Paměť a dějiny 3/2022 – 70 let od procesu se Slánským

Hlavním tématem třetího čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je zinscenovaný politický proces s Rudolfem Slánským a třinácti spoluobžalovanými, který proběhl před sedmdesáti lety. Paměť a dějiny nabízejí řadu dílčích pohledů na méně známé aspekty procesu: články se věnují veřejnému mínění, úsilí vedení strany o revizi procesu v polovině 50. let i životopisům vyšetřovatelů StB, kteří se na „výrobě“ monstrprocesu podíleli. Opominuty nejsou ani mezinárodní aspekty události, zejména v Sovětském svazu a Spojených státech. Další články se pak týkají vztahu Státní bezpečnosti k hranému filmu, bytovým seminářům v období normalizace nebo vkusu komunistických elit ve druhé polovině 80. let.

Editorial

Obsah

PROCES SE SLÁNSKÝM

ČEŠI VE SVĚTĚ

ČLÁNKY A STUDIE

DISENT

V PAMĚTI

RECENZE

  • Magdalena Grešová: David KLIMEŠ – Doporučeno nezveřejňovat
  • Markéta Doležalová: Martin JINDRA, Marcel SLADKOWSKI(eds.) – Biografický sborník Církve československé husitské
  • Jan Zumr: Matthias GAFKE– Heydrichovi „muži z Východní marky“. Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939–1945
  • Michal Pehr: Josef TOMEŠ, Richard VAŠEK – Josef David: Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938–1948)

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVI, 2022/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Pavla Foglová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta – předseda, Matěj Bílý, Hana Bortlová-Vondráková, Martin Groman, Jakub Jareš, Pavel Kosatík, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Martin Tichý, Patrik Virkner a Petr Zídek | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Generální tajemník Ústředního výboru KSČ Rudolf Slánský na snímku Karla Hájka, 21. června 1949, Foto: ČTK, Editorial: foto Zbyněk Pecák

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.