Organizace Krajské správy SNB Praha k 20. srpnu 1968


Vedení správy

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Karas Josef 12.10.1923 107344 náčelník (zatímně)
pplk. Molnár Bohumír 02.02.1924 102669 zástupce (pro StB)
pplk. JUDr. Křenek Jiří 31.12.1924 136243 zástupce (pro VB)

Vnitřní oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. JUDr. Souček Bohumil 07.03.1917 102840 náčelník
mjr. Vozobule Ladislav 05.09.1924 102996 starší referent
kpt. Brunhofer František 16.08.1921 102249 starší referent
kpt. Danda Jiří 29.12.1916 102291 starší referent
kpt. Kovář Antonín 27.10.1916 102530 starší referent
kpt. Ondřejček František 14.02.1921 102709 dozorčí důstotník
kpt. Šamberger František 27.12.1919 102871 dozorčí útvaru
kpt. Švec Bohumil 04.10.1911 102924 dozorčí důstojník
npor. Makovičková Jaroslava 11.04.1930 102617
por. Šafr Antonín 09.02.1933 102868
ppor. Bradáč Václav 21.05.1942 154568
prap. Jančíková Emilie 04.10.1921 136054 referent
prap. Noháčová Blanka 23.06.1922 102698 referent
pprap. Nováková Antonie 22.08.1921 102702 administrativní pracovník
nstržm. Benešová Jana 21.05.1939 102212 administrativní pracovník
nstržm. Hrachová Marie 21.06.1940 151724 referent
nstržm. Janíková Jaroslava 10.04.1943 102462 administrativní pracovník
nstržm. Vebrová Danuše 08.05.1930 141449 administrativní pracovník
stržm. Štegner Josef 19.03.1942 151197 referent

Kádrový a organizační odbor

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Konecký Jaroslav 10.04.1921 102515 náčelník
nstržm. Novotná Hana 17.09.1940 102271 referent spisů

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Červenka František 30.03.1922 102285 náčelník
mjr. Fráhs Karel 03.12.1929 128977 starší referent
mjr. Křiklava Josef 01.11.1926 129218 starší referent
mjr. Tvrdík Václav 08.12.1923 102946 starší referent
mjr. Vašák Miloslav 20.11.1915 116986 starší referent
mjr. Vosecký Alois 14.06.1914 102991 starší referent
kpt. Bartoš Emanuel 01.10.1920 146820 starší referent
kpt. Klingohr Josef 28.03.1918 102495 starší referent evince a statistiky
kpt. Kníže Dušan 04.01.1922 102500 starší referent
kpt. Presl Jan 12.08.1914 102765 starší referent
kpt. Procházka Josef 07.08.1912 102768 starší referent
por. Ších František 03.05.1915 102878 referent evidence a statistiky
por. JUDr. Žížala Zdeněk 25.10.1925 154136 starší referent – právník
prap. Trpišovská Jaruška 17.10.1924 102942 referent evidence a statistiky

2. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Včelák Zdeněk 29.11.1924 102960 náčelník
mjr. Dvořák Karel 14.01.1924 102320 starší referent zvláštních úkolů
mjr. Janík Pavel 15.12.1919 102445 starší referent zvláštních úkolů
mjr. Polner František 16.04.1920 102756 starší referent
mjr. Urbanský Otto 08.10.1923 102950 starší referent bojové přípravy
kpt. Bednář Walter 29.01.1926 100036 starší referent
kpt. Devera Libor 01.02.1931 102300 starší referent
kpt. Novák Václav 28.09.1927 103973 starší referent zvláštních úkolů
por. Černý Josef 19.03.1931 129822 starší referent bojové přípravy – chemik

Analyticko-evidenční odbor

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Hrabina Miloš 14.05.1925 141756 náčelník
prap. Laurová Marie 08.10.1929 102587 referent spisů
rtn. Mašitová Jaroslava 30.10.1946 153998 písařka

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Macháček Zdeněk 28.04.1924 102609 náčelník
mjr. Přibyl František 14.11.1920 142984 starší referent specialista
mjr. Zezula Jan 05.12.1915 103020 starší referent specialista
kpt. Dvořák Jiří 24.12.1926 102318 starší referent specialista
npor. Velíšek Jiří 11.11.1938 102961 starší referent specialista
npor. JUDr. Žáček Jan 09.12.1934 103024 starší referent specialista

2. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Babovák Josef 21.09.1922 102191 náčelník
mjr. Hradil Oldřich 10.06.1923 102417 starší referent specialista
mjr. Kulhánek Josef 10.08.1926 102567 starší referent
mjr. Pospíšil Čestmír 07.07.1923 102758 starší referent
kpt. Chromý Josef 20.02.1926 102437 starší referent

3. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Šedivý Josef 29.01.1917 102873 náčelník
kpt. Pinc Jan 16.08.1912 102741 starší referent
kpt. Pokorný Zdeněk 16.05.1926 102755 starší referent
kpt. Untermüller Rudolf 17.04.1923 102949 starší referent
npor. Hrabáková Jaroslava 12.01.1924 102413 referent
npor. Karpíšek Karel 28.12.1921 102474 starší referent
npor. Soukup Antonín 22.09.1917 102843 referent

Hospodářský odbor

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Rys Jaroslav 27.12.1919 146585 náčelník
mjr. Marek Bedřich 02.10.1920 129304 starší referent zvláštních úkolů
mjr. Vrba Josef 26.11.1920 102997 starší referent ekonomické kontroly
kpt. Horák Josef 10.02.1919 102399 starší referent ekonomické kontroly
prap. Gutwaldová Dana 22.05.1927 102354 referent

