Odborné stáže

Možnosti stáží

Účast na projektech. Pomoc formou získávání dat během práce s historickými mapami či prací na databázi a další. Stáže jsou možné ve všech odděleních ÚSTR dle časových kapacit zaměstnanců.

Jak stáž získat?

Nabídku stáží zveřejňujeme na webových stránkách Ústavu a sociálních sítích. Na stáži se ale také lze domluvit individuálně v rámci jednotlivých oddělení dle zájmu žadatele/ky o stáž a časových a odborných kapacit zaměstnanců.

Příběhy stážistů

TOMÁŠ HRADIL, student gymnázia: „Ze stáže při projektu Vývoje moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu jsem si nejvíce odnesl zkušenost při práci s historickými mapami, na kterých jsem hledal již neexistující adresy. Do stáže bych do budoucna zapojil více fyzických setkání a komunikace.“


NATÁLIE PAUROVÁ, studentka historie na Univerzitě Karlově: „Na stáž jsem se přihlásila a získala ji u projektu Vývoje moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, kde jsem vyplňovala údaje k určeným poslancům. Stáž mě bavila, získala jsem informace o fungování parlamentu ve 20. století a povědomí o jednotlivých poslancích. Práce na databázi mě naučila systematicky vyhledávat a pracovat s informacemi, což je pro budoucího historika užitečnou vlastností. Oceňuji i výbornou spolupráci a komunikaci a osobitý přístup. Děkuji Vám za příležitost a zkušenost, které ráda využiji v mém budoucím uplatnění.“


MÁRIA BEDNÁRIKOVÁ, studentka Univerzity Komenského v Bratislavě: „Cez projekt Erasmus+ sa mi podarilo zúčastniť sa stáže v Ústave pre štúdium totalitných režimov v Prahe. O Ústave som sa dozvedela vďaka ich knižným publikáciami a rôznym konferenciám, ktoré robia pre učiteľov. Túto inštitúciu som si vybrala preto, že sa venuje rovnakému historickému obdobiu ako moja bakalárska práca a mohla som vidieť prácu historikov a fungovanie historického ústavu v praxi na vlastné oči. Staž prekonala všetky moje očakávania. Počas nej som sa stretla s veľmi ochotnými ľuďmi, ktorí mi boli vždy nápomocní. Celú stáž som strávila na oddelení vzdelávania, no mala osm možnosť nahliadnúť aj do fungovania ostatných oddelení. Pre študentku pedagogickej fakulty bolo pre mňa dianie na oddelení vzdelávania veľmi prínosné, stretla som sa s mnohými didaktickými pomôckami a publikáciami, ktoré mi v budúcnosti veľmi pomôžu. Stáž by som odporúčala všetkými desiatimi, posunula ma v mojom osobnostnom raste.“


MARTINA ZELENÁ, studentka Univerzity Karlovy: „V Ústavu pro studium totalitních režimů jsem získala dvouměsíční stáž v Oddělení vědy a realizace projektů. Po celou dobu jsem se setkala s maximálně vstřícným a přátelským přístupem nadřízených i kolegů, kteří se snažili, aby mé působení v ústavu bylo co nejvíce přínosné. Byla jsem seznámena s fungováním daného oddělení a administrací grantových projektů. Kromě toho mi bylo umožněno nahlédnout i do produkčního oddělení, kde jsem měla tu možnost podílet se na realizaci některých akcí. Na konci stáže mi byla nabídnuta pracovní pozice a aktuálně jsem zaměstnána v Oddělení výzkumu doby nesvobody 1938- 1945, kde se podílím na projektu, jež se zabývá problematikou politických represí vůči čs. občanům a krajanům v Sovětském svazu.“