Zprávy o okupaci

Ve vedení ministerstva vnitra se krátce po 21. srpnu 1968 soustředila celá řada informací o zločinech okupačních vojsk i jejich bezpečnostních orgánů, které sloužily jako podklady pro jednání vlády ČSSR.

Internace čs. občanů vojáky Varšavské smlouvy

Zpráva o zločinech spáchaných vojáky Varšavské smlouvy

Dokumentace „incidentů“ pro vládu ČSSR

Návrh úpravy „dočasného“ pobytu okupačních vojsk v ČSSR