ROZHOVOR: David Zámek o nové podobě oddělení vzdělávání

(24. 7. 2023) – Kolem oddělení občanského vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů bylo v uplynulých měsících rušno. Po odvolání jeho vedoucího podali výpověď nakonec téměř všichni jeho zaměstnanci. Způsobilo to nějaké vážnější problémy pro chod instituce? Nebo se to dokonce dotklo úrovně vzdělávání soudobých dějin v Česku? Jak tvrdí v rozhovoru současný vedoucí oddělení občanského vzdělávání doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D., spíše to je „přání otcem myšlenky“ než skutečnost. „Výpověď téměř všech zaměstnanců oddělení vzdělávání naráz sice vyvolala celou řadu problémů, ale ty se podařilo ve velice krátkém čase hravě zvládnout.“

Pane docente, zaměstnanci z oddělení vzdělávání skončili k 30. červnu 2023. Jak je hodláte nahradit a v jakém časovém horizontu? A kolik lidí by podle vás mělo v oddělení do budoucna pracovat?

My jsme je už nahradili! Vyhlásili jsme otevřená výběrová řízení, kam se nám přihlásilo několik desítek, přibližně 50 odborníků, a z těch jsme vybrali sedm. Až mi bylo líto, kolik kvalitních zájemců jsme museli nakonec odmítnout. Za mě musím říci, že tým, který se podařil vytvořit v rekordním čase, je skvělý.

V souvislosti se zmíněným hromadným odchodem zaměstnanců se hned objevily zprávy, že to negativně ovlivní výuku dějepisu na tuzemských školách. Opravdu to hrozí?

Myslím, že stejně jako v jiných případech, i tady platí to otřepané, že téměř každý je nahraditelný. A na podobné prohlášení, že když někdo odejde, že to končí, bych já odvětil, že něco nového pak zpravidla začíná …

S jakou motivací jste se přihlásil do výběrového řízení na místo vedoucího oddělení občanského vzdělávání?

Mám rád výzvy jakéhokoliv druhu, a tohle byla opravdu velká výzva. Považuji ÚSTR za naprosto jedinečnou instituci a pro mě samotného to byla také otázka zvědavosti, jak vlastně funguje? Ve své kariéře jsem dosud řídil stovky lidí na různých stupních řízení, od základních až po ty nejvyšší a vím, že krize a umění krizi zvládnout je základní předpoklad pro kvalitní management. Práce s lidmi je pro mě radost.

Oponenti zpochybňují vaši odbornost pro tuto funkci a argumentují především tím, že nejste historik. Je to handicap?

Ano, opravdu nejsem historik, ale jako handicap to vůbec necítím. Já se zabývám vzděláváním podstatnou část své kariéry. Řídil jsem fakultu státní vysoké školy, také Institut pro veřejnou správu Praha, několik kateder na vysokých školách a řadu vědeckých či vysokoškolských ústavů. Pomohu si slovy klasika: „…kdo tohle za sebou má?“ Jsem autorem či spoluautorem více než 290 odborných článků, 11 učebnic a osmi vědeckých monografií vydávaných v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a USA. Jsem řešitel či spoluřešitel vědecko-výzkumných úloh, TAČR, GAAUREA a institucionálních výzkumů MV. Jsem náčelníkem skupiny speciálních odborností aktivních záloh Armády ČR, centra kariérové přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Neměl jsem a nemám ambice vést jiné oddělení než oddělení vzdělávání. Za sebe si myslím, že vzdělávání rozumím, ale ať to posoudí mí nadřízení, potažmo podřízení. A k té zpochybňované odbornosti … myslím, že třeba ekonomický úsek na ÚSTR také nevede historik a je to tak správně.

Na co se bude oddělení občanského vzdělávání ÚSTR pod vaším vedením hlavně zaměřovat?

Chci se zaměřit na to, aby byly do vzdělávání výrazně více implementovány výsledky výzkumu Ústavu pro studium totalitních režimů. Nechci říkat školám a pedagogům, jak učit (od toho jsou pedagogické fakulty), ale co mají učit. A hlavně mým zájmem je naplňování dikce zákona o ÚSTR. Na prohlášení jednoho bývalého zaměstnance, který řekl, že ten zákon je starý, bych rád kontroval tím, že Ústava ČR je v tomto světle také stará, ale je stále účinná.

Oddělení vzdělávání ÚSTR pořádalo různé semináře, konference, vzdělávací kurzy apod. Které z minulých aktivit zůstanou zachovány, případně jaké se budou měnit či skončí?

V něčem pokračovat budeme, v něčem ne. Aktuálně finišujeme na přípravách Letní školy pro učitele. Její dosavadní koncept se, myslím, vyčerpal, nově bude škola postavena na širší spolupráci paměťových institucí – ve spolupráci ÚSTR s Vojenským historickým ústavem, Muzeem paměti XX. století a spolkem Mašínův statek – Památník tří odbojů. Nic takového tu v minulosti ještě nebylo. Dokonce bych si mohl položit řečnickou otázku: Proč se něco podobného dříve nedělalo?

Vedení ÚSTR se před pár dny distancovalo od učebnice dějepisu pro 9. ročník a víceletá gymnázia, které předešlé oddělení vzdělávání sestavilo, a přislíbilo její přepracování. Bude to vaše oddělení, které tím bude pověřeno?

To je, myslím, právě to, co bylo v minulosti v souvislosti s učebnicí chybné. Ústav pro studium totalitních režimů má odborníky – vědce, kteří se historií zabývají, ale ti zrovna se na této učebnici nepodíleli a dnes vidíme, že obsahuje celou řadu faktografických chyb. Doufám, že právě naši historici novou učebnici připraví. Po pravdě, kdo jiný?

Po odchodu bývalých zaměstnanců oddělení prý ale nemá zájem o spolupráci s ÚSTR ministerstvo školství, ani další instituce. Opravdu?

Víte, mně to připadá spíše jako „přání otcem myšlenky“. Já jsem tuto informaci jako ověřenou nezaznamenal, naopak, z různých jednání, kterých jsem za tři měsíce v této funkci absolvoval už desítky, mám opačný názor! A právě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR deklarovalo zájem o další spolupráci s ÚSTR, dokonce ještě v širším měřítku než dosud. Myslím, že ÚSTR má na tomto poli opravdu co nabídnout a nelze ho v této oblasti vzdělávání opominout.

Různými peticemi, prohlášeními a rozhovory v médiích vyvolali bývalí zaměstnanci u učitelů dějepisu strach z toho, co bude dál? Co byste těmto pedagogům v tuto chvíli vzkázal?

Strach? A z čeho? Za mě mohu jednoznačně deklarovat, že Ústav pro studium totalitních režimů bude dál v portfoliu, kterým se zabývám, plnit svou zákonem vymezenou funkci.

Děkujeme za rozhovor.

Připravil MARTIN VACEK (text a foto)