1. ČERVNA


● 1993: † Vladimír Krajina

vědec, pedagog, politik, účastník protinacistického odboje, politický vězeň, exulant

foto Archiv Poslanecké sněmovny

Jeden z hlavních představitelů domácího odboje za 2. světové války Vladimír Krajina se narodil 30. ledna 1905 ve Slavicích u Třebíče. Po studiích v USA, Japonsku, Rumunsku, Německu, Švýcarsku a Francii se v roce 1934 habilitoval v oboru botanika v Praze. Po okupaci se zapojuje do odbojové činnosti, stává se členem Politického ústředí a po vytvoření Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD) na jaře 1940 také členem jeho koordinačního orgánu. Po rozložení hlavních odbojových organizací jako jediný z ÚVODu nebyl odhalen a skrýval se od poloviny června 1942 různě na venkově. Navázal i spojení s vysazenými parašutisty a vysílačkou posílal zprávy do Velké Británie. Nakonec i jeho gestapo dopadlo (3. února 1943) a skončil v Malé pevnosti v Terezíně. Jako vůdci domácího odboje se mu dostalo zvláštního zacházení, K. H. Frank s ním po vítězné válce údajně počítal jako s hlavním svědkem obžaloby proti Edvardu Benešovi. Po válce Vladimír Krajina vstoupil do národně socialistické strany a stal se jejím generálním sekretářem. Zasedal za ni v letech 1945–1946 v Prozatímním Národním shromáždění a po parlamentních volbách v roce 1946 v Ústavodárném Národním shromáždění. Aktivně vystupoval proti KSČ. Komunisté se jej pokusili několikrát veřejně zdiskreditovat, ale marně. V únoru 1948 byl zatčen, ale po Benešově intervenci ho propustili a jemu se i s celou rodinou podařilo uprchnout za hranice. V exilu se Vladimír Krajina stal místopředsedou Rady svobodného Československa a také předsedou Čs. strany národně socialistické v exilu. Žil v Kanadě, kde se věnoval vědecké práci. V roce 1990 se stal čestným předsedou Československé strany socialistické. Zemřel 1. června 1993 v kanadském Vancouveru, urna s jeho popelem je uložena na Vyšehradském hřbitově. Prezident Václav Havel mu v roce 1990 udělil Řád Bílého lva I. třídy. Jméno RNDr. Vladimíra Krajiny nese i posluchárna v budově katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Benátské ulici.


● 1953: Československá měnová reforma

snaha komunistické vlády o znehodnocení měny, vypořádání se s přídělovým systémem, likvidaci černého trhu
a snížení poměru poptávky vůči chudé poválečné nabídce

Tématem peněžní reformy, jejích dopadů i reakcí obyvatelstva se zabývají mj. historici

Jakub Šlouf, email: jakub.slouf@ustrcr.cz
Milan Bárta, email: milan.barta@ustrcr.cz

Související: