Paměť a dějiny 4/2022 – Sport v Československu

Revue Paměť a dějiny se ve svém čísle 4/2022 věnuje sportu v období vlády komunistické strany. Časopis přináší především příběhy sportovců, jejichž kariéru poznamenala doba. Od těch známých, jako byl hokejista Václav Roziňák, odsouzený v roce 1950 v procesu s hokejovými mistry světa za vykonstruovanou velezradu na deset let odnětí svobody, až po ty doposud neznámé, jakým je ligový fotbalista Zdeněk Sobotka, který byl již v roce 1949 odsouzen Státním soudem na dvacet let za zběhnutí a pokus odejít za hranice. V Paměti a dějinách najdeme také analýzy fungování ministerstva vnitra v oblasti sportu. Období normalizace pak přibližují obsáhlé rozhovory se třemi hokejovými hvězdami té doby: Jiřím Holíkem, Vladimírem Martincem a Bohuslavem Ebermannem.

Editorial

Obsah

SPORT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

ZLATÁ ÉRA ČESKOSLOVENSKÉHO HOKEJE

STUDIE

V PAMĚTI

RECENZE

  • Iva Sturmová: Dirk KÄMPER – Fredy Hirsch a děti holocaustu. Příběh zapomenutého německého hrdiny
  • Markéta Doležalová: Gustaf MANNERHEIM – Paměti finského maršála
  • Prokop Tomek: Pavel ŽÁČEK– Ruce světové revoluce. Carlos, mezinárodní terorismus a Státní bezpečnost, 1976–1989
  • Ondřej Vojtěchovský: Jože PIRJEVEC – Tito a jeho soudruzi
  • Michal Pehr: Pavel HORÁK, Richard VAŠEK (eds.) – Ivo Ducháček: Deníky 1939–1945

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVI, 2022/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Vanda Vicherková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta – předseda, Matěj Bílý, Hana Bortlová-Vondráková, Martin Groman, Jakub Jareš, Pavel Kosatík, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Martin Tichý, Patrik Virkner a Petr Zídek | Náklad: 800 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Českoslovenští hokejisté slaví triumf na mistrovství světa v roce 1972 v Praze (foto: Zdeněk Havelka / ČTK), Editorial: foto Zbyněk Pecák

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.