Denní svodky a informace Hlavní správy Státní bezpečnosti (1968)

Hlavní správa Státní bezpečnosti jako ústřední orgán politické policie v roce 1968 pro nadřízené složky zpracovávala periodické – v podstatě každodenní – Denní svodky (do 17. července) a Denní informace (od 25. září), které názorně ukazují vývoj tzv. operativního zájmu státně bezpečnostního aparátu v průběhu Pražského jara i po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Denní svodky a informace byly určeny ministrovi vnitra, I. náměstkovi ministra, náměstkovi pro řízení Státní bezpečnosti, náčelníkům operativních správ StB, zástupce náčelníka pro StB krajské správy SNB a samozřejmě sovětským poradcům.

Leden 1968

 • Denní svodka čís. 1, 2. 1. 1968. (PDF 812 kB)
 • Denní svodka čís. 2, 3. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o názoru dr. Jiřího NĚMCE na současnou situaci v ekumenickém hnutí. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 3, 4. 1. 1968. Příloha k DS: Opuštění republiky nahlášené dne 3. 1. 1968. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 4, 5. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o navrátilci Jiřím MALENINSKÉM. Příloha k DS: Opuštění republiky hlášené dne 5. 1. 1968. (PDF 1,5 MB)
 • Denní svodka čís. 5, 8. 1. 1968. (PDF 877 kB)
 • Denní svodka čís. 6, 9. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o přípravách na celopražský aktiv 13. 1. 1968; Informace o schůzce spisovatele Václava HAVLA s redaktorem Emanuelem MANDLEREM a akademickým malířem VYLEŤALEM. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 7, 10. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o názorech řeckého MZV na politiku ve Východní Evropě. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 8, 11. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akci „NÁCO“. Informace o průběhu vyšetřování v akci „STROJAŘ“; Opuštění republiky hlášené dne 8. 1. 1968; Informace o průběhu zasedání UEO. (PDF 2,2 MB)
 • Denní svodka čís. 9, 12. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akci „KŘESŤANÉ“. Informace o zasedání zvláštní skupiny NATO. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 10, 13. 1. 1968. Činnost ZÚ kapitalistických států a VC. (PDF 1,1 MB)
 • Denní svodka čís. 11, 15. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o vystoupení členů skupiny STAR na celopražském aktivu. Informace o výměně odsouzených. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 12, 16. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o názorech a zájmech kapitalistických diplomatických zástupců. Informace o protistátních dokumentech. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 13, 17. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Opuštění republiky hlášené dne 16. 1. 1968. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 14, 18. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zájezdu České filharmonie do USA a Kanady. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 15, 19. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Opuštění republiky hlášené dne 18. 1. 1968 (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 16, 22. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o další schůzce Tvářistů za účelem schválení dopisu ÚV Svazu spisovatelů za obnovení časopisu „TVÁŘ“. Informace o činnosti obchodního rady FVV v Praze. (PDF 2,1 MB)
 • Denní svodka čís. 17, 23. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o slovenské emigraci v zahraničí. (PDF 926 kB)
 • Denní svodka čís. 18, 24. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Opuštění republiky hlášené dne 23. 1. 1968. (PDF 1,5 MB)
 • Denní svodka čís. 19, 25. 1. 1968. (PDF 960 kB)
 • Denní svodka čís. 20, 26. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Nedovolené opuštění republiky hlášené 25. 1. 1968. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 21, 27. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o anonymních dopisech. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 22, 29. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o rozhovoru spisovatele Václava HAVLA s dopisovatelkou anglického časopisu TIMES Desou TREVISANovou o současné kulturně politické situaci. Informace o zachycení anonymního dopisu. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 23, 30. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Opuštění republiky hlášené dne 29. 1. 1968. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 24, 31. 1. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akci, kterou podnikají členové Svazu spisovatelů za omilostnění odsouzeného spisovatele Jana BENEŠE. Informace o nedovoleném opuštění republiky. (PDF 1,6 MB)

