Paměť a dějiny 2/2022 – Architektura doby normalizace

Hlavním tématem druhého čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je architektura doby normalizace. Ta má všeobecně špatnou pověst stejně jako období, v němž vznikala. Revue Paměť a dějiny se snaží tento stereotyp trochu narušit: zabývá se stavbami, které z tehdejší šedi vystoupily, a je jich překvapivě mnoho. Samostatný článek je pak věnován pražskému metru, které je nejrozsáhlejším veřejným prostorem, jenž u nás v té době vznikl. Další články se pak věnují nejrůznějším tématům soudobých dějin: v revui najdeme portrét prokurátora Františka Fremunda, který v roce 1977 vedl vyšetřování Václava Havla, článek o sídlech správy sledování Státní bezpečnosti nebo příběh Milady Šámalové, manželky popraveného odbojáře, jíž nacisté za druhé světové války sebrali děti. Aktuálně pak zařazujeme text o tom, jak si Rusko snaží přivlastnit památku masakru polských důstojníků v Katyni.

Obsah

Editorial

Kauza

Architektura normalizace

Dokument

Články a studie

Události

Recenze

  • Jakub Bachtík: Martina Koukalová, Milan Kudyn, Eva Novotná – Plánování Prahy. Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994
  • Iva Sturmová: Alena Flimelová, Roman Štér – Ve stínu mužů. Ženy v československých vojenských jednotkách na východní frontě v letech 1942–1945
  • Michal Pehr: Martin Nekola – České politické strany v poúnorovém exilu

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVI, 2022/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta – předseda, Matěj Bílý, Hana Bortlová-Vondráková, Martin Groman, Jakub Jareš, Pavel Kosatík, Blanka Mouralová, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Martin Tichý, Patrik Virkner a Petr Zídek | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Severní vestibul stanice metra Anděl (dříve Moskevská) zdobila florentinská mozaika sovětských výtvarníků zobrazující nejvýznamnější památky Moskvy (foto: archiv Metrostavu / Josef Husák). |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.