Týlové oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Matějný Bohumil 11.01.1925 146729 náčelník
mjr. Ing. Matoušek František 24.11.1927 146855 zástupce
kpt. Procházka Josef 18.03.1922 102767 náčelník dopravní služby
kpt. Čermák Bohumil 29.08.1922 102279 náčelník bojové techniky
kpt. Ševčík Bořivoj 06.07.1925 102877 náčelník objektu Dolní Břežany
mjr. Hanzl Karel 05.06.1915 129023 starší referent
kpt. Čadina Václav 14.05.1923 102274 velitel I. autočety
kpt. Červený Bohumil 21.04.1915 102287 velitel II. autočety
kpt. Orság Josef 20.02.1923 102711 starší referent
kpt. Šebesta Miloš 18.12.1922 129583 starší referent
npor. Bouda Václav 18.08.1914 102240 starší referent
npor. Čech Miroslav 07.12.1917 102276 velitel autodružstva
npor. Čurda Jaroslav 28.12.1924 102289 starší referent
npor. Debelka Antonín 22.04.1914 102297 velitel autodružstva
npor. Havela Vratislav 02.11.1914 102370 velitel autodružstva
npor. Jandus Otta 13.11.1924 102443 referent
npor. Kopecký Zdeněk 29.12.1929 103032 starší referent
npor. Lang Jaroslav 27.03.1926 102584 zástupce velitele autoslužby
npor. Paluš František 21.12.1925 102715 velitel autodružstva
por. Mika Jaroslav 27.04.1929 102656 řidič mechanik
por. Podhadský Ladislav 30.06.1914 102750 řidič mechanik
por. Punčochář František 05.06.1924 102778 řidič mechanik
por. Svoboda Miroslav 29.09.1924 102864 řidič mechanik
por. Štajner Jaroslav 06.05.1914 102909 řidič mechanik
prap. Bárta Vojtěch 10.11.1917 145365 referent hospodář
prap. Bohata Vladimír 29.08.1926 100031 řidič mechanik
prap. Bouška Václav 28.12.1925 102241 řidič mechanik
prap. Cihla Miroslav 02.06.1926 102270 řidič mechanik
prap. Hála Miloslav 04.04.1925 102353 řidič mechanik
prap. Havel Jan 11.02.1912 102368 řidič mechanik
prap. Hora Antonín 30.04.1926 102397 řidič mechaniky
prap. Hron Jiří 01.09.1924 102421 řidič mechanik
prap. Hurský Karel 15.11.1913 102423 starší referent, stavební technik
prap. Jelínek Jaroslav 08.11.1927 102456 řidič mechanik
prap. Kalabza Stanislav 21.03.1927 102471 řidič mechanik
prap. Kolařík Václav 07.04.1915 102511 velitel autodružstva
prap. Königsmark Jaroslav 09.03.1914 102537 řidič mechanik
prap. Kosíková Anna 10.06.1932 102523 referent
prap. Lefner Josef 06.03.1925 102588 řidič mechanik
prap. Macháček Zdeněk 24.07.1924 102610 řidič mechanik
prap. Mikolášek Miloš 14.08.1930 102658 řidič mechanik
prap. Oliverius Oldřich 02.05.1923 102708 řidič mechanik
prap. Petrášek Jaroslav 15.09.1923 102736 řidič mechanik
prap. Procházka Jan 10.12.1913 143474 řidič mechanik
prap. Procházka Vlastimil 02.04.1928 102769 řidič mechanik
prap. Příhoda Jaroslav 05.04.1930 102776 řidič mechanik
prap. Rezek Jaroslav 11.10.1914 102786 řidič mechanik
prap. Ruda Josef 05.03.1915 102796 řidič mechanik
prap. Římsa Václav 15.08.1926 102812 velitel autodružstva
prap. Suchý Josef 24.02.1915 102854 řidič mechanik
prap. Štochl Jaroslav 12.09.1922 102919 řidič mechanik
prap. Tvrdíková Marta 23.01.1921 102947 řidič mechanik
prap. Vokoun Miroslav 26.05.1927 130121 starší referent
pprap. Brožík Josef 29.04.1930 102247 řidič mechanik
pprap. Hrdlička Jaroslav 05.05.1943 154134 starší referent, stavební technik
pprap. Chalupa Miroslav 07.09.1932 102431 řidič mechanik
pprap. Charvát Jindřich 27.02.1936 103496 řidič mechanik
pprap. Kočí František 04.10.1930 102502 řidič mechanik
pprap. Koubek Miroslav 24.02.1931 103672 řidič mechanik
pprap. Počta Jiří 11.12.1935 102746 řidič mechanik
pprap. Štěpán Antonín 16.09.1935 102917 řidič mechanik
pprap. Vejvoda Antonín 03.08.1932 101653 řidič mechanik
nstržm. Janík Zdeněk 10.02.1940 102446 řidič mechanik
nstržm. Kutička Václav 14.11.1939 102572 řidič mechanik
nstržm. Mašek Václav 12.10.1938 102639 řidič mechanik
nstržm. Pašek Vladimír 27.04.1930 101136 řidič mechanik
nstržm. Skuhrovec Jiří 20.07.1940 102832 řidič mechanik
nstržm. Škvrna Václav 17.06.1939 102892 řidič mechanik
nstržm. Šťastný Vladimír 11.05.1934 101515 řidič mechanik
stržm. Hudeček František 30.09.1939 150721 řidič mechanik
stržm. Kosina Karel 07.11.1943 149310 řidič mechanik
stržm. Mašek Mirko 15.08.1945 153742 řidič mechanik
stržm. Procházka Antonín 22.12.1943 148996 řidič mechanik
stržm. Sedláček František 02.02.1929 151729 řidič mechanik
stržm. Sieger Petr 12.05.1935 101993 řidič mechanik
rtn. Turšner Zdeněk 24.07.1938 154951 řidič mechanik

Intendanční oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Zich František 07.10.1923 146812 náčelník

Finančně-plánovací oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Pánský Stanislav 27.08.1923 102719 náčelník
kpt. Hampapa Jan 25.07.1924 104610 starší referent
kpt. Havelka Jiří 24.03.1931 129028 starší referent
kpt. Chlup Oldřich 07.05.1915 102434 starší referent
kpt. Pavel Jaroslav 21.02.1913 102721 starší referent
kpt. Vavroš Lubomír 01.05.1927 129686 starší referent
kpt. Zdvihal František 27.01.1924 129744 starší referent
kpt. Žouželka Jan 11.12.1923 103029 referent specialista
npor. Cerha Antonín 31.12.1912 102267 starší referent
npor. Černý Václav 20.05.1923 102284 starší referent
npor. Stupka Josef 26.02.1914 102852 starší referent
npor. Vnouček František 16.04.1910 102979 starší referent
nstržm. Vavrochová Marie 22.10.1941 136414 referent

Ostraha budov

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Kubík Oldřich 20.02.1913 102558
npor. Bláha Josef 15.11.1926 128862 velitel družstva
npor. Kotáb Miroslav 29.03.1922 103665 velitel družstva
npor. Wohlštát Miroslav 14.08.1923 104549 starší referent
prap. Hejnek Albín 19.09.1913 102379 strážný
prap. Bouda Josef 28.01.1914 102239 velitel družstva
prap. Brabec Jan 20.09.1914 102242 strážný
prap. Chytráček Augustin 21.04.1916 102439 strážný
prap. Miksa Bohuslav 14.12.1919 102660 strážný
prap. Ščurok Josef 06.01.1917 127857 strážný
prap. Vetešník Josef 15.03.1921 102969 strážný

Kontrolně inspekční oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Záda František 24.04.1914 103008 náčelník
mjr. Budský Jaroslav 15.10.1923 102252 starší vyšetřovatel
mjr. Dluhoš Eduard 14.04.1919 102299 důstojník inspekce
mjr. Kefurt Jiří 25.04.1925 102480 starší referent
mjr. Klouda Antonín 17.04.1922 102496 starší referent pro stížnosti
mjr. Tichý Václav 23.06.1921 102933 inspekční důstojník
kpt. Mašek Jaromír 06.10.1923 102638
pprap. Daňková Jiřina 26.07.1930 102293 administrativní pracovník

Ústav národního zdraví

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. MUDr. Binder Miloslav 02.09.1923 102227 náčelník
mjr. MUDr. Piričová Marie 05.04.1931 102742 zástupce náčelníka
pplk. MUDr. Genzer Otakar 19.02.1911 146205 starší referent – lékař hygienik
pplk. Kozák Milan 11.01.1915 102533 dentista zubního oddělení
pplk. MUDr. Souček Zdeněk 25.06.1929 137532 asistent lékaře Příbram
pplk. Šlik Miroslav 12.06.1931 137556 asistent lékaře Vinařice
stržm. Bartlová Marie 12.11.1939 127007 NVÚ Příbram

I. odbor (rozvědný)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Hylmar František 24.04.1920 102426 náčelník
mjr. Žáček Václav 23.06.1921 156293 starší referent
mjr. Baudyš Oldřich 08.11.1921 102203 starší referent
mjr. Bílý Lubomír 03.10.1927 102225 starší referent
mjr. Douda Josef 27.02.1927 102306 starší referent
mjr. Hanzlík Bohumil 18.10.1918 102366 starší referent
mjr. PhDr. Morávek Vladimír 16.06.1930 135448 starší referent
mjr. Pantůček Stanislav 05.05.1925 102720 starší referent
mjr. Vach Jaroslav 01.10.1925 102952 starší referent
kpt. Douša Alois 18.06.1926 102037 starší referent
kpt. Richter Václav 28.10.1924 102778 starší referent
kpt. Skácel Milan 28.07.1929 133405 starší referent
pprap. Švejdová Slávka 10.06.1931 102927 referent spisů

II/A odbor (kontrarozvědný – město)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Erben Josef 24.10.1926 102324 zástupce
pplk. Irovský Ladislav 19.06.1924 141554 zástupce
mjr. JUDr. Pechek Václav 30.08.1919 103041 zástupce
pprap. Přívozníková Ludmila 22.08.1939 143486 referent
nstržm. Pencová Jiřina 05.05.1942 143442 referent

Vnitřní oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Běhounek Roman 26.08.1928 102221 náčelník
kpt. Novák Jaroslav 25.07.1929 106699 starší referent
stržm. Bradáčová Hana 19.03.1947 151731 administrativní pracovník
stržm. Nečesaná Hana 14.3.1945 104623 administrativní pracovník
stržm. Slavíčková Hana 10.8.1943 147234 administrativní pracovník

1. oddělení (USA, navrátilci, útěky)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Slabý František 05.05.1926 102833 náčelník
mjr. Vokurka Jaroslav 03.05.1925 102987 zástupce
mjr. Mejstřík Jaroslav 07.11.1931 102646 starší referent
kpt. Mazourek Miroslav 21.08.1928 143351 starší referent
kpt. Podlešák Karel 10.06.1926 102747 starší referent
npor. Fukal Karel 4.5.1925 144019 referent
npor. Linhart Jiří 26.3.1927 143315
npor. Kovačík Josef 4.11.1935 102528 starší referent
npor. Vajs Jiří 20.5.1928 102954 starší referent
npor. Vyterna Miloslav 15.4.1931 103002 starší referent
por. Tlustý Vladimír 3.12.1934 102937
ppor. Beran Petr 12.9.1943 127027 referent
ppor. Lapáček Vladislav 29.1.1941 102585 starší referent
nstržm. Petřina Oldřich 10.10.1942 148674
nstržm. Řehák Karel 2.10.1940 141852 referent
stržm. Kabelka Miroslav 9.10.1937 154131 referent
stržm. Smutný Jiří 4.2.1942 154132 referent

2. oddělení (Velká Británie, Francie)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Slavík Vladimír 21.06.1927 102835 náčelník
kpt. Peška František 22.08.1926 102731 zástupce
kpt. Matura Vladimír 29.08.1931 144686 referent
kpt. Ondřich Zdeněk 07.03.1928 102710 referent
kpt. Prokop Čeněk 24.03.1934 143480
kpt. Svoboda Miloslav 08.01.1930 102863 starší referent
kpt. Zíma Miroslav 1.3.1927 142990 starší referent
npor. Bartušek Miroslav 7.2.1926 102201
por. Herajn Lubomír 20.9.1943 152979
por. Krátký Miloš 29.4.1937 102541
nstržm. Krása Milouš 5.7.1940 137682
stržm. Tlustý Pavel 16.7.1941 143599

3. oddělení (PIS, rekreace, volná turistika)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Machaň Miroslav 03.04.1922 102612 náčelník
mjr. Kahaj Svatopluk 25.08.1923 102469 zástupce
mjr. Holub Karel 09.04.1914 102395 starší referent
mjr. Pichrt Jan 20.12.1929 102740 starší referent
kpt. Albrecht Antonín 04.06.1923 151098 starší referent
kpt. Burýšek Václav 24.03.1923 102263 starší referent
kpt. Cígler Jiří 14.04.1924 102269 starší referent
kpt. Jakoubě Vlastimil 8.4.1924 102440 starší referent
kpt. Krejčí Václav 08.11.1926 102544 starší referent
kpt. Malík Miroslav 29.07.1928 102623
kpt. Schirmer Ivan 01.09.1923 152210 starší referent
kpt. Veselý Ludvík 19.08.1930 102968 referent
npor. Krbec Václav 01.06.1929 144161
npor. Lněnička Vladimír 23.05.1931 143318
npor. Sehnal Kamil 15.9.1935 102817 starší referent
por. Júda Daniel 25.10.1941 151999
por. Ing. Macenauer Zdeněk 4.2.1942 152970
pprap. Průša Antonín 20.08.1937 102773 referent
pprap. Řehák František 07.04.1932 148353 referent
nstržm. Klempt Jaroslav 04.01.1935 149231 referent
nstržm. Topič Vratislav 14.07.1931 151310 referent
stržm. Futera Luděk 03.04.1946 154942 referent
stržm. Suchánek František 11.11.1944 151691 referent
stržm. Zelený Jaroslav 02.12.1946 154944 referent

4. oddělení (SRN, Rakousko)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Bulka Karel 29.07.1923 141218 náčelník
mjr. Matoušek František 21.02.1931 102177 zástupce
kpt. Horák Vítězslav 03.01.1934 102400 starší referent
kpt. Krupička Antonín 20.11.1929 103719 starší referent
kpt. Vrátný Vladimír 10.06.1932 136439 referent
npor. Baranček Vladimír 11.09.1935 102196
npor. Beránek Josef 19.03.1931 102216
npor. Kořínek Miroslav 04.12.1926 102521
npor. Soukup Miloslav 11.01.1934 136358 starší referent
npor. Trousil Václav 17.04.1930 102941
prap. Bárta František 26.02.1934 141684 referent
pprap. Tomášek Jaroslav 30.05.1937 136401 referent
nstržm. Břinčil Josef 02.02.1940 136689 referent

5. oddělení (býv. politické strany, mocenský aparát, amnestanti)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Skalník Vlastimil 29.12.1925 102826 náčelník
mjr. Daniš Felix 22.11.1925 102292 starší referent
mjr. Sokol Jan 19.07.1917 102839 starší referent
mjr. Hošek Vladimír 15.11.1926 102405 starší referent
kpt. Bartoň Josef 17.03.1920 102199 starší referent
kpt. Bordovský Václav 14.02.1927 102234 starší referent
kpt. Jančar Josef 17.02.1924 102441 starší referent
kpt. Lukeš Rudolf 30.01.1925 102604 starší referent
npor. Molinari Antonín 10.02.1933 102668 referent
por. Fuxa Jaromír 15.02.1937 137648
nstržm. Kolací Ladislav 30.09.1938 102506 referent
nstržm. Nedbal Stanislav 07.02.1943 148543

