Evaluace 2013

Závěrečná zpráva

Vědecká rada ÚSTR provedla v období od června do začátku listopadu 2013 první, předběžnou evaluaci odborné činnosti Ústavu. Na tiskové konferenci 6. listopadu 2013 zveřejnila Závěrečnou zprávu, kterou formuloval tehdejší předseda Vědecké rady Adrian Portmann – von Arburg. Přehled vybraných ohlasů na Závěrečnou zprávu najdete zde.

Celá zpráva:

Jednotlivé části:

Přílohy:

Dokumenty o průběhu evaluace (srpen 2013)

V úterý 20. srpna 2013, během předběžné evaluace, otiskly Lidové noviny na titulní straně výrazný článek, nadepsaný „Přednášel marxismus, teď hodnotí disidenty“. Vědecká rada se proti obsahu článku ohradila v následujícím prohlášení (kromě členů uvedených v dokumentu ho dodatečně podepsal i Petr Pithart a z Dánska připojil podpis Peter Bugge):

Dopisem z 16. srpna 2013 vyjádřila Nezávisla odborová organizace (NOO, jedna ze čtyř odborových organizací na ÚSTR) na adresu Vědecké rady výhrady proti evaluaci. Zveřejňujeme její „otevřený dopis“ a promptní odpověď předsedy Vědecké rady:

Během setkání členů Vědecké rady se zaměstnanci Ústavu došlo 19. srpna 2013 mezi některými účastníky k poměrně živé výměně názorů. Do tohoto kontextu patří následující dopis člena Vědecké rady, prof. Viléma Prečana: