Ředitel doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (*1975)

© Karel Cudlín

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Profesní curriculum

 • od 1. května 2022 ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2014–2020 Securitas Imperii – předseda redakční rady odborného periodika ÚSTR
 • od 2017  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – externí výuka
 • 2010–2012 – spolupráce s vojenským přidělencem Francouzské republiky plukovníkem generálního štábu Mgr. Brunem Bucheriem v rámci projektu Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války (1946–1954) – studium archivu francouzské cizinecké legie
 • 2010–2012 Paměť a dějiny – člen redakční rady
 • 2010 – 2012 ÚSTR – vedoucí oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945)
 • 2009–2012 Securitas Imperii – člen redakční rady odborného periodika ÚSTR
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – externí vyučující
 • 2007–2008 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor archiv bezpečnostních složek – historik
 • 2006–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu – historik
 • 2003–2004 Národní muzeum – ředitel sekretariátu
 • 1997–1998 Státní okresní archiv Benešov – administrativní pracovník

Odborné zaměření

 • Dějiny Československa na konci třicátých let 20. století
 • Československý zahraniční odboj na západní a východní frontě 1939–1945
 • Poválečná československá armáda 1945–1955
 • Perzekuce letců ze Západu v období totalitního režimu 1948–1989
 • Osudy osobností zahraničního odboje s přesahem do poválečného a totalitního režimu na pozadí širších dějinných událostí
 • Čechoslováci jako příslušníci francouzské cizinecké legie v Indočíně 1946–1955
 • Čechoslováci jako příslušníci armády Spojených států amerických ve Vietnamu 1964–1973
 • Underground v totalitním Československu

Vzdělání

 • 2011 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta – obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny – habilitace (udělen titul docent)
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obhajoba disertační práce (udělen titul Ph.D.)
 • 2004–2007 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – doktorandské studium
 • 2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – státní rigorózní zkouška (udělen titul PhDr.)
 • 1998–2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium (udělen titul Mgr.)
 • 1993–1996 České vysoké učení technické v Praze, Strojní fakulta
 • 1989–1993 Střední průmyslová škola ve Vlašimi

Výzkumné projekty

 • 2020–2024 Underground 1960–1989 – vedoucí projektu
 • 2012–2019 Underground v regionech – vedoucí projektu

Pedagogická činnost

 • 28. 11. 2018 Městská knihovna v Prazepřednáška První roky normalizace
 • 20. 11. 2018 Gymnázium Šternberk – přednáška Josef Bryks, vězeň dvou totalitních režimů
 • 10. 11. 2018 Knihovna Academie věd ČR – přednáška Normalizační moc a underground optikou dezinformace/manipulace a cenzury
 • od 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – externí výuka vybraných předmětů
 • 13. 12. 2017 Gymnázium v Brandýse nad Labem – přednáška Československý underground (společně s Františkem Stárkem Čuňasem)
 • 20. 11. 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – přednáška Československo v 70. a 80. letech 20. století
 • 13. 11. 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – přednáška Druhá světová válka a československý zahraniční odboj
 • 24. 5. 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – přednáška Trendy v historiografii a nauka o pramenech 20. století: Účast československých občanů v nejdelším konfliktu 20. století
 • 20. 3. 2017  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – přednáška Trendy v historiografii a nauka o pramenech 20. století: Příklady opozice proti komunistickým režimům – underground
 • 8. 12. 2016 Knihovna Václava Havla v Praze – přednáška O undergroundu
 • 7. 12. 2016 ÚSTR – přednáška  Josef Bryks
 • 16. 2. 2016 Knihovna Václava Havla – přednáška Na divokém Severu. Underground v Teplicích 1965–1985
 • 25. 3. 2015 Gymnázium Šternberk – přednáška Josef Bryks, válečný hrdina a oběť komunismu
 • 2015 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Ústav historických věd – kolokvium pro studenty doktorandského programu Historie: Fenomén zabíjení ve válce na pozadí nasazení Čechoslováků v Indočíně
 •  12. 6. 2014 Klub Božák v Teplicích – přednáška Underground v Teplicích 1978–1989 (společně s Františkem Stárkem Čuňasem)
 • 2013 Gymnázium Šternberk – přednáška Josef Bryks, válečný hrdina a oběť komunismu
 • 10. 4. 2012 Gymnázium Písnická – přednáška Čechoslováci v Indočíně 1945–1954
 • 21. 2. 2012 Gymnázium Písnická – přednáška Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945
 • 23. 11. 2010 Gymnázium Chodovická – přednáška Pronásledování československých důstojníků v 50. letech (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni)
 • 9. 2. 2010 Gymnázium Přípotoční –přednáška Československý zahraniční odboj 1939–1941
 • 1. 12. 2009 Gymnázium Chodovická – přednáška Průběh Šoa v českých zemích a na Slovensku v průběhu druhé světové války (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni)
 • 25. 11. 2009 Gymnázium Nad Kavalírkou – přednáška Romský holocaust (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni)
 • 25. listopadu 2008 Gymnázium Chodovická – přednáška Tragický osud Josefa Brykse (Příběhy bezpráví. Člověk v tísni)
 • 2008–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – vedení specializačních přednášek (Čechoslováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války 1946–1954; Československý zahraniční odboj 1938–1945; Českoslovenští letci v průběhu druhé světové války a v poválečném Československu 1945–1989; První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii; Českoslovenští letci v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války)
 • 2008–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Univerzita třetího věku – přednáška Česká společnost a Československo 1945–1992
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – přednáška Vojenské obranné zpravodajství
 • 2005–2006 Lidová univerzita, Městská knihovna Praha – vedení přednáškového cyklu (Českoslovenští letci za druhé světové války na Západě; Otázka sestřelů československých letců v RAF; Fenomén zabíjení v letecké válce; Problematika bitvy o Británii)
 • 2005 Vysoká škola ekonomická v Praze – přednáška Zajatecké tábory za druhé světové války pro spojenecké letce

