Vědecká rada ÚSTR

Vědecká rada je poradní orgán ředitele ÚSTR. Členy Vědecké rady na návrh ředitele schvaluje a odvolává Rada Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jednací řád a organizační řád Vědecké rady

Archiv zasedání 4. Vědecké rady ÚSTR … od 2022