Zasedání 2. Vědecké rady … 2013-2014

Zasedání Vědecké rady

4. jednání Vědecké rady ÚSTR

3. jednání Vědecké rady ÚSTR

2. jednání Vědecké rady ÚSTR

1. jednání Vědecké rady ÚSTR

Členové Vědecké rady

 • Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (politolog, Metropolitní univerzita, Praha) – předseda od 15. 1. 2014
 • Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (historik, Filozofická fakulta UK, Praha)
 • Doc. Peter Bugge, Ph.D. (historik, Univerzita Aarhus)
 • Doc. Cathleen M. Giustino, Ph.D. (historička, Univerzita Auburn, Alabama, USA)
 • Doc. Milan L. Hauner (historik, politolog a publicista)
 • PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (historik a politolog, Masarykův ústav AV ČR, Praha)
 • Doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. (právník, politolog a historik, Právnická fakulta UK, Praha)
 • Adrian Portmann – von Arburg, Ph.D. (historik, Masarykova univerzita, Brno; předseda občanského sdružení Conditio Humana) – předseda do 10. 1. 2014
 • Prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (historik, Československé dokumentační středisko, Praha)
 • Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. (historik a politolog, VŠE, Praha)
 • JUDr. Karel Vodička (politolog, Institut Hannah-Arendtové, Drážďany)
 • Mgr. Vojtěch Vlček (historik a učitel, Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka) – místopředseda od 10. 3. 2014
 • PhDr. Tomáš Vrba (psycholog, překladatel, odborník na československý samizdat, Newyorská univerzita, pobočka Praha)

V průběhu činnosti Vědecké rady rezignovali na své členství v ní: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (historik, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny, Praha) – rezignoval k 14. 1. 2014 Muriel Blaive, Ph.D. (historička, Boltzmannův Institut, Vídeň) – místopředsedkyně, rezignovala k 15. 1. 2014 Od ustavujícího jednání panoval ve Vědecké radě konsenzus, že její funkční období je z praktických důvodů shodné s funkčním obdobím ředitelky ÚSTR Pavly Foglové. Vzhledem k tomu oznámila Pavla Foglová členům VR datum své rezignace – 30. duben 2014 – a poděkovala každému členovi za čas a úsilí věnované náročné práci Vědecké rady. Někteří členové VR formulovali svoji rezignaci k témuž datu sami.