Ocenění za odbornou činnost

 • 2011 Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu – za publikaci Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010.
 • 2009 Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu za publikaci Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007.
 • 2003 Cena ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tématikou II. světové války – 1. místo v kategorii diplomových prací za diplomovou práci Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války.
 • 2003 Cena Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii historie 20. století za publikaci Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003.

Bibliografie

Monografie

 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči undergroundu. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2020, 604 s.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017, 409 s.
 • KNIHAŘ, Pavel – KUDRNA, Ladislav (ed.): Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu. Z francouzštiny přeložila Lenka Veliká. Academia – ÚSTR, Praha 2013, 248 s.
 • KUDRNA, Ladislav: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta. Academia – ÚSTR, Praha 2012, 360 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí. Naše vojsko, Praha 2010, 672 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2010, 400 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. ÚSTR, Praha 2008, 304 s.
 • KUDRNA, Ladislav: „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008, 312 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007, 356 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény. Naše vojsko, Praha 2006, 164 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005. 438 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003, 256 s.

Kolektivní monografie

 • KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, 176 s.
 • KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu. ÚSTR, Praha 2018, 203 s.
 • KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016, 322 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KUDRNA, Ladislav: Proč se stal „vůdcem“ podzemí Ivan Martin Jirous, a nikoliv Milan Knížák. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, s. 22–40.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Rudolfov, zlomový koncert, který se nekonal. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – ÚSTR, České Budějovice – Praha 2019, s. 404–415.
 • KUDRNA, Ladislav: Komunistická strana versus big beat, 1970–1964. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu. ÚSTR, Praha 2018, s. 58–68.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: (Proto)underground v politice komunistické strany. Vybraná reflexe z let 1965–1980. Moderní dějiny, 2017, roč. 25, č. 2, s. 239–264.
 • KUDRNA, Ladislav: Rudolfov, přelomový bod v undergroundu. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016.
 • KUDRNA, Ladislav: We fight to rebuild. Behind the Iron Curtain, 2016, č. 4, s. 32–44.
 • KUDRNA, Ladislav: Obavy z návratu domů. Českoslovenští letci na Západě v roce 1945. In: Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2016.
 • KUDRNA, Ladislav: Zamyšlení nad účastí Čechoslováků v první a druhé vietnamské válce. In: Nové poznatky zkoumání v oblasti 2. a 3. odboje. Univerzita obrany Brno, 2016.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: (Proto)underground. Několik poznámek k vývoji podzemního hnutí. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 3–15.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Tenkrát na Severu. Teplický underground versus Státní bezpečnost, 1975–1980. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. TOMEK, Prokop (ed.): Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, Praha 2014. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Koncert, který změnil underground. Rudolfov, 30. března 1974. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 27–41.
 • KUDRNA, Ladislav: Válka a zabíjení. Zamyšlení nad knihou Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4, 120–124.
 • KUDRNA, Ladislav: We fight to rebuild. Podíl letců na uznání exilové vlády. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 3–12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Vraždění neviňátek. Koncert, který změnil underground. Voknoviny (online). Nulté číslo, 21. 3. 2014 (cit. 5. 2. 2018), s. 24–30. Dostupné z: http://docplayer.cz/3463531-Voknoviny-www-voknoviny-cz-nulte-cislo-ctvrtletnik-21-brezna-2014.html.
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v sovětské internaci za 2. světové války. Theatrum Historie, 2013, č. 13.
 • KUDRNA, Ladislav: Podíl československých letců na uznání prozatímní vlády. In: Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky. Univerzita obrany, Brno 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci na okrajových bojištích druhé světové války v roce 1941. In: KOL. aut.: Válečný rok 1941. ÚSTR, Praha 2012, s. 21–32.
 • KUDRNA, Ladislav: Propagandistické využití bojového nasazení Čechoslováků v Indočíně. In: PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kolektiv: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Ministerstvo obrany České republiky – Odbor komunikace a propagace MO, Praha 2012, 263 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Právní postavení československých letců v německém zajetí 1940–1945In: Sborník Sdružení historiků České republiky 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946–1954. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kolektiv: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR – Metropolitní univerzita – Vydavatelství Aleš Čeněk, Praha – Plzeň 2011, 335 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Zpráva divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech od československé mobilizace do 4. března 1941. Neznámý archivní dokument ve světle faktů. Securitas Imperii, 2011, č. 18/1, s. 70–143.
 • KUDRNA, Ladislav: Třináct let za ostnatým drátem. Tragický osud a smrt majora letectva Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 3, s. 42–57.
 • KUDRNA, Ladislav: Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 3–16.
 • KUDRNA, Ladislav: Třicet let v řadách francouzské cizinecké legie Životní křižovatky Pavla Knihaře, komandéra Řádu čestné legie. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 87–99.
 • KUDRNA, Ladislav: Český otisk v tajné světové diplomacii. Znali čeští komunisté a diplomacie Spojených států již v zimě roku 1939 záměry Sovětského svazu? Securitas Imperii, 2010, č. 17/2, s. 10–44.
 • KUDRNA, Ladislav: Živí záviděli mrtvým. Českoslovenští dezertéři a zajatci ve vietnamských zajateckých táborech 1949–1951. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 42–58.
 • KUDRNA, Ladislav: Příběh jedné knihy. Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 26–41.
 • KUDRNA, Ladislav: Akce „Vietnam“. První repatriační transport Čechoslováků z Vietnamu do vlasti. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 2, s. 23–43.
 • KUDRNA, Ladislav: Bojoval jsem ve Vietnamu proti komunismu. Životní příběh Manuela F. van Eycka. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 2, s. 69–82.
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace. In: KOL. aut.: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. Sborník z mezinárodní konference k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. ÚSTR, Praha 2010, 136 s.
 • KUDRNA, Ladislav: Nepoučitelný „útěkář“. Plukovník letectva v záloze Otakar Černý. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 75–89.
 • KUDRNA, Ladislav: Nejen slavný válečný fotograf. Krátké ohlédnutí za dlouhým životem Ladislava Sitenského (*7. 8. 1919 – †14. 11. 2009). Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Formování československého zahraničního odboje v prvním roce okupace. Paměť a dějiny 2009, roč. 3, č. 3, s. 16–32.
 • KUDRNA, Ladislav: Tři osudové březnové dny: 14.–16. březen 1939. In: HAZDRA, Zdeněk a kol.: Česká společnost od Mnichova k válce [publikace k výstavě věnované období druhé republiky a protektorátu]. ÚSTR – Městská část Praha 6, Praha 2009, s. 19–22.
 • KUDRNA, Ladislav: Zahraniční odboj v roce 1939. In: HAZDRA, Zděněk a kol.: Česká společnost od Mnichova k válce [publikace k výstavě věnované období druhé republiky a protektorátu]. ÚSTR – Městská část Praha 6, Praha 2009, s. 29–32.
 • KUDRNA, Ladislav: Čekání na válku. In: HAZDRA, Zdeněk a kol.: Česká společnost od Mnichova k válce [publikace k výstavě věnované období druhé republiky a protektorátu]. ÚSTR – Městská část Praha 6, Praha 2009, s. 46–48.
 • KUDRNA, Ladislav: Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938. In: KOLEKTIV autorů: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody. ÚSTR, Praha 2008, s. 53–69.
 • KUDRNA, Ladislav: Stíhací pilot první linie. Plukovník letectva In memoriam Stanislav Fejfar a jeho odysea. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 78–100.
 • KUDRNA, Ladislav: Vojenské obranné zpravodajství OBZ (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 76–89.
 • KUDRNA, Ladislav: Návrat československých letců z německého zajetí. Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy (online), 2008, č. 10 (cit. 5. 2. 2018). Dostupné z: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009032401.
 • KUDRNA, Ladislav: Projevy antisemitismu v československých pozemních a leteckých jednotkách za druhé světové války na Západě. Terezínské listy, 2008, č. 36.
 • KUDRNA, Ladislav: Když nelétali. In: Studie Památníku II. světové války v Hrabyni – III. Sborník z III. ročníku soutěže o cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tematikou II. světové války. Slezské zemské muzeum – Společnost PNS, Opava 2003.

Anotace, recenze

 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. LINKOVÁ, Marcela – STRAKOVÁ, Naďa (eds.): Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Academia – Sociologický ústav AV ČR, Praha 2017.  Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. ŠVEHLA, Marek: Magor a jeho doba. Život Ivana M. Jirouse. Torst, Praha 2017. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 139–140.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. BOLTON, Jonathan: Světy disentu. Charta 77, Plastic People of the
  Universe a česká kultura za komunismu. Academia, Praha 2015. Theatrum Historie, 2016, č. 18/1, s. 306–310.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. DARNTON, Robert: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní Přeložila Markéta Křížová. Argo, Praha 2013. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. JENNI, Alexis: Francouzské umění válečné. Přeložila Danuše Navrátilová. Argo, Praha 2013. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. EBERT, Jens (ed.): Polní pošta ze Stalingradu, listopad 1942 – leden1943. Academia, Praha 2012. Theatrum Historie, 2013, č. 13.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. KVAČEK, Robert: Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938 Pražská vydavatelská společnost – Epocha, Praha 2011. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko: Nacistická a sovětská invaze v roce 1939. Jota, Brno 2010. Securitas Imperii, 2012, č. 20/1, s. 165.
 • KUDRNA, Ladislav: Brothers in Arms. Zpráva o výstavě. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Sympozium Válečný rok 1941, Praha, 6. října 2011. Zpráva o sympoziu. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav. BONIFACE, Roger: Migy nad severním Vietnamem. Přeložil Martin Čížek. Naše vojsko, Praha 2010. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 134–136.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. BINET, Laurent: HHhH. Přeložila Michala Marková. Argo, Praha 2010. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 139–140.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. ALBRECHT, Josef – NAVARA, Luděk: Abeceda komunismu. Host, Praha 2010. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 137–138.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. EYECK, Manuel F. van: Pěšákem ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2010. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 2, s. 138–139.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. BISHOP, Patrick: Fightr Boys: Saving Britain 1940 (Kindle Edition). Harper Perennial, London 2004. Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy, 2008, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. DRNEK, Jan: Žáby v mlíku. Vojensko-historická mystifikace na téma Mnichov 1938. Naše vojsko, Praha 2007. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav. Recenze. BUNGAY, Stephen: Nejnebezpečnější nepřítel. Historie bitvy o Británii. Pavel Dobrovský – BETA – Jiří Ševčík, Praha – Plzeň 2007. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu I.: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940–1945, 1. část (1940). Ares – Naše vojsko, Praha 2003. Historie a vojenství, 2003, č. 3/4.

Učební texty, výuková DVD

 • KOLEKTIV autorů: Příběhy bezpráví – váleční hrdinové, filmy o československých dějinách II. Jeden svět na školách. Program společnosti Člověk v tísni pro základní a střední školy. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

Popularizace

 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci a Vietnamská válka, 3. část. Fakta & Svědectví, 2020, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci a Vietnamská válka, 2. část.  Fakta & Svědectví, 2020, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci a Vietnamská válka, 1. část. Fakta & Svědectví, 2020, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Akce „Lennon“, 3. část. Fakta & Svědectví, 2020, č. 1–2.
 • Rozhovor o kolektivní monografii Od mániček k undergroundu. Český rozhlas, 14. 2. 2020,
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Akce „Lennon“, 2. část. Fakta & Svědectví, 2019, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Akce „Lennon“, 1. část. Fakta & Svědectví, 2019, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: První masová demonstrace po 21. srpnu 1969, II. Fakta & Svědectví, 2019, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Underground a Den lidských práv. První masová demonstrace po 21. srpnu 1969, I. Fakta & Svědectví, 2019, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Přestavba. Východočeský underground 1985–1988, III. Fakta & Svědectví, 2019, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav: Underground versus bezpečnostní složky komunistického režimu, 1974–1989. Voknoviny, 2019, č. 20.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Příliš mnoho kapel. Východočeský underground 1985–1988, II.  Fakta & Svědectví, 2019, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Druhá“ kultura versus režim. Východočeský underground 1985–1988, I. Fakta & Svědectví, 2019, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Teror. Underground ve Východočeském kraji (1982–1984). Fakta & Svědectví, 2019, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Ilegální“ srazy. Fakta & Svědectví, 2019, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Mluv, dokud máš čím! Voknoviny, 2019, č. 19.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Antifestivaly a antirockfesty. Fakta & Svědectví, 2019, č. 1–2.
 • Rozhovor o akci „Asanace“. Český rozhlas, 15. 10. 2018.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Akce „Klín“. Západočeský underground, 1985–1988. Fakta & Svědectví, 2018, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Punk.  Západočeský underground, 1985–1988. Fakta & Svědectví, 2018, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: No future. Západočeský underground, 1985–1988. Fakta & Svědectví, 2018, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Rozkladná opatření vůči „hippies“. Fakta & Svědectví, 2018, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Děti „ráje“. Fakta & Svědectví, 2018, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Chartistický „pamflet“. Fakta & Svědectví, 2018, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Půjčuj! Rozmnožuj! Rozšiřuj! Fakta & Svědectví, 2018, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Štatlaři. Počátky undergroundu v Jihomoravském kraji. Fakta & Svědectví, 2018, č. 4.
 • Dva rozhovory o zesnulém Pavlu Knihařovi, komandérovi Řádu čestné legie. ČT, 24. a 4. 5. 2018.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Vlasatci“ s rozbitými hlavami od obušků. Fakta & Svědectví, 2018, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Nelegální“ kultura. Fakta & Svědectví, 2018, č. 1–2.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Arnošt“. Fakta & Svědectví, 2017, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Stříhání „vlasatců“. Fakta & Svědectví, 2017, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Ostrov svobody v Krašovicích. Fakta & Svědectví, 2017, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Zásahy proti „vlasatcům“. Fakta & Svědectví, 2017, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Závadové“ undergroundové kapely. Fakta & Svědectví, 2017, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Dlouhé vlasy, krátký rozum? Fakta & Svědectví. 2017, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Západočeský underground, 70. léta. Fakta & Svědectví, 2017, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Nástup undergroundu v Západočeském kraji. Fakta & Svědectví, 2017, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Od „Kapely k „Asanaci“. Fakta & Svědectví, 2017, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Nástup undergroundu v Severních Čechách. Fakta & Svědectví, 2017, č. 1–2.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Příživnictví jako zbraň normalizačního režimu (nejen) proti mládeži. Fakta & Svědectví, 2016, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Zpráva, která změnila underground. Fakta & Svědectví, 2016, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Pochmurný konec roku 1981. Druhé tažení proti undergroundu. Fakta & Svědectví, 2016, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Žabčický masakr“. Pisárky – Brno, 11. června 1983. Fakta & Svědectví, 2016, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Výstavy bez galerie. Fakta & Svědectví, 2016, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Případ „Bojanovice“. Pohledem mocenských složek. Fakta & Svědectví, 2016, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Undergroundové festivaly na Nové Vísce. Fakta & Svědectví, 2016, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Psí voják. Filip Topol (*12. 6. 1965 – †19. 6. 2013). Fakta & Svědectví, 2016, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Nebyl pouze Rudolfov. Pouliční bitva v Kdyni, 13. srpna 1977. Fakta & Svědectví, 2016, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Aktual. Fakta & Svědectví, 2016, č. 1–2.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Mikulášská na Rychnově, 1976. Fakta & Svědectví, 2015, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Velké stříhání v Teplicích, 1966. Fakta & Svědectví, 2015, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Výchova „socialistického“ člověka. Nástup normalizace a mládež v pojetí politiky KSČ. Fakta & Svědectví, 2015, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav: Eso z Otaslavic. Josef František, zapomenutý hrdina bitvy o Británii. Mimořádné vydání týdeníku Echo: Historie, Superhrdinové, 9. října 2015.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Podzemní samizdat svobodného světa. Fakta & Svědectví, 2015, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Třetí festival „druhé“ kultury. Fakta & Svědectví, 2015, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Padesát let od příjezdu krále. Allen Ginsberg v Praze, 1965. Voknoviny, 2015, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Bojanovice, 21. února 1976. Druhý festival „druhé“ kultury. Fakta & Svědectví, 2015, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Postupice, 4. září 1974. První festival „druhé“ kultury. Fakta & Svědectví, 2015, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Král Majálesu. Allen Ginsberg v Praze. Fakta & Svědectví, 2015, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: „Páskové“ z Mánesu. Fakta & Svědectví, 2015, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Charta 77. Fakta & Svědectví, 2015, č. 1–2.
 • KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Jak vznikala „druhá“ kultura. Underground v rané normalizační éře Československé socialistické republiky. Fakta & Svědectví, 2014, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Zrod politruka v československé lidové armádě. Fakta & Svědectví, 2014, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav: Dva z padesáti. Svědectví o vraždě Thomase Kirby-Greena a Gordona A. Kiddera. Fakta & Svědectví, 2014, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav: Klement Gottwald o Únoru. Fakta & Svědectví, 2014, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav: Zmařená naděje. Nabídka britského občanství veteránům Královského letectva. Fakta & Svědectví, 2014, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav: Neutěšený život bombardovacího letce. Fakta & Svědectví, 2014, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav: Ludvík Svoboda a destrukce armády po Vítězném únoru. Fakta & Svědectví, 2014, č. 7–8.
 • KUDRNA, Ladislav: Noc dlouhých nožů. Fakta & Svědectví, 2014, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: Tonkinský záliv. Nenápadná cesta do vietnamského bahna. Fakta & Svědectví, 2014, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav: Pokus o nacistický převrat v Rakousku. Fakta & Svědectví, 2014, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Příliš ambiciózní literát. JUDr. Emil Synek a jeho „deset minut slávy“. Fakta & Svědectví, 2014, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Dva odboje Pavla Knihaře. Legionářova odysea. Fakta & Svědectví, 2014, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Vánoce za válečných časů. Fakta & Svědectví, 2014, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Spor o brance. Vesničtí „chlapáci“ versus městské „měkkoty“. Fakta a Svědectví, 2013, č. 9.
 • KUDRNA, Ladislav: Strava a válka. Nejen láska prochází žaludkem. Fakta a Svědectví, 2013, č. 8.
 • KUDRNA, Ladislav: Válka v dopisech, dopisy ve válce. Fakta a Svědectví, 2013, č. 7.
 • KUDRNA, Ladislav: Přerod „chlapce“ v „muže“. Vojenský výcvik a příprava na křest ohněm. Fakta a Svědectví, 2013, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: „Osamělost“ bitevního pole. Mýty versus realita. Fakta a Svědectví, 2013, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav: Život (nejen) po Vietnamu. Americká společnost a její vyrovnávání se s válečnými veterány. Fakta a Svědectví, 2013, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Mars kontra Venuše. Sex, láska a válka. Fakta a Svědectví, 2013, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Příběh Ladislava Charváta. Český legionář v pekle vietnamské války. Fakta a Svědectví, 2013, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: V hledáčku Státní bezpečnosti. Snaha StB o vytěžení manželů Kasalových. Fakta a Svědectví, 2012, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Jeden z těch, co zůstali. Svědectví Jaroslava Hlaďa. Fakta a Svědectví, 2012, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Frantic. Válka Revue, listopad 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Harrisova bitva o Berlín. Nezdařený pokus o ukončení války. Fakta a Svědectví, 2012, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav: Vrtulníky nad džunglí. 1. jízdní divize (aeromobilní) v jihovýchodní Asii 1965–1972.: Extra Válka, říjen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Special Air Service. Válka Revue, říjen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Bitva o Norsko. Heroické nasazení stíhačů RAF na pokraji polárního kruhu. Válka Revue, září 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Československá stíhací esa za 2. světové války. Extra Válka, červenec 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Nebe nad Barmou. Válka Revue, červenec 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Účastníci Třetího odboje? Čechoslováci na bojištích jihovýchodní Asie 1945–1954 (1964–1973). Fakta a Svědectví, 2012, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: Easy Company. Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize. Extra Válka, červen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Nespokojenost komunistů s vojenskými soudy po »Vítězném únoru«. Fakta a Svědectví, 2012, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Léa. Extra Válka, duben 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Gomorrah. Válka Revue, duben 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Akce „D“. Fakta a Svědectví, 2012, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Carpe diem tváří v tvář smrti. Českoslovenští letci ve Velké Británii. Válka Revue, březen 2012.
