně říci, zda byl jednoznačně kladnou nebo zápornou postavou. Osud mu často nebyl nakloněn, ale vždy v sobě našel sílu nevzdat se a znovu bojovat. Je příkladem toho, že lidé jsou do značné míry determinováni prostředím a politickou situací, ve kterých žijí, svůj příběh si však vytvářejí sami. I proto stojí za to se s tím jeho seznámit.

Beseda proběhla 4. května 2022 v učebně FF A 306 od 15 hodin.

Fotogalerie

© FF UJEP