Paměť a dějiny 2/2008

Ve dnech čtyřicátého výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vychází nové číslo historické revue Paměť a dějiny. Věnováno je právě této tragické události naší historie. Mezi studiemi tak naleznete třeba esej Tomáše Vilímka o významu a vzepětí občanské společnosti během jarních a letních měsíců roku 1968, článek Jiřího Bašty o osudu tzv. Zlatého pokladu Fondu republiky, jakési novodobé sbírky, jejíž úspěch jasně demonstroval nadšení pro změny, jimiž společnost v Československu procházela. Velice zajímavý text napsal Pavel Žáček, který se zabývá kolaborací příslušníků StB v Praze se sovětskými okupanty a svůj materiál doplňuje hutným výtahem z výpovědí těch příslušníků komunistické tajné policie, kteří s okupací nesouhlasili a museli proto být mezi 20. a 21. srpnem internováni a drženi „pod zámkem“. Jedním z vrcholů nového čísla je pak rozhovor Adama Hradilka s Pavlem Litvinovem, jedním z osmi sovětských občanů, kteří 25. srpna demonstrovali svůj nesouhlas s okupací ČSSR na Rudém náměstí v Moskvě a za svou odvahu tvrdě zaplatili. Hradilek navíc doplnil rozhovor medailony všech demonstrujících. Nové číslo Paměti a dějin tak bezpochyby přispěje k diskusi, která v souvislosti s výročím okupace probíhá. Nabízí ale i sérii tří článků o Ivanu Dejmalovi, jakési rozloučení se vzácným člověkem, který nedávno předčasně zemřel.

Obsah

Editorial

Studie a články

Za Ivanem Dejmalem

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze a anotace

Summaries

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník II, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Zdeňka Plíhalová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Petr Puch | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Havelkova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice | Paměť a dějiny využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), Harvard University Library, Vojenský ústřední archiv, Memorial Moskva | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413