 • KUDRNA, Ladislav: Válečné hlasy aneb muži v bitevní vřavě. Fakta a Svědectví, 2012, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Po boku nepřítele. Příslušníci německé branné moci v československé zahraniční armádě. Fakta a Svědectví, 2012, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Vánoce v exilu. Jak českoslovenští letci slavili válečné svátky. Fakta a Svědectví, 2011, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Operace Lorraine. Pozadí jedné francouzské ofenzivy na indočínském bojišti. Military Revue, 2011, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Bohumil Hrabal pod dohledem (nejen) komunistické cenzury. Fakta a Svědectví, 2011, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav: Měli jsme se bránit? Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Freikorps vs. Stráž obrany státu. Bránili Československo proti teroru. Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Mnichovská krev. Ztráty československé armády v průběhu branné pohotovosti. Válka Revue Speciál – Boj o Československo, listopad 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Zachránci Izraele. Válka za nezávislost a pomoc Československa. Fakta a Svědectví, 2011, č. 10.
 • Hlavní zprávy, ČT 1, 10. 2011 – hostem reportáže o Čechoslovácích v Indočíně
 • KUDRNA, Ladislav: Na krvavých pláních Indočíny. Nasazení Čechoslováků v rámci francouzské cizinecké legie v průběhu první vietnamské války. Válka Revue, říjen 2011.
 • KUDRNA, Ladislav: Doleva nebo doprava? Československá exilová vláda v Londýně a její přístup k Sovětskému svazu po 22. červnu 1941. Fakta a Svědectví, 2011, č. 8.
 • Historie.cs, ČT 2, 15. 8. 2011 – hostem pořadu na téma: Českoslovenští letci za druhé světové války
 • KUDRNA, Ladislav: Cesta Spojených států do vietnamského pekla. Stručné ohlédnutí za příliš dlouhou válkou 1964–1975. Fakta a Svědectví, 2011, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: Ohlédnutí za „francouzskou“ válkou. První vietnamská válka (1946–1954) a země galského kohouta. Fakta a Svědectví, 2011, č. 5.
 • Historie.cs, ČT 2, 31. 5. 2011 – hostem pořadu na téma: Češi potomci Švejka?
 • KUDRNA, Ladislav: Myšlenkový svět stíhače. Britský pohled versus český. Fakta a Svědectví, 2011, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Podivní vlastenectví. Českoslovenští komunisté a jejich postoj k válce do 22. června 1941. Fakta a Svědectví, 2011, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Hitler a genocida evropských Židů. Aneb co věděl „vůdce“ o Holocaustu. Fakta a Svědectví, 2011, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Supermani bez bázně a hany. Trocha o poválečné glorifikaci německých es a zapomínání. Fakta a Svědectví, 2011, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Morálka. Vliv intenzivního operačního nasazení na morálku letců v průběhu druhé světové války. Fakta & Svědectví, 2010, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Pohled na československé letce z „lidské“ perspektivy. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Život mezi operacemi. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Obraz nepřítele. Jak vojáci v průběhu druhé světové války vnímali své protivníky. Fakta & Svědectví, 2010, č. 11.
 • Historie.cs, ČT 2, 15. 11. 2010 – hostem pořadu na téma: V cizích službách, Čechoslováci v Indočíně
 • KUDRNA, Ladislav: Válečný prožitek smrti. Jak letci vnímali smrt a zranění za druhé světové války. Fakta & Svědectví, 2010, č. 10.
 • KUDRNA, Ladislav: Soumrak mužů v modrém. Bývalí příslušníci královského letectva v poválečném československém letectvu a jejich perzekuce po únoru 1948. Fakta & Svědectví, 2010, č. 9.
 • Hlavní zprávy, ČT 1, 26. 9. 2010 – rozhovor na téma českoslovenští veteráni vietnamské války
 • KUDRNA, Ladislav: Trestný útok slovenských letců na sovětskou obec Maloduša 2. srpna 1942. Fakta & Svědectví, 2010, č. 8.
 • KUDRNA, Ladislav: Poválečné dozvuky z nasazení letců Slovenského štátu v polské kampani. Fakta & Svědectví, 2010, č. 7.
 • Rádio Praha, 24. 7. 2010 – GSCHWEND, Patrick: „Die Jungs fielen wie die Fliegen“ – Tschechoslowaken im Vietnamkrieg
 • KUDRNA, Ladislav: Vyústila nespokojenost se stravou v otevřenou vzporu operačního personálu 311. československé bombardovací perutě? Fakta & Svědectví, 2010, č. 6.
 • ČT 24, 25. 6. 2010, – prezentace knihy Odhodláni bojovat
 • KUDRNA, Ladislav: V pozici žebráků. Aneb nedalo se bojovat s prázdnou kapsou. Českoslovenští letci a jejich finanční požadavky 1939–1945. Fakta & Svědectví, 2010, č. 5.
 • KUDRNA, Ladislav – NAVARA, Luděk: Český letec v Británii byl zpočátku žebrák. Mladá fronta Dnes, 6. 5. 2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Cholmondeley 1940. Příčiny a průběh jedné krize československé zahraniční armády. Fakta & Svědectví, 2010, č. 4.
 • ČT 24, 30. 4. 2010 – Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně v průběhu první vietnamské války 1946–1954
 • KUDRNA, Ladislav: Úlet osmi slovenských letců do Polska. Fakta & Svědectví, 2010, č. 3.