Únor 1968

 • Denní svodka čís. 25, 1. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o nedovoleném opuštění republiky. (PDF 1,3 MB)
 • Denní svodka čís. 26, 2. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zasedání rady NATO. (PDF 1,1 MB)
 • Denní svodka čís. 27, 5. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akci „LETEC“. Informace o poměrech na iráckém ZÚ v Praze. (PDF 2,0 MB)
 • Denní svodka čís. 28, 6. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o případu ing. LENKA, zatčeného ve Francii v lednu 1968. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 5. 2. 1968. (PDF 2,1 MB)
 • Denní svodka čís. 29, 7. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o devizových ztrátách vzniklých po devalvaci angl.libry. Informace o akci „KOVÁK“. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 6. 2. 1968. (PDF 2,1 MB)
 • Denní svodka čís. 30, 8. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o názorech belgických diplomatů. Informace o zájmech řeckého MZV a policie. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 31, 9. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace k západoněmeckému novináři Andreasovi RAZUMOWSKImu. Informace o činnosti církevní emigrace. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 32, 10. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 9. 2. 1968. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 33, 12. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o činnosti členů tzv. „nové orientace“. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 10. 2. 1968. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 34, 13. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o dalším průběhu zpravodajské hry v akci „BANÍK“. Informace o akci „PROGRAM“. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 35, 14. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zahájení vyšetřování v akci LETEC. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 13. 2. 1968. (PDF 2,1 MB)
 • Denní svodka čís. 36, 15. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o činnosti biskupa Františka TOMÁŠKA. (PDF 1,1 MB)
 • Denní svodka čís. 37, 16. 2. 1968. (PDF 798 kB)
 • Denní svodka čís. 38, 19. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zájmech belgických diplomatů. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 16. 2. 1968. Informace o zájmech belgických diplomatů ve Varšavě. (PDF 1,8 MB)
 • Denní svodka čís. 39, 20. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o rozhovoru s kandidátem na verbovku MERKUREM. Informace o schůzce v akci „PŘECHOD“. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 20. 2. 1968. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 40, 21. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o dopise redakce rakouského časopisu „TAGEBUCH“. Informace o akci „BRATISLAVA“. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 41, 22. 2. 1968. (PDF 759 kB)
 • Denní svodka čís. 42, 23. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zasedání pléna ÚV KS Řecka. (PDF 980kB)
 • Denní svodka čís. 43, 24. 2. 1968. (PDF 783 kB)
 • Denní svodka čís. 44, 26. 2. 1968. (PDF 947 kB)
 • Denní svodka čís. 45, 27. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o výskytu anonymních dopisů a protistátních nápisů. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 46, 28. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zájmech Pavla TIGRIDA. (PDF 879 kB)
 • Denní svodka čís. 47, 29. 2. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o činnosti centrály NTS. Informace o akcích „BERLÍN“ a „BOJIŠTĚ“. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 28. 2. 1968. (PDF1,7 MB)

Březen 1968

 • Denní svodka čís. 48, 1. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akci „PROGRAM“. Informace o politice Holandska v letech 1966-1967. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 49, 4. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o situaci v západním Berlíně. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 50, 5. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zasedání rady NATO. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 5. 3. 1968. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 51, 6. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o poměrech v utečeneckém táboře v Norimberku. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 52, 7. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 6. března 1968. (PDF 1,5 MB)
 • Denní svodka čís. 53, 8. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 8. března 1968. (PDF 891 kB)
 • Denní svodka čís. 54, 9. 3. 1968. (PDF 609 kB)
 • Denní svodka čís. 55, 11. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o schůzce v rámci akce „INTER“. (PDF 1,3 MB)
 • Denní svodka čís. 56, 12. 3. 1968. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 57, 13. 3. 1968. (PDF 783 kB)
 • Denní svodka čís. 58, 14. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o stanovisku belgických diplomatů k návštěvě jugoslávských představitelů v Itálii. Informace o akci „JAROV“. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 59, 15. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o zpravodajské hře v akci „VYSÍDLENEC“. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 13. 3. 1968. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 60, 18. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 18. března 1968. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 61, 19. 3. 1968. (PDF 725 kB)
 • Denní svodka čís. 62, 20. 3. 1968. (PDF 747 kB)
 • Denní svodka čís. 63, 21. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o rozhovoru ministrů zahraničí Dánska a NSR. (PDF 1,2 MB)
 • Denní svodka čís. 64, 22. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o akcích „BĚLEHRAD“ a „KORUNA“. Informace o činnosti pracovníků Svobodné Evropy. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 22. 3. 1968. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 65, 23. 3. 1968. (PDF 918 kB)
 • Denní svodka čís. 66, 25. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o rozhovoru s býv. organizátorem ilegální KDS. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 25. 3. 1968. (PDF 2,5 MB)
 • Denní svodka čís. 67, 26. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o signálech vyhrožování odplatou a terorem. Informace o poznatcích, získaných od příslušníků NDR k situaci v ČSSR. Informace o situaci v Komunistické straně Řecka. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 68, 27. 3. 1968. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 69, 28. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o schůzce v akci „PŘECHOD“. Informace o případech vyhrožování v Jihočeském kraji. Informace o nedovoleném opuštění republiky hlášené SPV dne 27. 3. 1968. (PDF 1,5 MB)
 • Denní svodka čís. 70, 29. 3. 1968. Příloha k DS HS StB: Informace o schůzce v akci „PŘECHOD“. Informace o zpřísnění kontroly a vytěžování čs. občanů na OPK polskými orgány. (PDF 1,7 MB)

