Ambiciózní formát letošní Letní školy pro učitele se osvědčil

(5. 9. 2023) – Ve dnech 24. a 25. srpna uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů již 14. ročník Letní školy pro učitele, poprvé v novém, ambiciózním formátu. Podařilo se propojit i další instituce ve velmi dobré spolupráci, a to Vojenský historický ústav, Muzeum paměti XX. století a Mašínův statek – Památník tří odbojů. Dvoudenní setkání historiků s učiteli humanitních oborů proběhlo pod názvem „Tři odboje a rok 1968 v didaktické perspektivě“. Hlavními tématy tedy bylo především letošní výročí roku 1968 a protikomunistický odboj v širší perspektivě.

Letní škola – den první

První den Letní školy se odehrál v prostorách Armádního muzea na Žižkově v Praze. V jeho rámci došlo k prezentaci konkrétních vzdělávacích programů Vojenského historického ústavu a k podrobné prohlídce expozic soudobých dějin, s výkladem jejich autorů o využití těchto expozic pro potřeby edukace. Následovaly přednášky uznávaných expertů Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Martina Valenty, Ph.D. a PhDr. Daniela Povolného, Ph.D., kteří popisovali současný stav poznání o důležitých aspektech roku 1968 ve světové perspektivě a prezentovali možné přístupy k výuce o tomto zásadním okamžiku našich dějin. S ohledem na řadu nových informací v obou kvalitních příspěvcích se rozproudila rozsáhlá diskuze, v níž se kromě přístupů ke vzdělávání o neopomenutelných událostech historie, řešily i otázky přesahu minulosti do současnosti.


V panelové diskuzi pak – za kvalifikované moderace redaktorky České televize Mgr. Barbory Kroužkové – diskutovali 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů JUDr. Kamil Nedvědický, ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., vedoucí oddělení vzdělávání doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LLD., oba přednášející z předchozího programu a Mgr. Petr Placák na téma „Totalita, nebo státní socialismus“. S účastníky Letní školy se rozvinula intenzivní debata nejenom o těchto tématech, ale o celé řadě dalších, které jsou zajímavé pro pedagogickou i širokou veřejnost.

Letní škola – den druhý

Druhý den se účastníci Letní školy pro učitele přesunuli do Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech u Kolína. Zde se prostřednictvím komentované prohlídky, přednášky a diskuze řešily metodologické aspekty expozic o třech odbojích ve 20. století, z pohledu didaktického – PhDr. Jan Samohýl, Ph.D., architektonického – doc. Ing. Arch. Tomáš Hradečný a historického – PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Následovala debata o třech odbojích, v níž se základními tezemi i konkrétními příklady vystoupili doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (vedoucí oddělení zkoumání období 1945-1968) a JUDr. Kamil Nedvědický. Diskuze, do níž se velmi aktivně zapojili zúčastnění pedagogové, se vedla o legitimitě odboje a odporu a úskalích, s nimiž je spojena výuka o těchto složitých tématech. Dále pak o prezentaci vyrovnání s minulostí v rámci školní výuky a využití moderních metod pro edukaci žáků a studentů a jejich uvažování o mezních situacích v kontextu doby.
● ● ●

Letošní důraz letní školy byl na prohloubení znalostí pedagogů ke zmíněným tématům a společná diskuze. Odborný přístup a zároveň prezentace expozic s obtížnějšími tématy byly hlavními přínosy letní školy, jak je také hodnotili učitelé. Ve společné debatě byly diskutovány i další důležité otázky: Jak lze přistoupit ke složitějším tématům v muzejní expozici? Nebo, jak účinně a kreativně pracovat se studenty a žáky přímo v expozici?

Na závěr celé školy předal 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů JUDr. Kamil Nedvědický účastníkům certifikát o absolvování Letní školy a uvedl: „Letní škola byla hodnocena učiteli i organizátory velmi pozitivně a jsme rádi, že se podařil její plánovaný posun od víceméně ryze teoretických debat k prezentaci nejnovějších a aktuálních výsledků činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.“


Zpracovalo Tiskové oddělení ÚSTR

Foto MPXX / Marta Myšková