 • Hlavní zprávy, ČT 1, 20. 3. 2010 – rozhovor o knize Bojovali a umírali v Indočíně
 • Rádio Česko, 28. 3. 2010 – Čechoslováci v Indočíně 1946–1954 II. díl
 • Rádio Česko, 21. 3. 2010 – Čechoslováci v Indočíně 1946–1954 I. díl
 • Radiožurnál, 29. 3. 2010 – Čechoslováci v Indočíně 1946–1954 II. díl
 • Radiožurnál, 22. 3. 2010 – Čechoslováci v Indočíně 1946–1954 I. díl
 • KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v sovětském zajetí 1939–1941. Fakta & Svědectví, 2010, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Vietnam: největší bojiště Čechoslováků od roku 1945. Lidové noviny, 20. 2. 2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Rejže, rejže, rejže. Ještě teď je mi špatně (Václav Drchala). Lidové noviny, 20. 2. 2010.
 • KUDRNA, Ladislav: Ti, kteří zůstali v Polsku. Českoslovenští letci v polské kampani 1939. Fakta & Svědectví, 2010, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Eso bitvy o Británii. Britský válečný pohled na českého stíhače Josefa Františka. Fakta & Svědectví, 2009, č. 12.
 • KUDRNA, Ladislav: Češi ve službách Luftwaffe? Fakta & Svědectví, 2009, č. 11.
 • KUDRNA, Ladislav: Vraždy v oblacích. Zabíjení v letecké válce 1939–1945. Fakta & Svědectví, 2009, č. 10.
 • ČT 24, 7. 10. 2009 – rozhovor k tématu výročí narození Josefa Františka, esa bitvy o Británii
 • KUDRNA, Ladislav: Bitva o Británii. Trochu jiný pohled na legendární bitvu. Fakta & Svědectví, 2009, č. 9.
 • Stanice Leonardo, ČRo, 3. 9. 2009 – rozhovor o československém zahraničním odboji
 • KUDRNA, Ladislav: Československo na cestě k „Únoru“. Fungování „omezené“ demokracie v poválečném Československu 1945–1947. Fakta & Svědectví, 2009, č. 8.
 • KUDRNA, Ladislav: Projevy antisemitismu v československých jednotkách za druhé světové války ve Velké Británii. Fakta & Svědectví, 2009, č. 7.
 • KUDRNA, Ladislav: Mé setkání s plukovníkem letectva panem Petrem Urubou. Zpravodaj obce Rusava, 2009, roč. 18, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Muž, který přecenil českou duši. Život za ostnatým drátem. Tragický osud majora letectva Josefa Brykse. Fakta & Svědectví, 2009, č. 6.
 • KUDRNA, Ladislav: Vojenské obranné zpravodajství Bedřicha Reicina a jeho vliv na chod armády československé poválečné společnosti. Fakta & Svědectví, 2009, č. 5.
 • ČRo, 7. 5. 2009 – rozhovor o politickém uspořádání poválečného Československa a konci války
 • KUDRNA, Ladislav: Odešel nejstarší žijící pilot 311. československé bombardovací perutě. Fakta & Svědectví, 2009, č. 4.
 • KUDRNA, Ladislav: Jak to opravdu bylo se vstupem českých letců do služeb německého letectva po 15. březnu 1939. Fakta & Svědectví, 2009, č. 3.
 • KUDRNA, Ladislav: Před 70 lety nacisti obsadili i „vyžrali“ Česko. Hospodářské noviny, 16. 3. 2009.
 • TV Prima, 9. 3. 2009 – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi
 • Studio 6, ČT 24, 3. 3. 2009 – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi
 • ČRo, 3. 3. 2009 – rozhovor o 15. březnu 1939
 • Hlavní zprávy, ČT 1, 2. 3. 2009 – rozhovor o plk. letectva Petru Urubovi
 • KUDRNA, Ladislav: Zapomenutá bitva u Rozvegova z 6. ledna 1939. Fakta & Svědectví, 2009, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Plukovník letectva Otakar Černý a jeho cesta „krátkým“ 20. stoletím. Fakta & Svědectví, 2009, č. 2.
 • KUDRNA, Ladislav: Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně 1946–1954. Fakta & Svědectví, 2009, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Poslední let kapitána Stanislava Fejfara. Naše vojsko, 2008, č. 1.
 • KUDRNA, Ladislav: Stíhač Otto Hanzlíček, jedno trpké svědectví z bitvy o Francii. Naše vojsko, 2007, č. 4.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Technika v diktaturách. Národní technické muzeum – autor tří panelů o undergroundu.
 • 2012 Atentát na Reinharda Heydricha – spoluautor výstavy (Instalace: Valdštejnská zahrada Senátu PČR v Praze 25. 5. – 15. 7. 2012)
 • 2012 Totalitarianism in Europe – spoluautor mezinárodní putovní výstavy (Instalace: Divadlo Aréna v Bratislavě 17. 9. – 11. 10. 2012)
 • 2011 Brothers in Arms – spoluautor výstavy Instytutu Pamięci Narodowej (Instalace: Muzeum královského letectva [RAF Museum] v Londýně od 16. 9. 2011)
 • 2010 To commemorate the fight for freedom. Polish-Czech-British camaraderie of arms in the Battle of Britain in 1940 – spolupráce na výstavě Instytutu Pamięci Narodowej (Instalace: Evropský parlament v Bruselu 27. 9. – 1. 10. 2010)
 • 2009 Česká společnost od Mnichova k válce – spoluautor výstavy (Instalace: Písecká brána v Praze 13.–27. 3. 2009)
 • 2009 My jsme to nevzdali – spoluautor výstavy (Instalace: Úřad vlády ČR v Praze 29 10. – 23. 11. 2009)
 • KUDRNA, Ladislav – KROUPA, Mikuláš: Politika appeasementu jako cesta k totalitě. In: Mnichovská zrada. Katalog k výstavě Osmičky v čase. Městská část Praha 6 – Post Bellum, ÚSTR, ČRo – Vojenský historický ústav, Praha 2008, s. 8–9.
 • KUDRNA, Ladislav: Diplomaté v předpokoji mnichovské konference. In: 1938. Mnichovská zrada. Katalog k výstavě Osmičky v čase. Městská část Praha 6 – Post Bellum, ÚSTR, ČRo – Vojenský historický ústav, Praha 2008, s. 20–21.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Čechoslováci na bojištích jihovýchodní Asie (film). Středisko společných činností AV ČR, 2018 – odborný poradce a účinkující.
 • Pochoduj nebo zemři (dokumentární film). Česká televize, 2018 – autor námětu, scénáře a odborný poradce.
 • Nejdůležitější útěk – letec RAF Otakar Černý (dokumentární film). Česká televize, cyklus Neznámí hrdinové, 2011 – odborný poradce.
 • Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse (dokumentární film). Česká televize, 2007 – odborný poradce.

