Petr Anev, Matěj Bílý (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Dvoudílný biografický slovník obsahuje hesla 326 osob, které zastávaly vrcholné funkce v KSČ, a to od jejího vzniku v květnu 1921 až do pádu komunistického režimu na konci roku 1989. Zahrnuje předsedy a generální tajemníky strany, ale také členy stranického politbyra a předsednictva, ilegálních vedení KSČ z období druhé světové války a dalších vybraných stranických grémií. Jeho součástí je rovněž obsáhlá úvodní studie, která popisuje proměny nejvyšších orgánů KSČ a nastiňuje historický kontext, v němž přední komunističtí funkcionáři působili. Autorský kolektiv tvoří 48 českých a slovenských historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních pracovišť a archivů. Biografické medailony nejsou pouhým shrnutím již známých údajů. Vycházejí z archivního výzkumu a přinášejí velké množství nových informací. Hesla umožňují rychle se seznámit s životními osudy a politickou kariérou významných představitelů KSČ. Obsahují také výčet pramenů a literatury vztahující se k jednotlivým osobám, a tak mohou posloužit jako východisko pro historiky, kteří mají zájem o hlubší studium konkrétních funkcionářů. Slovník ovšem není určen jen odborné veřejnosti. Snaží se srozumitelnou formou poskytnout informace každému, kdo se chce seznámit s působením nejvýznamnějších politiků KSČ.

Obsah knihy a seznam autorů si můžete prohlédnout zde: A–K, L–Z.

ÚSTR, Academia, Praha 2018, 1. vydání, váz., 732 s. a 660 str., ISBN 978-80-88292-14-2 (ÚSTR, A–K), ISBN 978-80-200-2960-7 (Academia, A–K), ISBN 978-80-88292-15-9 (ÚSTR, L–Z), ISBN 978-80-200-2973-7 (Academia, L–Z)

Knihu Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Srdečně zveme na prezentaci publikace, která proběhne ve čtvrtek 14. února 2019 v 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny na adrese Malostranské nám. 6/18, Praha 1. Slovník představí jeho editoři Petr Anev a Matěj Bílý, dále vystoupí autoři úvodní studie k dějinám KSČ Jiří Pernes a Jakub Rákosník. Kniha bude na místě k prodeji.