Vědecká rada ÚSTR

Vědecká rada, poradní orgán ředitele ÚSTR, byla ustavena v srpnu 2014, nejprve ve složení 11 členů. Rada ÚSTR je na svém neveřejném jednání 26. srpna 2014 schválila všemi 7 hlasy. V neveřejné části 12. zasedání 24. září 2014 byl schválen dvanáctý člen – Pavel Kolář, a na následném zasedání 10. října 2014 třináctý člen – Vojtěch Vlček. Z důvodu časového vytížení a po dohodě s ředitelem ÚSTR ukončily začátkem roku 2018 své členství ve Vědecké radě Milena Bartlová, Paulina Bren a Cathleen Giustino. 15. května 2018 se novými členy stali Jiří Lach a Michal Stehlík. V červnu 2019 ukončil své členství v radě Michal Pehr. V současné době zasedá ve Vědecké radě ÚSTR 10 členů a členek.

Jednací řád a organizační řád Vědecké rady

Aktuální složení Vědecké rady

Zápisy z jednání Vědecké rady

Prohlášení Vědecké rady k útokům na vědecké směřování ÚSTR


Archiv zasedání Vědecké rady