Duben 1968

Květen 1968

Červen 1968

 • Denní svodka čís. 117, 1. 6. 1968. (PDF 1,2 MB)
 • Denní svodka čís. 118, 3. 6. 1968. (PDF 1,1 MB)
 • Denní svodka čís. 119, 4. 6. 1968. Informace o činnosti Ústředí K-231. (PDF 1,2 MB)
 • Denní svodka čís. 120, 5. 6. 1968. Informace o názorech belgického MZV na evropskou bezpečnost. Informace o obavách našich přátel z průběhu IX. světového festivalu mládeže. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 121, 6. 6. 1968. Informace o situaci na úseku církví v Jihomoravském kraji. Informace o názorech belgického ZÚ v Bonnu na vztahy mezi ČSSR a NSR. (PDF 2,3 MB)
 • Denní svodka čís. 122, 7. 6. 1968. Informace o názorech francouzského velvyslance na situaci v ČSSR. Informace o aktivitě čs. uprchlíka. Informace o poznatcích, které získalo italské velvysl. v Moskvě. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 123, 10. 6. 1968. Informace o náladách mezi řeckými emigranty. (PDF 1,3 MB)
 • Denní svodka čís. 124, 11. 6. 1968. Informace o odhalení pachatelů násilných trestných činů na železnici. (PDF 1,3 MB)
 • Denní svodka čís. 125, 12. 6. 1968. Informace o zájmech nepřátelské zpravodajské služby. (PDF 1,0 MB)
 • Denní svodka čís. 126, 13. 6. 1968. Informace o činnosti odposlechové služby v NSR. Informace o činnosti vízového cizince z NSR. (PDF 1,6 MB)
 • Denní svodka čís. 127, 14. 6. 1968. (PDF 895 kB)
 • Denní svodka čís. 128, 15. 6. 1968. (PDF 587 kB)
 • Denní svodka čís. 129, 17. 6. 1968. Informace o problémech rozvoje Lat. Ameriky a programu USA pomoci. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 130, 18. 6. 1968. Informace o zájmech a názorech anglického novináře FLOYDA. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 131, 19. 6. 1968. (PDF 1,2 MB)
 • Denní svodka čís. 132, 20. 6. 1968. Informace o situaci v problematice tzv. navrátilců za rok 1967. Informace o výroční zprávě obch. odd. FVV v Praze. (PDF 3,3 MB)
 • Denní svodka čís. 133, 21. 6. 1968. Informace o dalším průběhu zpravodajské hry „RYBÁŘ“. Informace zakončení akce „CIDLINA“. (PDF 1,7 MB)
 • Denní svodka čís. 134, 24. 6. 1968. Informace o 42. zasedání výborů ministrů zahraničních věcí. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 135, 25. 6. 1968. Informace o hodnocení současné čs. vnitropolitické situace mexickým velvyslancem. Informace o zájmu vízových cizinců v ČSSR. (PDF 1,9 MB)
 • Denní svodka čís. 136, 26. 6. 1968. Informace o vnitřní a zahraniční politice Rakouska. (PDF 2,3 MB)
 • Denní svodka čís. 137, 27. 6. 1968. Informace o styku D-STANO s čs. emigranty v NSR. (PDF 1,4 MB)
 • Denní svodka čís. 138, 28. 6. 1968. Informace o schůzce v rámci akce „INTER“. (PDF 1,2 MB)
 • Denní svodka čís. 139, 29. 6. 1968. Informace o předání dokumentace k válečným zločincům generální prokuratuře. (PDF 1,3 MB)

Červenec 1968

Září 1968

Říjen 1968

Listopad 1968

Prosinec 1968