Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Středobodem revue Paměť a dějiny 3/2023 je padesáté výročí vydání knihy Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag, která sehrála stěžejní roli v povědomí o povaze a rozsahu sovětských represí jak v komunistickém světě, tak i na Západě.

Jak se můžete na sto dvaceti stranách časopisu přesvědčit, Solženicyn zdaleka nebyl první ani jediný, kdo o hrůzách sovětských pracovních táborů referoval. Dnes již zapomenutý Nikolaj Kiselev své zážitky sepsal do knihy Tábory smrti, jež vyšla v Praze čtyřicet let před Solženicynovým dílem. Navíc už v meziválečném období pronikaly do domácího tisku zprávy o represích a utrpení v SSSR a o svých zážitcích nemlčeli ani přeživší lágrů, kteří se po druhé světové válce vrátili do československé společnosti a byli kvůli „hanobení spojence“ trestáni komunistickou justicí. Bizarním protipólem těchto mrazivých svědectví byla výpravná sovětská propagandistická publikace Stalinův Bělomořsko-baltský kanál, která naopak nucenou práci velebila.

O tom, jak těžké je zobrazit nepopsatelné utrpení v Gulagu, mluví Stanislav Kolíbal, jenž ilustroval Solženicynovu knihu Jeden den Ivana Děnisoviče. Kolíbalovy obrazy hrůzy vypálené rozžhaveným drátem najdete na konci rozhovoru. Tváře československých vězňů Gulagu, kteří po svém propuštění nastoupili do československé armády a nepřežili bitvu o Kyjev v roce 1943, si zase můžete prohlédnout v příspěvku opírajícím se o výzkum archivů KGB na Ukrajině. Pozoruhodný příběh plný naděje pak popisuje text „Ratibořský zázrak“, jenž líčí záchranu ruských emigrantů z věznice NKVD. Revue Paměť a dějiny 3/2023 nabízí také tradiční rubriky, jako jsou zprávy z historické obce, vzpomínky na zesnulé osobnosti či recenze knih, které stojí za pozornost.HLAVNÍ TÉMA – SOUOSTROVÍ GULAG
V PAMĚTI
UDÁLOSTI A ZPRÁVY
RECENZE
  • Mučedníci a oběti pro Krista / Jan Stříbrný a kol.
  • Brány Evropy. Dějiny Ukrajiny / Serhii Plokhy
  • Anatomie komunismu. Skutečný příběh jedné rodiny / Martin Potůček


Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVII, 2023/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jakub Šafránek | Redakce: Marie Bernardová, Ondřej Šanca, Vanda Vicherková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: jakub.safranek@ustrcr.cz | Redakční rada: Petr Blažek – předseda, Milan Bárta, David Hána, Petr Hlaváček, Jan Cholínský, Eva Janečková, Stanislav Kokoška, Luděk Navara, Petr Placák,  Pavla Plachá, Jaroslav Rokoský, Jan Synek, Jakub Šafránek, Stanislav Škoda, Martin Valenta, Patrik Virkner, Miroslav Vodrážka, David Zámek a Blanka Zubáková

ISSN 1802-8241; Tisk: Unipress, s.r.o., Turnov. Použití materiálů jen se souhlasem redakce. Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny
Evidenční číslo: MK ČR E 18413. Obálka: Památník obětem stalinských represí od Jevgenije Čubarova v Parku umění Muzeon v Moskvě (foto: Adam Hradilek)


Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.