Vědecká rada ÚSTR

Vědecká rada je poradní orgán ředitele ÚSTR. Členy Vědecké rady na návrh ředitele schvaluje a odvolává Rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Členové nové Vědecké rady budou oznámeni po zasedání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 21. června 2022.

Jednací řád a organizační řád Vědecké rady

Archiv zasedání Vědecké rady