Aktivní účast na konferencích

 • Knihovna Václava Havla, 17. 10. 2019: konference Underground a Československo v letech 1976–1981 – referát Český underground 1976–1981.
 • Státní okresní archiv České Budějovice, 29. 5. 2019: konference Československo v letech 1986–1989 – referát Underground a první masová demonstrace po 21. srpnu 1969.
 • Knihovna Václava Havla, 16. 10. 2018: konference Od mániček k undergroundu, Československo 1970–1975 – referát Proč se stal „vůdcem“ podzemí Ivan Martin Jirous, a nikoliv Milan Knížák.
 • Státní okresní archiv České Budějovice, 30. 5. 2018: konference Československo v letech 1978–1985 – referát Kapela. O pozadí akce, která stvořila Chartu 77.
 • Senát ČR, 2. 3. 2018: konference Mene Tekel – referát Josef František, zapomenutý hrdina bitvy o Británii.
 • Knihovna Václava Havla, 17. 10. 2017: konference Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí pro vznik českého undergroundu – referát Komunistická strana versus big beat.
 • Státní okresní archiv České Budějovice, 17. 5. 2017: konference Československo v letech 1972–1977 – referát Reflexe zásahu v Rudolfově 30. března 1974 (společně s Františkem Stárkem Čuňasem).
 •  Knihovna Václava Havla, 18. října 2016 – konference „Baráky“ – referát Represe „baráků“, vybrané případy.
 • ÚSTR, Praha, 4.–5. 11. 2015: konference 1945. Konec války a obnova Československa – příspěvek Obavy z návratu domů. Českoslovenští letci na Západě v roce 1945.
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 22. 9. 2015: konference Reflexe undergroundu – příspěvek Rudolfov, přelomový bod v undergroundu.
 • Národní památník Vítkov, Praha, 10. 9. 2015: konference Život ve stínu šibenice – příspěvek S cizineckou legií proti komunismu. Životní příběh Pavla Knihaře na pozadí událostí 20. století.
 • Univerzita obrany, Brno, 3.–4. 6. 2015: konference Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů. Nové poznatky zkoumání v oblasti 2. a 3. odboje – příspěvek Zamyšlení nad účastí Čechoslováků v první a druhé vietnamské válce.
 • Dům armády, Československá obec legionářská, 27. 4. 2015: konference k 70. výročí konce druhé světové války v Evropě – příspěvek Návrat letců ze Západu.
 • Univerzita Pardubice, 24.–25. 4. 2014: odborná konference VIII. Pardubické bienále „Město a válka“ – příspěvek Život v britských městech za 2. světové války pohledem spojeneckých vojáků.
 • Univerzita obrany, Brno, 23.–24. 11. 2011: mezinárodní vědecké sympozium Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky – příspěvek Podíl československých letců na uznání československé prozatímní vlády 21. července 1940.
 • ÚSTR, Praha, 6. 10. 2011: mezinárodní vědecké sympozium Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji – příspěvek Čechoslováci na „okrajových“ bojištích druhé světové války.
 • Vojenský historický ústav, Praha, 18.–19. 10. 2010: konference Od svobody k nesvobodě 1945–1956 – příspěvek Propagandistické využití bojového nasazení Čechoslováků v Indočíně.
 • ÚSTR, Praha, 27. 5. 2010: mezinárodní konference Třetí odboj – příspěvek Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946–1954.
 • ÚSTR, Praha, 3. 9. 2009: sympozium k 70. Výročí vypuknutí druhé světové války Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945) – příspěvek Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace.
 • Památník Vojna, Lešetice, 11. 11. 2008: konference Tábor vojna – křižovatka lidských osudů – příspěvek Tragický osud a smrt majora letectva Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů.
 • ÚSTR, Praha, 18. 9. 2008: mezinárodní vědecké sympozium Mnichov 1938 a česká společnost – příspěvek Padlí vojáci československé armády v době branné hotovosti státu v roce 1938.
 • Národní muzeum, Praha, 2007: konference Sdružení historiků České republiky – příspěvek Právní postavení československých letců v německém zajetí 1940–1945.