Rada ÚSTR

Jednací řád Rady ÚSTR ve znění posledních změn ze dne 14. 3. 2023


Členové Rady

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky (dále jen Senát). Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Senátu Poslanecká sněmovna, prezident republiky a občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje či odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně. Z navržených kandidátů zvolí Senát dva členy Rady z kandidátů navržených Poslaneckou sněmovnou, jednoho člena Rady z kandidátů navržených prezidentem republiky a čtyři členy Rady z kandidátů navržených občanskými sdruženími. Členové Rady jsou voleni na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Působnost Rady Ústavu upravuje ust. § 9 zákona č. 181/2007 Sb.

Chronologie

 • 28. dubna 2021 byl Senátem Parlamentu České republiky na návrh prezidenta řádně zvolen členem Rady Ústavu Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., čímž se Rada ÚSTR stala kompletní.
 • 29. července 2019 na jednání Rady Ústavu byl předsedou Rady zvolen plk. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA (pěti hlasy z pěti přítomných členů Rady).
 • 24. července 2019 byli Senátem Parlamentu České republiky na návrh Poslanecké sněmovny řádně zvoleni členy Rady Ústavu Mgr. František Bublan (ve Sněmovně nominovaný ČSSD) a plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA (ve Sněmovně nominovaný ANO).
 • 18. června 2019 skončil mandát předsedovi rady Eduardu Stehlíkovi.
 • 19. března 2019 vypršel mandát radnímu Zdeňku Bártovi.
 • 4. dubna 2018 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.
 • 21. března 2018 skončil mandát radnímu Janu Burešovi. Rada je v pětičlenném složení, avšak na 4. duben 2018 plánuje Senát zvolení šestého člena. Ke zvolení sedmého člena Rady je nutný návrh prezidenta republiky; prezident republiky zatím další návrh Senátu nepodal a termín v této věci není znám.
 • Na 11. jednání Rady Ústavu dne 20. prosince 2017 byl zvolen předsedou Rady Ústavu plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D.,MBA a místopředsedou Rady Ústavu Mgr. Jiří Junek.
 • Dne 6. prosince 2017 byli Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleni tři členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů:
  • Karel Černý
  • Mgr. Jiří Junek
  • MVDr. Jiří Liška
 • Dne 5. prosince 2017 skončil mandát dosavadní předsedkyni Emilii Benešové, místopředsedovi Lukáši Jelínkovi a členu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Michalu Uhlovi.
 • Dne 20. ledna 2017 zemřela ve věku 93 let MUDr. Naděžda Kavalírová.
 • Dne 18. června 2014 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA.
 • Dne 19. března 2014 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Bárta.
 • Na 12. jednání Rady Ústavu dne 29. října 2013, v souvislosti se skončením mandátu dosavadní předsedkyně Rady Petrušky Šustrové, byla zvolena předsedkyní Rady Ústavu PhDr. Emilie Benešová.
 • Dne 21. března 2013 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
 • Na prvním jednání Rady Ústavu dne 3. ledna 2013 byla zvolena za předsedkyni Rady Ústavu Petruška Šustrová a za místopředsedu Rady Ústavu Mgr. Lukáš Jelínek.
 • Dne 5. prosince 2012 byli Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleni čtyři členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů:
 • Dne 2. května 2012 byl prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vzhledem k neslučitelnosti těchto funkcí se následně vzdal členství v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů.
 • Dne 30. října 2008 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen sedmý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Petruška Šustrová.
 • Dne 20. března 2008 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen šestý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zahradníček.
 • Rada Ústavu na svém jednání dne 14. února 2008 zvolila do funkce místopředsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Patrika Bendu.
 • Dne 6. února 2008 po krátké prudké nemoci zemřel místopředseda Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal.
 • Na prvním jednání Rady Ústavu dne 13. prosince 2007 byla zvolena za předsedkyni Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírovou a za místopředsedu Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal.
 • Dne 5. prosince 2007 bylo Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleno šest členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů: