Paměť a dějiny 1/2023 – Ukradené děti

Revue Paměť a dějiny se v čísle 1/2023 věnuje tématu „ukradených dětí“ za druhé světové války. Studie a články autorů z Česka, Polska, Německa i Ukrajiny otevírají málo známou kapitolu dějin, kterou tvoří únosy a násilné poněmčování dětí tak, aby mohly naplňovat pavědecké rasové ideály třetí říše. Tuto odpudivou praxi nacisté provozovali napříč okupovanou Evropou a zasáhli tak do osudů desítek tisíc dětí. Jedním z nich byl i Miloslav Koller, který byl ve čtyřech letech unesen do Německa a na pětiletou odluku od rodiny vzpomíná ve svém vůbec prvním veřejném rozhovoru s historičkou Pavlou Plachou. Nacistické únosy dětí, které OSN po válce označila za akt genocidy, přitom mohou v lecčems připomínat současné aktivity ruských okupantů Ukrajiny.

Na 130 stranách nového čísla revue najdete i studie na další témata. Přečíst si můžete například o nelehkém poválečném osudu židovských rodin Neugeborenových a Fischerových, o soudu s prorežimním historikem Františkem Ťopkem, který ve své knize z počátku šedesátých let dehonestoval výsadkáře z Anglie, ujít by vám neměl ani profil velitele koncentračního tábora v Norsku Karla Denka, který část „kariéry“ strávil v Praze, či zevrubný článek o komunistickém exilu v Polsku. Zpravodajské část revue seznamuje s novinkami z historické obce, nechybějí ani recenze a vzpomínky na nedávno zesnulé výrazné postavy českého disentu Danu Němcovou a Petrušku Šustrovou nebo historika Karla Kaplana.

Editorial

Obsah

UKRADENÉ DĚTI

ČLÁNKY A STUDIE

V PAMĚTI

UDÁLOSTI A ZPRÁVY

RECENZE

  • Milan Bárta: Prokop TOMEK – Příslušník StB Miroslav Pich-Tůma. Příběh opravdového komunisty
  • Michal Pehr: Martin NEKOLA (ed.) – Vojta Beneš. Cesta do třetího exilu
  • Blanka Zubáková: James WILLIE – Manželky nacistů. Ženy na špičce Hitlerova Německa

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVII, 2023/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jakub Šafránek | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Petr Blažek – předseda, Milan Bárta, David Hána, Petr Hlaváček, Eva Janečková, Stanislav Kokoška, Luděk Navara, Petr Placák,  Pavla Plachá, Jaroslav Rokoský, Jan Synek, Stanislav Škoda, Jakub Šafránek, Martin Valenta, Patrik Virkner, Miroslav Vodrážka, David Zámek a Blanka Zubáková|

Náklad: 800 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Dne 3. dubna 1947 přivezl na pražské Wilsonovo nádraží vlak z Mnichova 31 československých dětí, které byly za války uneseny a poněmčeny. Mezi nimi i Benedikta Kollera z Nebahov u Prachatic (foto: Alexandr Hampl / ČTK), Editorial: foto Ondřej Němec / Knihovna Václava Havla

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.