Oddělení vědy a realizace projektů

Informace o agendě a činnosti oddělení

Oddělení vědy a realizace projektů zabezpečuje kompletní administraci a koordinaci projektů s externím financováním, poskytuje metodickou podporu během řešení projektů, vyhledává možnosti externího financování projektů, komunikuje s partnery a poskytovateli podpory, zajišťuje evidenci vědecké a výzkumné činnosti Ústavu a koordinuje činnosti související s vědeckovýzkumnou činností Ústavu. Oddělení vědy a realizace projektů administruje odborné stáže konané na půdě Ústavu.

Seznam zaměstnanců

Mgr. Lukáš Dirga, PhD.

Vedoucí oddělení

Telefon: +420 221 008 278

Email: lukas.dirga@ustrcr.cz

 Metodické a odborné vedení oddělení včetně podřízených zaměstnanců.

Bc. Pavlína Köhlerová

Projektový koordinátor

Telefon: +420 221 008 285

Email: pavlina.kohlerova@ustrcr.cz

Zpracování podkladů pro externí projekty, vyhledávání vhodných projektových výzev a administrativa spojená se stážemi na ÚSTR.

Kateřina Hamplová

Projektový koordinátor

Telefon: +420 221 008 205

Email: katerina.hamplova@ustrcr.cz

Zpracování podkladů pro externí projekty, vyhledávání vhodných projektových výzev a administrativa spojená s nahlašováním výsledků výzkumu a vývoje do IS VAVAI.