6. oddělení (kultura, církev, zdravotnictví)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Hovorka František 07.07.1915 102411 náčelník
kpt. Hiřman Jaroslav 01.05.1924 102175 zástupce
mjr. Beran Milan 08.07.1928 130421 starší referent
mjr. Hájek Miloslav 09.02.1923 102359 starší referent
kpt. Blecha Václav 20.01.1921 102231 starší referent
kpt. Fidler Josef 06.02.1921 102330 starší referent
kpt. Majer Otta 13.12.1925 144205 starší referent
kpt. Maxa Ladislav 22.03.1935 129322
kpt. Podrazský Stanislav 07.04.1923 102751 starší referent
npor. Bezděcký Jiří 12.03.1931 102219 starší referent
npor. Ovčarič Vladimír 13.04.1936 141093 referent
por. Kavčiak Jiří 11.11.1934 102479 starší referent
por. Sámek Josef 14.02.1936 102814
nstržm. Mašek Zdeněk 05.05.1942 145823 referent
nstržm. Románek Lubomír 06.08.1940 132512 referent
nstržm. Zvěřina Jaroslav 29.02.1932 148686 referent

7. oddělení (vysoké školy, tělovýchova, sport)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Dvořák Jiří 24.06.1920 102319 náčelník
mjr. Pluháček František 10.10.1920 102745 zástupce
kpt. Kolman Josef 22.08.1922 147560 starší referent
kpt. Marek Václav 28.10.1924 102630 starší referent
npor. Beneš Josef 19.10.1937 143958 starší referent
npor. Grabmüller Jaroslav 17.04.1934 102348 starší referent
npor. Liška Bohumil 01.01.1936 141593 starší referent
npor. Suhrada Zdeněk 03.10.1928 141642 starší referent
por. Kettner Václav 05.11.1926 102483 starší referent
por. Lukeš Václav 10.05.1932 102605 starší referent
por. Ovsík Pavel 31.07.1941 141610 referent
prap. Kvítek Miroslav 02.02.1933 102574 referent
nstržm. Bayer František 11.04.1941 referent
nstržm. Fiala Jiří 03.02.1943 147356 referent
nstržm. Hnát Jaroslav 09.08.1941 102388 referent
stržm. Beňo Oldřich 10.10.1943 148568 referent
stržm. Březina Miloš 30.11.1942 154358 referent
Kokeši Josef 25.06.1938 referent

8. oddělení (těžké strojírenství)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Malý Jiří 28.05.1928 102626 náčelník
por. Šafra Václav 07.08.1936 102869 zástupce
mjr. Bělák Adolf 31.08.1928 102222 starší referent
mjr. Knižátek Rudolf 25.06.1921 102499 starší referent specialista
mjr. Laciný Alois 24.03.1923 102578 starší referent
mjr. Málek Miroslav 30.11.1924 102620 starší referent
kpt. Čáp Bohumil 15.11.1924 141699
kpt. Fait Jaroslav 13.01.1931 146964 referent
kpt. JUDr. Kuneš Josef 07.01.1931 129243 referent
kpt. Mach Václav 13.01.1925 102607 starší referent
kpt. Pechač Antonín 11.09.1925 103034 referent
kpt. Pergl Václav 06.04.1923 102728 starší referent
kpt. Ratibořický Josef 09.06.1928 102783 starší referent
kpt. Šléz Jaromír 14.03.1924 103037 starší referent
kpt. Štádler Josef 18.11.1916 102908 starší referent
npor. Dubský Karel 21.12.1922 102310 starší referent
prap. Král Mojmír 25.03.1933 144154 referent
nstržm. Bytčánek Jiří 12.04.1942 136052 referent
nstržm. Hudeček Antonín 05.02.1941 146463 referent
stržm. Krejčík Pavel 08.06.1942 145902 referent

9. oddělení (všeobecné strojírenství)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. JUDr. Vaněk Jaroslav 05.09.1924 104460 náčelník
kpt. Beran Stanislav 26.03.1925 102215 referent
kpt. Frantál Ladislav 12.12.1922 102342
kpt. Hladík Jiří 11.06.1927 102383 starší referent specialista
npor. Auředník Karel 25.09.1928 102190
npor. Havelka Stanislav 03.07.1933 146975 referent
npor. Lagron Miroslav 21.02.1933 102579 starší referent
nstržm. Knazovič Zdeněk 11.02.1937 102498 referent
nstržm. Kozelek Antonín 28.05.1941 102534 referent
nstržm. Malý Stanislav 15.11.1943 150619 referent
nstržm. Polák Miroslav 31.07.1940 143460 referent
nstržm. Tlach Jan 02.05.1940 103038 referent
stržm. Genzer Pavel 27.06.1943 148066 referent
stržm. Novotný Miloslav 18.12.1942 145882 referent
stržm. Šilha Vladimír 04.02.1943 148087 referent
stržm. Škarda Jiří 31.01.1942 145891 referent

10. oddělení (chemie, spoje, projekce, finance, investiční výstavba)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Budka Jiří 23.02.1922 141694 náčelník
pplk. Dospiva Vladimír 02.03.1922 102305 starší referent specialista
mjr. Lenikus Oldřich 04.01.1920 102593 starší referent
mjr. Malý Antonín 08.06.1911 102625 starší referent
mjr. Nový Josef 20.09.1925 141825 starší referent
mjr. Široký Josef 19.02.1914 102889 starší referent
kpt. Blažík František 15.12.1924 102229 starší referent
kpt. Bruner Karel 06.02.1930 141691 starší referent
kpt. Hlavatý Václav 21.02.1923 102385 starší referent
kpt. Kučera Josef 03.11.1916 102560 starší referent
kpt. Ptáček Jan 08.05.1922 144295 starší referent
npor. Veverka Karel 08.11.1935 102971 referent
npor. Vyskočil Josef 16.07.1920 103000 starší referent
nstržm. Tecl Jan 07.05.1941 102929 referent
nstržm. Wagner Petr 29.08.1941 146648 referent

11. oddělení (valutové machinace)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Vaiz Karel 11.04.1924 102953 náčelník
kpt. Forejt Josef 15.07.1913 102337 referent
npor. Ševčík Václav 15.09.1933 147100 starší referent
npor. Šmakal Miroslav 08.09.1934 102896 starší referent
pprap. Šebor Vladimír 24.06.1937 103036
nstržm. Chleborád Radovan 23.02.1942 116223

12. oddělení (výjezdy)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Kříž Václav 27.09.1922 102555 náčelník
pplk. Terpaj Petr 15.07.1918 137219 starší referent
mjr. Duchač Václav 15.07.1921 102312 starší referent
mjr. Francán Jiří 26.01.1926 102341 starší referent
mjr. Radvanovský Jaroslav 15.02.1925 102780 starší referent
kpt. Brtek Josef 06.01.1919 102248 starší referent
kpt. Bukovanský František 24.07.1923 102253 starší referent
kpt. Bušta Jan 28.12.1919 102264 starší referent
kpt. Skácel Jaroslav 11.06.1926 143517 referent
kpt. Slovák Jaroslav 19.04.1925 102837 referent
npor. Dudák Vladislav 26.06.1932 143087
npor. Fišer Václav 26.02.1931 102332
npor. Navrátil Jiří 28.03.1931 143393 referent
npor. Šmehlík Petr 23.07.1928 143371
nstržm. Peňás Josef 17.04.1940 136463 referent

13. oddělení (hotely)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Jonáš Vladimír 29.04.1925 102466 náčelník
mjr. Bačina František 23.11.1915 141201 starší referent
mjr. Suchánek Gustav 30.06.1922 141405 starší referent
kpt. Bouček Bohumír 18.11.1928 102238 referent
kpt. Cinegr Václav 28.09.1918 141220 starší referent
kpt. Dušek Milan 12.08.1924 144003 starší referent
kpt. Flanderka Jaroslav 03.10.1922 141245 starší referent
kpt. Grendys Antonín 05.06.1927 102349 starší referent
kpt. Jelínek Václav 18.02.1924 141290 starší referent
kpt. Jeřábek Josef 20.09.1919 141291 starší referent
kpt. Tušer Vladimír 28.09.1924 141439 starší referent
npor. Lukáš Jan 22.12.1927 102601 starší referent
por. Vavřina Adolf 22.03.1928 102959 referent
por. Veselý Josef 11.03.1932 141453 činná záloha
ppor. Kareš Jaroslav 22.02.1935 141773 referent

II/K odbor (kontrarozvědný – kraj)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Hrstka Radislav 15.03.1924 141279 zástupce
mjr. Ing. Grus Karel 10.02.1921 102353 zástupce

Vnitřní oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Brodský Jaroslav 12.05.1930 102244 náčelník
npor. Čermáková Vlasta 07.04.1926 102280 starší referent
prap. Benešová Jaroslava 02.12.1933 102213 referent spisů
pprap. Hocková Irena 26.16.1928 102213 referent spisů
pprap. Růžičková Miroslava 07.04.1940 102801 administrativní pracovník
pprap. Volencová Jarmila 17.04.1932 102989 administrativní pracovník
stržm. Přenosilová Jitka 06.10.1944 143719 administrativní pracovník
rtn. Vítková Jana 25.08.1938 153743 administrativní pracovník

1. oddělení (styky do kapitalistických států, na zastupitelské úřady)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Rampa Zdeněk 15.12.1925 102782 náčelník
mjr. Rys Jindřich 30.04.1922 155920 starší referent
kpt. Kroča Miloslav 06.10.1925 102546 starší referent
kpt. Mareš Josef 14.03.1924 102632 starší referent
kpt. Svoboda Jan 04.05.1925 102859 starší referent
kpt. Štamberský Václav 05.12.1920 102910 starší referent
npor. Balabán Jaroslav 08.04.1938 128821 referent
npor. JUDr. Časar Karel 21.09.1932 102275 starší referent
npor. Šíma Václav 20.11.1936 102880 starší referent
ppor. Hofman Vladislav 30.04.1942 102392 referent

2. oddělení (vízoví cizinci, emigranti)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Zajíc Vlastimil 02.05.1925 103010 náčelník
mjr. Pešek Augustin 12.06.1928 156291 starší referent
kpt. Cibulka Josef 19.03.1924 102268 starší referent
kpt. Hosnédl Augustin 05.06.1926 102403 starší referent
kpt. Chlasták František 27.07.1923 102433 starší referent
kpt. Michálek Jiří 23.03.1922 102653 starší referent
kpt. Šmíd Václav 22.02.1924 102901 starší referent
npor. Fiala Otakar 06.09.1927 102328 starší referent
npor. Martinic Antonín 12.07.1927 151989 starší referent
npor. Prát Jaroslav 05.02.1935 102762 referent
npor. JUDr. Říha Václav 17.03.1936 102811 referent

3. oddělení (SRN)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Řezáč Karel 21.02.1931 102808 náčelník
mjr. Černohlávek Ladislav 16.05.1922 102281 starší referent
mjr. Havel Jan 24.06.1926 102369 starší referent
mjr. Růžička Miloslav 18.02.1924 102798 starší referent
mjr. Ulman Lubomír 17.10.1927 102948 starší referent
kpt. Havránek Miroslav 18.09.1924 102374 starší referent
kpt. Kühnel Jindřich 02.10.1921 102573 starší referent
kpt. Staněk Luděk 09.07.1926 141400 starší referent
nstržm. Široký Josef 20.02.1943 150665 referent
npor. Macháček Jiří 24.11.1933 102608 referent

4. oddělení (nepřátelské osoby, bývalé politické strany, církve, inteligence, protistátní tiskoviny)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Lukáš Zdeněk 06.06.1922 102603 náčelník
mjr. Řepík Vladislav 28.12.1930 102806 starší referent
mjr. Štekr František 02.01.1921 102913 starší referent
kpt. Brzobohatý Miroslav 02.04.1926 102250 starší referent
kpt. Klika Josef 10.05.1926 102490 starší referent
kpt. Mrkvička Dalibor 24.11.1922 102677 starší referent
kpt. Pelán Antonín 07.07.1915 102725 starší referent
kpt. Šťastný Jaroslav 08.12.1923 102917 starší referent
kpt. Vochala Leopold 16.11.1924 102983 starší referent
kpt. Votava Antonín 07.05.1927 102994 starší referent
kpt. Zahrádka Josef 01.02.1925 102174 starší referent
kpt. Zeman Otta 20.02.1923 103018
npor. Klikar Otto 16.02.1931 102492 starší referent
pprap. Schuster Jindřich 10.12.1935 104211 referent

5. oddělení (vědeckovýzkumná základna, hospodářské organizace)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Ing. Krtička Jaroslav 25.02.1932 102548 náčelník
kpt. Čuvan Ondřej 07.04.1921 102290 zástupce
mjr. Menoušek Ivo 14.12.1927 102648 starší referent specialista
mjr. Peroutka Jaroslav 25.04.1921 102730 starší referent
kpt. Blahuš Ladislav 13.07.1926 102228 starší referent
kpt. Staněk Miroslav 03.05.1926 102846 starší referent
npor. Šimoníček Jiří 02.07.1931 102883 starší referent
npor. Šrámek Jaroslav 05.04.1937 102906 referent
por. Bahník Miroslav 22.10.1935 102192
por. Šafránek Miloslav 23.09.1937 103042 starší referent
ppor. Korecký Ladislav 01.02.1940 150102
nstržm. Brůna Pavel 23.05.1939 150053 referent

7. oddělení (železniční a kamionová doprava, mimořádné události, OST)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Kubík František 01.09.1920 102557 náčelník
mjr. Fišer Josef 18.10.1915 102331 starší referent
mjr. Chalupa Václav 23.07.1917 102432 starší referent
mjr. Kompit Štěpán 26.10.1922 102514 starší referent
mjr. Rais Miloš 03.06.1923 141843 starší referent
mjr. Vaněk Bohumír 30.08.1923 102957
kpt. Hoffman Rudolf 21.01.1921 145300 referent
kpt. Königsmark Jaroslav 29.07.1924 102536
kpt. Lech Jaromír 16.04.1929 141323
kpt. Svoboda Jaroslav 06.02.1930 102860
npor. Čáp Jindřich 08.09.1932 104621
npor. Pospíšil Jaroslav 16.02.1933 102759
ppor. Holub Václav 25.11.1943 150101

Oddělení StB Beroun

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Chrpa Josef 04.09.1924 102438 náčelník
kpt. Hrkal Rudolf 13.02.1920 102420 starší referent
kpt. Jindra Emil 20.05.1924 102461 starší referent
kpt. Rampa Václav 24.03.1927 102781 starší referent
kpt. Sekyrka Václav 14.04.1925 102819 starší referent
kpt. Veselý Josef 21.05.1925 102966 starší referent
npor. Krajáč Josef 19.02.1931 137433 referent
prap. Lejsková Jarmila 18.05.1932 102592 administrativní pracovník

Oddělení StB Kladno

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Halama Václav 16.08.1919 102364 náčelník
kpt. Kupec Karel 03.01.1926 102570 zástupce
kpt. Černý Václav 04.09.1931 142041 starší referent
kpt. Husák Václav 12.02.1926 102424 starší referent
kpt. Lukáš Karel 28.11.1928 102602 starší referent
npor. Dryják Miroslav 17.10.1931 102975
npor. Hošek Roman 12.01.1931 102404
npor. Keltner Zdeněk 13.07.1933 102481
npor. Kytka Václav 15.01.1924 102576
npor. Rosenkranz František 01.11.1919 102794
por. Felis Josef 21.12.1937 137642
por. Rochelt Bohumil 29.04.1932 102792
ppor. Beznoska Zdeněk 19.02.1940 102220 referent
prap. Koulová Eva 26.01.1933 102527 administrativní pracovník
prap. Šleisová Miluše 31.01.1933 102895 administrativní pracovník
pprap. Roštínský Antonín 13.10.1939 104158 referent
nstržm. Bečvář Jiří 06.12.1936 102206 referent

Oddělení StB Kolín

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Makovský Antonín 27.2.1921 102618 náčelník
kpt. Havránek Václav 19.07.1922 102375 starší referent
kpt. Janý Emil 01.09.1921 102454 starší referent
kpt. Pelikán Jan 06.02.1924 102726 starší referent
kpt. Sixta Josef 13.05.1923 102824 starší referent
npor. Kurka Ladislav 29.08.1925 102571
npor. Miřijovský Vladimír 01.03.1931 102664
npor. Pokorný Stanislav 13.03.1931 102753
npor. Říha Jiří 02.08.1922 102810
npor. Štilec Jiří 21.04.1926 102914
prap. Dmytrovská Zdenka 16.05.1933 102301 administrativní pracovník

Oddělení StB Mělník

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Skopový Ladislav 19.02.1928 102829 náčelník
kpt. Grosman Bedřich 15.12.1926 102352
kpt. Hovorka František 19.06.1924 103458
kpt. Malinka Michal 16.10.1920 102622
kpt. Mentlík Otto 21.08.1925 102649 starší referent
kpt. Musil Václav 23.02.1919 102680 starší referent
npor. Bína Josef 28.11.1928 102226
npor. Kindl Oldřich 03.07.1932 102486
npor. Pešek Jaroslav 11.11.1926 144268
por. Ehrlich František 05.06.1940 102323
por. Havlíček Václav 11.10.1931 102372
prap. Mišunová Jaroslava 21.05.1936 102665 administrativní pracovník
nstržm. Selinger Jaroslav 21.03.1938 104200 referent

Oddělení StB Mladá Boleslav

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Klika Zdeněk 28.10.1926 102491 náčelník
kpt. Barták Vlastimil 22.05.1925 102197 starší referent
kpt. Erlebach Josef 22.04.1923 110771 starší referent
kpt. Hloužek František 17.04.1921 102387 starší referent
kpt. Vávra Václav 04.08.1913 108948 činná záloha
npor. Cyrany František 14.11.1936 102272 referent
npor. Gregor František 21.09.1928 108383
npor. Maršík Jiří 17.11.1927 102653
pprap. Flanderková Jiřina 20.03.1937 102333 referent
nstržm. Živný Antonín 01.08.1934 108940 referent
stržm. Sládek Jiří 10.08.1943 148684 referent

Oddělení StB Nymburk

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Koloděj Jan 11.5.1914 102513 náčelník
kpt. Dobiáš Vojtěch 10.07.1926 102302 starší referent
kpt. Hegr Ladislav 19.12.1919 102377 starší referent
kpt. Novotný Vladimír 15.01.1924 102706 starší referent
kpt. Tahadlo Stanislav 28.01.1920 102928 starší referent
npor. Pernička Jaroslav 17.07.1934 102729 velitel průzkumné pátrací skupiny
npor. Šístek Zdeněk 05.02.1926 102890
por. Němec Miroslav 31.03.1927 102693 referent
por. Veselý Zdeněk 08.02.1934 104612 referent
prap. Kratinová Miroslava 11.11.1932 102540 administrativní pracovník

Oddělení StB Příbram

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Janura František 12.12.1928 102453 náčelník
kpt. Janouš Stanislav 21.11.1927 102448 zástupce
kpt. Čadek Stanislav 26.10.1927 102273 starší referent
kpt. Kokeš Antonín 10.04.1923 102505 starší referent
kpt. Matoušek Vilém 19.01.1923 102642 starší referent
kpt. Škývara Oldřich 25.01.1925 102893 starší referent
kpt. Trachta Jaroslav 11.04.1923 102940 starší referent
kpt. Záruba Tomáš 23.02.1927 103013 starší referent
npor. Ženíšek Václav 01.01.1926 103027 starší referent
npor. Foltýn Václav 17.07.1925 102336
npor. Nečas Jiří 03.03.1931 102602
npor. Petr Antonín 29.10.1926 102733
npor. Petřina Oldřich 06.07.1919 102738
npor. Sviták Josef 02.03.1936 102857 činná záloha
npor. Šmejkal Josef 05.03.1920 102897
por. Kůta Radim 09.08.1935 103768 referent
pprap. Hotová Marie 17.01.1941 102407 administrativní pracovník

Skupina StB Benešov

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Pražský František 02.04.1932 102763 náčelník
kpt. Dvořák Antonín 29.04.1924 102316 starší referent
kpt. Svoboda Jaroslav 05.04.1925 102861 starší referent
kpt. Šimáček Josef 18.02.1923 102881 starší referent
kpt. Velíšek Josef 14.06.1929 102962 starší referent
npor. Burda František 29.11.1935 102256
prap. Vančová Eva 22.09.1929 102956 administrativní pracovník
Soudný Jiří 17.01.1929 102842

Skupina StB Kutná Hora

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Mikšovský František 13.09.1920 102659 náčelník
kpt. Dušovský Josef 22.05.1924 102315 referent
kpt. Karlík Karel 27.07.1925 102473 starší referent
kpt. Šolta Václav 21.10.1923 102903
kpt. Tesař Jan 18.01.1916 102930
npor. Cholt Ladislav 23.11.1925 102436
npor. Linhart Václav 27.09.1924 102596
nstržm. Šimůnková Marie 14.11.1940 102884 administrativní pracovník
Cholt Ladislav 23.11.1925 102436

Skupina StB Rakovník

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Vyšehradský Zdeněk 11.02.1923 103001 náčelník
kpt. Hnulík Bohumil 25.06.1925 102389
kpt. Pour Alois 12.11.1923 102761
kpt. Zelenka Ladislav 09.06.1924 103016
npor. Jonáš Miloslav 29.08.1925 102466 referent
npor. Šlajchrt František 08.03.1935 102894 starší referent
ppor. Fojtík Jan 08.04.1940 103327 referent
nstržm. Zitová Věra 17.02.1938 103023 administrativní pracovník

IV. odbor (sledování)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. JUDr. Němec František 14.09.1921 103033 náčelník
por. Martinovská Anna 04.03.1922 143340 referent spisů
prap. Ficová Marie 25.04.1931 143105 referent spisů

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Weissgärber Josef 11.10.1914 103004 náčelník
pplk. Urban Josef 30.12.1921 140995 starší referent
mjr. Kukla Jiří 24.10.1923 143301 starší referent
mjr. Novák Václav 08.07.1927 143408 starší referent
kpt. Antušek Bohumír 01.11.1919 102189 referent
kpt. Čeloud František 27.09.1928 143059 starší referent
kpt. Franěk Jiří 25.03.1919 143112 starší referent
kpt. Kříž Vladimír 18.01.1925 143294 starší referent
kpt. Mareček Zdeněk 16.06.1925 144209 referent
kpt. Mašek Bohumil 25.08.1927 143341 starší referent
kpt. Panuška Josef 08.08.1913 143434 starší referent
kpt. Slaný Květoslav 19.01.1926 143519 starší referent
kpt. Strmiska Bohuslav 21.06.1925 102850 referent
ppor. Hrádek Petr 02.06.1937 102416 starší referent
prap. Till Josef 18.01.1931 145592 referent
pprap. Kozelková Marta 25.03.1928 143276 referent
nstržm. Starka Antonín 08.10.1941 146597 referent

2. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Zachrla Sylvestr 07.12.1922 103009 načelník
mjr. Svoboda Miloslav 05.12.1923 143545 starší referent
kpt. Chládek Josef 31.10.1919 143176 starší referent
kpt. Janoušek Miloslav 26.09.1916 143195 starší referent
kpt. Kejmar Jaroslav 12.12.1931 143233 starší referent
kpt. Kladiva Karel 05.07.1920 143235 starší referent
kpt. Němcová Marie 19.01.1913 143402 referent
kpt. Pěček Jan 01.01.1920 143445 starší referent
kpt. Šantrůček Otakar 09.04.1924 143557 referent
npor. Pšenička Zbyněk 16.03.1926 147076 starší referent
prap. Hála Jan 10.06.1931 144030 referent
prap. Obr Karel 10.06.1926 143423 referent
nstržm. Dolanský Jan 31.08.1941 146416 referent
nstržm. Konvalinka Břetislav 16.05.1942 146491 referent
nstržm. Petříček Vlastimil 08.01.1938 146554 referent

VI. odbor (operativní technika)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Beneš Jindřich 10.03.1926 102211 náčelník
npor. Kumsta Vítězslav 18.07.1935 102569 zástupce
mjr. Větrník Ladislav 03.10.1915 102973 náčelník 1. oddělení
kpt. Bolek Josef 12.03.1917 102233
kpt. Čejka Jaroslav 26.12.1927 102278 starší referent vnitřní skupina
kpt. Hájek Josef 26.06.1912 102358
kpt. Hrála Bedřich 01.01.1923 102418
kpt. Los Jindřich 15.12.1921 102599 starší referent
kpt. Nedbal Rostislav 23.11.1924 102683
kpt. Podolník Lev 31.12.1921 102749
kpt. Rybka Jaroslav 15.10.1916 102802
kpt. Slavík Stanislav 07.12.1924 164772 překladatel II. stupně
kpt. Strouhal Bohuslav 11.03.1914 102851
kpt. Štěpánek Josef 02.09.1928 153840
kpt. Veselý Miroslav 21.02.1926 102185
kpt. Vlasák Karel 09.08.1925 102977 technik II. stupně
npor. Kozlík František 04.11.1930 143277 starší referent 2. oddělení
npor. Pšenička František 21.02.1927 102777
npor. Semecký Václav 07.05.1935 102820
npor. Schůt Antonín 25.02.1916 102821 referent 1. oddělení
npor. Veselý Antonín 24.11.1920 102964
ppor. Hampapová Alžběta 25.08.1929 127440
prap. Beková Zdeňka 04.11.1926 102208 referent
prap. Janoušková Jiřina 09.09.1923 102450 referent
prap. Lhotská Anna 14.05.1933 102594 referent
prap. Richterová Květoslava 10.04.1931 102789 referent
prap. Štefaňáková Eva 26.04.1935 102911 referent
prap. Viktoryn Jaroslav 15.12.1934 102974 referent
prap. Vocetková Jarmila 02.01.1932 102981 referent
prap. Železnov Ivan 27.09.1935 103026 referent
pprap. Machotková Drahuše 17.03.1929 136260 referent
pprap. Grumlík Jiří 02.06.1937 100326 referent
nstržm. Pekara František 03.01.1943 147233 referent
stržm. Hartman Jiří 15.09.1944 154943 referent
stržm. Luťanská Blanka 12.04.1947 150662 referent
stržm. Soukupová Marie 23.06.1938 149096 referent

VII. odbor (odbor spojení)

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Málek Josef 03.02.1929 102619 náčelník
kpt. Jelínek Václav 08.02.1920 102458 zástupce
kpt. Doležal Jaroslav 01.10.1920 102303 náčelník 1. oddělení
npor. Buřič Karel 23.07.1923 102048 náčelník 3. oddělení
mjr. Hervíř Jiří 03.02.1923 129035 starší referent
kpt. Futera Bohumil 29.01.1924 102345 starší referent a vedoucí skupiny utajení a přenosu zpráv
kpt. Šašek Antonín 31.03.1912 102872 referent skupiny utajení a přenosu zpráv
kpt. Bauer Jan 09.05.1925 102204
npor. Švanda Miroslav 22.06.1924 104380 starší referent skupiny utajení a přenosu zpráv
npor. Vocetka Josef 09.02.1920 102980 referent skupiny utajení a přenosu zpráv
npor. Havlín Ladislav 16.06.1921 102373
npor. Hejhal Vratislav 24.12.1929 102378
npor. Mlnařík Věroslav 16.03.1921 102666
npor. Valeš Josef 07.03.1913 102955
prap. Bulíř Jan 24.06.1928 102254 referent
prap. Kaucký Josef 27.02.1927 102477 referent
prap. Krůtová Zdena 22.07.1928 102550 referent
prap. Šmídová Marie 06.07.1922 102902 referent
prap. Švehla Ladislav 05.07.1916 102925 referent
pprap. Antošová Emilie 20.01.1917 102188 referent
pprap. Bartáková Věra 24.01.1925 102198 referent
pprap. Budínská Jana 26.02.1922 102963 referent
pprap. Klabouchová Věra 20.12.1926 102487 referent
pprap. Křenková Zdenka 15.05.1924 102551 referent
pprap. Křivová Marie 01.10.1928 102553 referent
pprap. Kuchařová Jiřina 11.02.1921 102564 referent
pprap. Kulíková Františka 02.03.1916 102568 referent
pprap. Matysčák Karel 22.02.1937 102645 referent
pprap. Planerová Božena 25.12.1918 102744 referent
pprap. Ptošková Jiřina 25.04.1926 102772 referent
pprap. Růžičková Melanie 07.07.1931 102800 referent
pprap. Rysová Helena 17.08.1921 102803 referent
pprap. Starková Marie 04.10.1934 102703 referent
pprap. Šimánková Bedřiška 19.02.1932 102532 referent
pprap. Šretrová Anna 18.04.1924 102907 referent
nstržm. Matoušek Zdeněk 27.07.1941 102643 referent
nstržm. Minaříková Vratislava 18.11.1934 102663 referent
nstržm. Mrázek Antonín 12.08.1939 102676 referent;
nstržm. Prexler Vít 03.09.1943 148034 referent
nstržm. Robovský Josef 10.09.1938 102790 referent
nstržm. Řeřucha Josef 23.08.1943 148415 referent
nstržm. Veselý Václav 24.10.1939 134185 referent
nstržm. Zelenka Zdeněk 27.01.1941 103017 referent
stržm. Herman Miroslav 26.10.1940 149230 referent skupiny utaj a přenosu zpráv
stržm. Břenda Jaroslav 07.11.1946 156173 technik II. stupně
stržm. Čečil Milan 25.04.1944 156430 technik III. stupně
stržm. Huml Václav 17.03.1938 151979 referent
stržm. Charvátová Eva 03.04.1946 147754 referent
stržm. Chlup Oldřich 16.01.1944 151199 referent
stržm. Jeřábek Josef 18.02.1942 104618 referent
stržm. Kučera Jaroslav 16.07.1944 151725 referent
stržm. Kurzweilová Vladmíra 14.07.1947 151726 referent;
stržm. Maršíček Miloslav 10.12.1944 153277 referent
stržm. Oplt Josef 30.01.1943 151201 referent
stržm. Pilc Jaroslav 12.05.1943 152137 referent
stržm. Posejpalová Zora 22.12.1940 104566 referent
stržm. Rathouský Jaroslav 25.01.1944 150664 referent
stržm. Řeháková Bohumila 26.03.1938 106149 referent
stržm. Šefčík Josef 24.02.1946 154793 referent
stržm. Winklerová Anna 26.04.1944 127033 telefonista – dálnopisec
rtn. Hořejšová Zdenka 25.06.1940 154133 referent
rtn. Jaroměřská Maria 12.03.1936 154715 referent
rtn. Luňáková Hana 27.10.1946 155076 referent
rtn. Zemánková Marie 06.06.1927 156435 telefonista-dálnopisec

Odbor pasů a víz

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
pplk. Linart Josef 05.09.1919 140975 náčelník
mjr. Kuncl František 21.10.1923 103761 zástupce
kpt. Hrubý Karel 14.04.1926 143720 starší referent sekretariátu
kpt. Krška Jaroslav 11.04.1928 144164 starší referent sekretariátu

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Karmazín Drahomír 06.04.1925 145309 náčelník
kpt. Brunhofer Jaroslav 13.11.1919 136080 starší referent
kpt. Čížek Josef 26.10.1917 146408 starší referent
kpt. Tuček František 25.07.1914 145355 referent
npor. Davidová Jiřina 25.11.1926 103236 starší referent
npor. Dušek Karel 05.05.1918 102674 starší referent
npor. Kučerová Amálie 01.03.1931 145318 referent
npor. Lisová Božena 02.12.1923 145322 referent
por. Kučera Miroslav 16.03.1936 145398 starší referent
prap. Koukalová Jaroslava 05.05.1929 103675 starší referent
prap. Šelemberk Josef 16.10.1927 151312 starší referent
pprap. Král Jaroslav 09.04.1935 136228 starší referent

2. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
mjr. Jiraský Bohuslav 21.08.1919 144445 náčelník
kpt. Hrabák Václav 19.06.1923 102412 starší referent
kpt. Josef Ilja 01.06.1931 136191 starší referent
kpt. Pavlis Josef 02.05.1928 132923 referent
kpt. Svoboda Václav 12.08.1929 102865 starší referent
kpt. Vykoukal Ladislav 20.06.1925 144415 referent
npor. Glavanakovová Marie 12.07.1930 136133 referent
por. Minařík František 19.09.1924 102661 referent
prap. Eglyová Elena 29.01.1932 103300 starší referent
prap. Luxíková Blažena 01.01.1924 103819 starší referent
prap. Moravcová Věra 05.03.1932 136278 starší referent
pprap. Babická Libuše 30.08.1933 149885 starší referent
nstržm. Plechatá Zdenka 19.04.1927 136321 starší referent

3. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Havel Ladislav 15.06.1926 145297 náčelník
mjr. Laštovka Václav 01.01.1917 102586 starší referent
mjr. Navrátil Jaroslav 17.12.1923 132672 starší referent
kpt. Nesměrák Josef 12.01.1925 145333 starší referent
kpt. Rosenberg Alois 18.01.1917 143498 referent
kpt. Šepák František 14.06.1922 102875 starší referent
kpt. Šmejkal Ladislav 02.07.1926 102898 starší referent
npor. Borovička Miloslav 25.10.1922 136076 starší referent
npor. Havel František 24.12.1914 146903 starší referent
npor. Štěpánková Zdeňka 01.08.1926 153841 registrátor
prap. Poštolková Jarmila 21.02.1931 136308 referent
prap. Tillová Marie 27.05.1932 102934 referent
pprap. Cihlář Josef 08.10.1928 152136 referent
pprap. Sobková Věra 11.06.1923 136355 starší referent

Skupina Benešov

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Benda Ladislav 27.08.1921 103083 starší referent, vedoucí
npor. Klepáč Jaroslav 14.04.1920 102489 referent

Skupina Beroun

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Rada Miroslav 20.08.1923 102779 referent
npor. Horel Josef 14.10.1925 102401 starší referent

Skupina Kladno

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Švarc Jindřich 23.12.1920 102923 starší referent, vedoucí
kpt. Zíma Antonín 15.10.1922 103021 referent

Skupina Kolín

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Kořínek Václav 17.07.1929 102522 starší referent, vedoucí
npor. Vilímek Jaroslav 16.11.1921 102975 referent

Skupina Kutná Hora

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Hlídek Josef 06.06.1922 103414 starší referent, vedoucí
npor. Stojánek Josef 28.09.1925 102849 referent

Skupina Mělník

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Přibyl Jan 14.06.1921 102774 starší referent, vedoucí
kpt. Rohla Antonín 01.03.1916 102791 referent

Skupina Mladá Boleslav

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Horáček Karel 22.05.1921 102398 starší referent, vedoucí
npor. Tůma Jaroslav 18.01.1920 104419 referent

Skupina Nymburk

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Janda Vlastimil 09.02.1929 102442 starší referent, vedoucí
prap. Hofmanová Božena 09.01.1933 103426 referent

Skupina Praha-východ

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
kpt. Matička Jiří 23.10.1924 102641 starší referent, vedoucí
prap. Surmová Jaroslava 30.04.1930 104286 referent

Skupina Praha-západ

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Slavíček Antonín 28.11.1920 102834 starší referent, vedoucí
prap. Dvořáková Věra 10.06.1928 103293 referent

Skupina Příbram

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
npor. Procházka Jan 24.04.1926 102776 referent

Skupina Rakovník

hodnost titul příjmení jméno datum narození OEČ funkce
prap. Krejčí Václav 17.04.1926 102543 starší referent, vedoucí